Ravitsemusterapeutin vastaanotto

Ravitsemusterapeutti auttaa asiakasta löytämään yksilöllisen ruokavalion. Ravitsemusterapeuteilla on laaja-alainen ymmärrys ravitsemuskäyttäytymisen syyseuraussuhteista ja ravintotietous elintarvikkeista, ruoka- sekä ravintoaineista. Ravitsemusterapeutti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Vain laillistettu ravitsemusterapeutti voi toimia ravitsemuksen erityisosaajana terveydenhuollossa. Terveystalon ravitsemusterapeuteilla on lisäksi työterveyshuollon asiantuntija pätevyys.

Ruokavalion ja ravitsemuskäyttäytymisen rakentaminen itselleen sopivaksi on useimmiten helpompaa kuin kuvitellaan. Nykyisen ruokavalion arviointiin, muutostarpeiden suunnitteluun ja käyttäytymismuutoksen tukemiseen kannattaa kuitenkin hakea apua ravinto-ohjauksen ammattilaiselta. Terveystalosta löytyy ravitsemusterapeutteja, ravinto-ohjauksen ja ravitsemushoidon erityisosaajia, joilla on laaja ymmärrys ravitsemuskäyttäytymisen syyseuraussuhteista ja ravintotietous elintarvikkeista, ruoka- sekä ravintoaineista.

Ravitsemushoito on lääkkeetön hoitomuoto

Sairauksien hoidossa ravitsemus on merkittävä osa holistista hoitoa. Se millaista ruokaa tai juomaa nautit tai jätät nauttimatta vaikuttaa hyvinkin merkittävästi useiden sairauksien hoitoon. Ruokavalio esiintyy kahdella tasolla sairauksien käypähoidossa ja hoitosuosituksissa.

1. Monien sairauksien hoitosuositukset pitävät sisällään elintapa-arvion ja hoidon:

  • Lihavuus
  • Diabetes
  • Sydän- ja verisuonitaudit
  • Metabolinen oireyhtymä
  • Karies
  • Migreeni
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
  • Uniapnea
  • Lisäksi joidenkin syöpien, mielen sairauksien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, reumasairauksien

Elintapa-arvioon ja hoitoon kiinteänä osana kuuluu ravitsemuskäyttäytymisen arviointi ja varsinainen ravinto-ohjaus, ravitsemusterapia tai ravintovalmentaminen.

2. Joidenkin sairauksien kohdalla laadukas hoito sisältää varsinaisen ravitsemus- tai ruokavaliohoidon. Toiminnallisissa vatsavaivoissa, ruoka-aineallergioissa ja keliakiassa ruoka on usein ainoa hoito.

Ravitsemushoitoon osallistuvat ja vaikuttavat monet terveydenhuollon ammattiryhmät. Ravitsemushoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ravitsemusterapeutti. Muita keskeisiä ravitsemushoitoon osallistuvia ammattihenkilöitä ovat lääkärit ja hoitajat.

Ravitsemusterapeutti

Terveystalossa ravitsemushoidon suunnittelusta ja arvioinnista sekä ravinto-ohjauksen, ravintovalmentamisen ja ravitsemushoidon käytännön toteutuksesta vastaa ravitsemusterapeutti. Ravitsemusterapeuteilla on laaja-alainen ymmärrys ravitsemuskäyttäytymisen syyseuraussuhteista ja ravintotietous elintarvikkeista, ruoka- sekä ravintoaineista. Ravitsemusterapeutti auttaakin asiakkaita löytämään yksilöllisen ruokavalion ja tukemaan ravitsemuskäyttäytymisen muutoksissa.

Ravitsemusterapeutti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Vain laillistettu ravitsemusterapeutti voi toimia ravitsemuksen erityisosaajana terveydenhuollossa. Terveystalon ravitsemusterapeuteilla on lisäksi työterveyshuollon asiantuntija pätevyys.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Lihavuuden elintapahoito

Palvelut

Psykoterapia, psykoterapeutti

Psykoterapia on elämän kuormittavien vaiheiden, kriisien ja mielenterveysongelmien hoitamista keskustelun avulla. Psykoterapia pyrkii lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, kykyä käsitellä vaikeita tunteita sekä keinoja ratkaista ongelmallisia tilanteita. Ammattilaisen luokse on hyvä hakeutua keskustelemaan, kun elämässä on hetkiä, jolloin omat voimavarat eivät riitä.

Palvelut

Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri

Elintavat, kuten uni, ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, stressi, päihteidenkäyttö ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri ymmärtää näiden elintapojen merkityksen niin hyvinvointiin, terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ehkäisyyn kuin hoidon taustalle ja tueksi. Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri kohtaa asiakkaansa yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä huomioi asiakkaan omat lähtökohdat, voimavarat ja motivaation. Hän näkee asiakkaansa aktiivisena toimijana oman terveytensä ylläpitämisessä ja toimii itse tilanteessa valmentajan roolissa tukien asiakastaan terveellisiin elintapoihin tähtäävässä muutoksessa. Elintapalääketieteeseen perehtynyt lääkäri myös hyödyntää Terveystalon moniammatillista osaamista asiakkaansa tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkäri on lisäksi perehtynyt jo pidempään käytössä olleisiin ja näyttöön perustuviin riskinarviointimenetelmiin sekä uusimpaan teknologiaan, kuten Nightingalen biomarkkerimäärityksiin ja niiden tulkintaan.