Nuorisopsykiatri

Nuorisopsykiatri keskittyy nuorten, puberteetista aikuisikään, psyykkisiin ongelmiin kuten masennukseen, käytös- ja syömishäiriöihin. Nuorisopsykiatriset tutkimukset ja hoito sisältävät haastatteluja, tutkimuksia ja keskusteluja nuoren ja perheen kanssa. Hoitojakson pituus riippuu ongelman laajuudesta.

Asiantuntijat