Artikkeli Uni

Voiko ADHD vaikuttaa unen laatuun?

Psykiatrian erikoislääkäri Sami Leppämäki vastaa toukokuun Unen uutiskirjeeseen tulleisiin kysymyksiin.

Voiko ADHD vaikuttaa unen laatuun?

Kyllä voi. Sekä lapsilla että aikuisilla, joilla on ADHD, on todettu unen laadun olevan keskimäärin heikompaa kuin henkilöillä, joilla ei ole ADHD:ta. Suurin osa aikuisista, joilla on ADHD, kokee unen laatunsa heikoksi ja päiväaikaisen vireystilansa alentuneeksi.

Onko ADHD-henkilöllä pienempi unentarve (esim. 4–5 h/yö) kuin neurotyypillisillä?

Keskimäärin ei. Unentarve ei ole pienempi, mutta monet henkilöt, joilla on ADHD, nukkuvat keskimääräistä vähemmän – myös vähemmän kuin heidän oma unentarpeensa olisi, mikä taas saattaa korostaa myös ADHD:n oireita. 

Miten autismikirjo vaikuttaa uneen? Millaisia uniongelmia voi olla?

Tutkimuksissa on havaittu autismikirjon häiriöön yhdistyvän yleisimmin nukahtamisen viivästymistä, heikompaa unen laatua ja useampia yöllisiä heräämisiä. Nämä ovat ryhmätason löydöksiä, ja yksittäisen ihmisen kohdalla vaihtelua voi tietysti olla runsaasti.

Kuinka paljon ADHD-lääkkeet vaikuttavat uneen? Mitä keinoja suosittelet, jos lääkitys vaikuttaa unen määrään merkittävästi?

Varsinkin niin sanotut stimulanttilääkkeet saattavat vaikuttaa uneen. Joskus vaikutus on myönteinen – nukahtaminen saattaa helpottua ja unen laatu parantua. Joskus vaikutus on kuitenkin negatiivinen. Tällöin tyypillisimmin nukahtaminen saattaa viivästyä tai uni olla levotonta. Asiasta kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Mikäli kyseessä on lääkkeen haittavaikutus, sitä voidaan yrittää helpottaa lääkeannosta tai ajoitusta säätämällä tai lääkettä vaihtamalla.

Näen runsaasti sekavia unia ennen heräämistä ja yleensä herään tuskaisen ja ahdistuneen oloisena. Voiko kyseessä olla ADHD?

Todennäköisesti ei. Kuvatun kaltaiset oireet eivät ole aivan tyypillisiä henkilöille, joilla on ADHD.

Miten aivovaurio vaikuttaa uneen pidemmällä aikavälillä?

Aivovamman seuraukset riippuvat vamman paikasta ja siitä, kuinka vakava vamma on kyseessä. Yleisimmin aivovammojen jälkeen on kuvattu väsymystä ja vireystilan ylläpitämisen vaikeutta. Tämä taas heijastuu uneen siten, että unentarve lisääntyy, joskus hyvinkin paljon. Tällöin puhutaan hypersomniasta eli liikaunisuudesta.

Voiko nuoruudesta lähtien vaivanneen unettomuuden taustalla olla ADHD tai jokin muu neuropsykiatrinen häiriö?

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt, kuten ADHD tai autismikirjon häiriö voivat vaikuttaa uneen pitkäaikaisesti, joten ne tulisi huomioida osana unettomuushäiriön tutkimusta.

Asiantuntija
Sami Leppämäki
Sami Leppämäki

Psykiatrian erikoislääkäri

Olen erityisen perehtynyt kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin aikuisilla (kuten ADHD/ADD, autismikirjon häiriö, Touretten oireyhtymä ja muut tic-häiriöt), mielialahäiriöihin (depressio, bipolaarihäiriö), ahdistuneisuushäiriöihin sekä pakko-oireiseen häiriöön (OCD). Pyrin löytämään yhteisen ymmärryksen ongelmiin ja tekemään siltä pohjalta tutkittuun tietoon perustuvan hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Tällä hetkellä vastaanottoni on täynnä enkä pysty ottamaan uusia potilaita.

Lue lisää aiheesta