Elina Lagerstedt

Elina Lagerstedt

Vastaava työterveyspsykologi

Yksilötyössä haluan kohdata asiakkaan yksilöllisesti hänen kokonaistilanteensa huomioon ottaen.

Esittely

Palveluihini kuuluvat työterveyspsykologin lakisääteiset palvelut, kuten työpaikkaselvitykset, työterveystarkastukset sekä tietojen anto-, neuvonta- ja ohjauskäynnit. Käyttämiäni menetelmiä ovat aktiivinen kuuntelu, tietoisuustaitoharjoitukset sekä asiakkaan omien voimavarojen ja hallintakeinojen vahvistaminen. Teen myös psykologisia tutkimuksia, kuten muistivaikeuksien tai työkyvyn tutkimusta. Vastaanotoltani on mahdollista hakea apua esimerkiksi työuupumukseen, stressiin, jännitykseen, ahdistuneisuuteen, mielialan laskuun, univaikeuksiin, elämäntilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin sekä kriisitilanteisiin. Myös työn tekemiseen liittyvät kuormitustekijät, kuten ajankäytön tai työn suunnitteluun liittyvät vaikeudet ovat osaamisalaani. Työyhteisöille tarjoamiani palveluita ovat esimiesten ja johdon tuki, luennot, ryhmät sekä kriisitilanteiden hoito. Vastaanotolleni voi tulla paikan päälle tai video-/puhelinvastaanotolle.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli), ruotsi, englanti