Kaisa Keto

Kaisa Keto

Työterveyshoitaja

Olen työterveyshoitaja, joka on kiinnostunut työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistämisestä kokonaisvaltaisesti.

Esittely

Olen työterveyshoitaja ja huolehdin työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta ja seurannasta yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi huolehdin yhteistyössä asiakasyritysten kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laatimisesta ja korvauksiin liittyvästä ohjauksesta, seurannasta ja muusta yhteistyöstä. Osaamiseeni sisältyy myös yleissairaanhoidollinen osaaminen; työkyvyttömyyden ja hoidon tarpeen arviointi sekä hoitajan vastaanottotoiminta.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti