Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja ylläpitää ja edistää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Työterveyshoitajan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa terveysneuvonta, työpaikan terveydellisten olosuhteiden arviointi, kuntoutukseen osallistuminen sekä työterveyden palvelujen koordinointi työpaikkojen kanssa. Työterveyshoitajat tekevät myös terveystarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia – kuten kuulo- ja näöntutkimuksia sekä verenpaineen mittauksia – ja antavat rokotuksia. Lisäksi työterveyshoitajan tehtäviin kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito.

Työterveyshoitaja toimii työterveyshuollon ammattihenkilönä ja terveyden edistämisen asiantuntijana terveydenhoitotyössä edistäen työntekijöiden ja työntekijäryhmien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia terveyttä edistävin, sairauksia ja vaivoja ehkäisevin sekä hyvinvointia lisäävin työ- ja toimintamenetelmin. Työterveyshoitaja huomioi työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. Työterveyshoitaja osaa monipuolisin menetelmin suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä toimintoja yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työterveyshoitaja huolehtii työterveyshuollon prosessien toteutumisesta eli toteuttaa työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, ensiapuvalmiuden suunnittelua, työterveyshuollon terveydenhoitotyöhön liittyvää koulutusta ja työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Lisäksi työterveyshoitaja edistää ja seuraa työntekijöiden ja työyhteisöjen työkykyä itsenäisesti sekä yhteistyössä työterveyslääkärin ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa kehittäen työterveysyhteistyötä työpaikan tarpeiden mukaan.

Yritysasiakkaat

Lue lisää miten voit työterveyspalveluiden kautta edistää henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia sekä ottaa palveluita käyttöön henkilöstöllesi.

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.