Ikääntyneen ravitsemus

Eläkkeelle siirtyessä ruokavalio usein muuttuu, kun monipuolinen ruokailu tutussa työpaikkaravintolassa päättyy. Tämä on yksi syy siihen, miksi iän karttuessa puutteet ruokavaliossa yleensä lisääntyvät.

Hyvällä ravitsemuksella on suuri merkitys ikääntyneen hyvinvointiin. Tasapainoisella ruokavaliolla ja riittävällä ravintoaineiden saannilla voidaan hidastaa vanhenemista, pienentää sairastumisriskiä ja tukea sairauksista sekä mahdollisista leikkauksista toipumista. Hyvä ruokavalio tukee myös psyykkistä hyvinvointia sekä toimintakykyä ja täten omatoimisuutta.

Kun tavoitteenasi on toimintakyvyn ylläpito ja sairauksien ehkäisy, varaa aika asiaan perehtyneelle ravitsemusterapeutille. Ravitsemusterapeutin ravinto-ohjauksen pyrkimys on lisätä sinulle vielä monia terveitä elinvuosia. Mitä aiemmin ohjausta saat, sitä vähäisemmäksi puutteellisen ruokavalion vaikutukset jäävät. Ravitsemusterapeutin ruokavalio-ohjaus huomioi myös yksilölliset erityistarpeesi, kuten sairauksien ja lääkkeiden vaikutukset ruokavalioosi sekä ruokailutottumuksiisi. Ohjaus koostuu tarpeen mukaan joko yksittäisestä tapaamisesta tai useamman vastaanottotapaamisen sarjasta.

Ikääntyneen ravitsemukseen liittyvät termit

  • vanheneminen

  • toimintakyky

  • omatoimisuus

  • kehonkoostumuksen muutokset

  • psyykkinen hyvinvointi

  • laihtuminen

  • virheravitsemus

  • ravintolisät

  • janon ja ruokahalun tunteen heikkeneminen

Tutustu myös:

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Ruokavalio- ja elintapaohjaus

Palvelut

Urheilijan ja aktiiviliikkujan ruokavalio

Tarkoituksenmukaisesti rytmitetyn ja tarpeisiin nähden riittävän ruokavalion avulla voidaan parantaa treenaamisen tuloksia ja suorituskykyä, tehostaa palautumista ja kehittää fyysistä kuntoa. Hyvällä ruokavaliolla pienennetään lisäksi ylikunnon, rasitusvammojen ja loukkaantumisen riskiä sekä ylläpidetään sopivaa kehonkoostumusta.

Palvelut

Hammasterveys ja ravinto

Se, millaisia ruoka- ja juomavalintoja tehdään tai jätetään tekemättä, vaikuttaa suun terveyteen. Hammasterveyden kannalta oikeanlainen ravinto sekä selvä ateriarytmi vähentävät hampaisiin kohdistuvaa kulutusta eli eroosiota. Lisäksi ne pienentävät karieksen vaikutuksia vähentämällä hampaiden reikiintymistä.

Palvelut

Lasten ravitsemus ja ravinto-ohjaus

Ravitsemusterapeutti ohjaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään ravitsemushoitoa vaativissa tilanteissa. Tyypilliset ohjattavat ovat lapsia tai nuoria, joilla on ruoka-aineallergia tai sen epäily, refluksi ja vatsavaivoja, ali- tai ylipainoa, ravitsemuksesta johtuva kasvun ja kehityksen häiriö tai syömispulmia.

Palvelut

Kasvissyöjän ruokavalio

Kasvisruokavalioiden kirjo on runsas. Vegaaninen, semivegetaarinen, pescovegetaarinen, lakto-ovo-vegetaarinen ja laktovegetaarinen ovat esimerkkejä tyypillisistä kasvissyöjän ruokavalioista.

Palvelut

Laihduttajan ruokavalio ja ravitsemusohjaus

Onnistuneen laihduttamisen ja painonhallinnan avain on usein hyvässä elämänhallinnassa, jonka perusta on itselleen sopivan ruokavalion ja sitä tukevien ruokailutottumusten löytyminen. Elintapojen muutokset ja pysyvä painonpudotus ovat monesti helpompia kuin luullaan, mutta usein ne vaativat myös ammattilaisen tukea.

Palvelut

Ravitsemus ja mielenterveys

Ruokavalio ja ruokailutottumukset ovat usein merkittävässä roolissa mielen sairauksissa ja mielen hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Uupumuksen, masennuksen sekä kuormittavan ja stressaavan elämäntilanteen tullessa eteen ravitsemus jää usein puutteelliseksi. Puutteellinen ravitsemus voi olla myös merkittävä syy mielenterveyden ongelmien taustalla.