Marja Käki

Marja Käki

Työterveyshoitaja, Univalmentaja

Kokenut työterveyshoitaja

Esittely

Olen toiminut pitkään työterveyshoitajana erilaisilla toimialoilla, mm. teollisuudessa. Teen yritysyhteistyötä omien asiakasyritysteni kanssa, mm. työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia ja työkyvyn seurannan tukitoimia. Työterveyshuollossa minua kiinnostaa sen laaja-alaisuus; sekä yksilöiden että työyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus ovat edellytyksiä menestyvälle yritykselle. Olen ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) ja minulla on debriefing-ohjaajan koulutus. Teen työterveyspainotteista sairasvastaanottotyötä ja pieniä toimenpiteitä, kuten ompeleiden ja hakasten poistoja sekä korvahuuhteluita. Rokotuksia annan aikuisasiakkaille.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.