Elina Karanta

Elina Karanta

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri