Alaraajaan säteilevä selkäkipu

Selkäkipu voi säteillä jalkoihin asti. Raajoihin säteilevän selkäkivun ensivaiheen tutkimuksiin ja hoitoon saa apua yleislääkäriltä, työterveyslääkäriltä ja fysioterapeutilta. Vaikeissa tilanteissa kannattaa hakeutua fysiatrian erikoislääkärin, ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin tai neurokirurgin vastaanotolle.

Hermojuuren pinne

Joskus raajoihin säteilevän selkäkivun taustalla voi olla selkäytimestä lähtevän hermojuuren puristustila eli hermojuuren pinne.

Hermojuuren pinne voi tuntua:

  • kipuna
  • tuntohäiriönä
  • lihasvoiman heikkenemisenä

Yleisin syy hermojuuren pinnetilalle on välilevyn pullistuma, joita esiintyy kaularangassa ja lannerangassa.

Hoito

Välilevypullistumat paranevat useimmiten itsestään. Vuorostaan hermojuuren pinteen aiheuttama lihasheikkous paranee huonosti. Siksi lihasheikkous on useimmiten kiireellisen leikkaushoidon aihe.

Spinaalistenoosi eli selkäydinkanavan ahtauma

Selkäydinkanava voi ahtautua erityisesti lannerangan alueella. Selkäydinkanavan ahtauma aiheuttaa alaraajojen kipeytymistä sekä voiman alentumista. Oire pahenee usein kävellessä ja voimakas kipu sekä jalkojen heikkous voi pakottaa pysähtymään. Pysähdysten katkaisemaa kävelyä kutsutaan katkokävelyoireeksi.

Hoito

Yleensä selkäydinkanavan ahtauman oireet saadaan hallintaan fysioterapeutin ohjaamilla harjoitteilla. Vaikeissa tilanteissa selkäydinkanavan ahtauman hoitona voidaan joutua turvautumaan leikkaushoitoon.

Lannerangan välilevytyrä

Välilevytyrä voi aiheuttaa selkäkipua tai alaraajaan säteilevää niin sanottua iskiaskipua.

Hoito

Suurin osa iskiasoireista rauhoittuu ajan kanssa sekä fysioterapeuttisella ohjauksella. Oireita voidaan lisäksi lievittää oikeanlaisella lääkityksellä.

Mikäli välilevytyrä aiheuttaa alaraajojen lihasvoimien heikkenemistä, pidätyskyvyn muutoksia tai kipu on sietämätöntä eikä reagoi käytössä oleviin muihin hoitotoimiin, voidaan tarvita myös leikkaushoitoa.

Lääkäri arvioi oikean hoitolinjan tutkimalla potilaan. Iskiasoireisia potilaita hoitavat fysiatrit, ortopedit sekä yleis- ja työterveyshuollon lääkärit.

Lannerangan ahtauma

Lannerangan ahtauma eli spinaalistenoosi tarkoittaa selkärangan ydinkanavan kaventumista. Kaventuminen johtuu yleisimmin pikkuhiljaa lisääntyneistä kulumamuutoksista, jotka lopulta kaventavat selkärangan ydinkanavaa. Tästä voi aiheutua alaraajojen hermojuurioireita: oireet pahentuvat kävellessä ja helpottavat eteenpäin kumartaessa tai istahtaessa.

Hoito

Ahtaumasta johtuvia oireita hoidetaan liikkumalla ja fysioterapeutin ohjauksella. Vaikeat oireet vuorostaan saattavat vaatia leikkaushoitoa. Leikkauksessa ahtaalla oleville hermoille tehdään lisätilaa poistamalla ahtauttavia kudosrakenteita. Lannerangan ahtaumaa hoitavat selkäkirurgiaan perehtyneet ortopedit, fysiatrit ja fysioterapeutit.

Lannenikaman siirtymä

Nikamansiirtymät ovat rangan rappeumamuutoksiin liittyviä löydöksiä, joita löytyy myös oireettomilta ihmisiltä. Joskus siirtymä voi liittyä myös nikaman takakaaren rakennemuutoksekseen, jolloin siirtymä voi olla yliliikkuva. Tämä voi aiheuttaa kipuoireita selässä tai säteilykipua alaraajoissa.

Hoito

Hoito määräytyy lääkärin tutkimuksen mukaisesti. Suurin osa oireista rauhoittuu kuntoutuksen avulla, mutta joskus oireiden ollessa merkittävästi arjen toimintakykyyn vaikuttavia, voidaan tarvita leikkaushoitoa.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.