Uni - elintapamuutoksen kriittinen kulmakivi

Uni vaikuttaa kaikkiin kehomme osa-alueisiin, aina aivoista fyysiseen suorituskykyyn. Kokonaisvaltaisuutensa vuoksi sen merkitys elintapamuutoksessa on kiistaton. Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen kertoo, miten uni liittyy keskeisiin elintapasairauksiin ja mitä vaikutuksia sillä on päivittäiseen toimintaan.

Tiede tukee vahvasti väitettä, että uni on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia. Elintapamuutoksen motivaation ylläpito, terveellisten valintojen tekeminen ja pitkäaikaisten terveysriskien hallinta vaativat kaikki hyvää unta. Valtaosalle aikuisista riittävä unen tarve on noin 7-9 tuntia vuorokaudessa.

Unen aikana keho korjaa päivän aikana tapahtuneita vahinkoja ja täyttää energiavarastot valmiiksi seuraavaan päivään. Elintapamuutosta toteuttaessa riittävä uni antaa energiaa käyttäytymismallien muuttamiseen ja uuden tavan ylläpitämiseen, Partinen sanoo.

Tutkimukset* osoittavat, että uni vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiimme ja pyrkimyksiimme ylläpitää terveellisempiä elintapoja sekä motivaation että aineenvaihdunnan osalta.

– Univajeessa olemme alavireisiä ja energiatasomme ovat alhaisemmat. Keho käy niin sanotusti ylläpitoliekillä ja suoriudumme vain pakollisista toiminnoista. Tällöin meillä ei ole energiaa ylläpitää muutosta ja motivaatiota terveellisiin elintapoihin, neuvoo Partinen.

Univaje altistaa aineenvaihduntahäiriöihin liittyviin elintapasairauksiin

Unen laatu vaikuttaa myös mielenterveyteen, stressin hallintaan ja henkiseen hyvinvointiin. Huonosti nukuttu yö voi johtaa tunnepohjalta tehtyihin äkkipikaisiin ja epäsuotuisiin päätöksiin.

Jos aivomme eivät ole saaneet riittävästi lepoa, ne eivät jaksa kontrolloida impulsseja ja ruokahaluun vaikuttavien välittäjäaineiden ja hormonien vaikutus muuttuu. On havaittu, että väsyneenä syödään jopa 350-500 kaloria enemmän, mitä hyvin nukutun yön jälkeen. Pidempään jatkunut univaje altistaa siten epäterveellisille ruokailutottumuksille ja siitä johtuvat mieliteot voivat aiheuttaa jopa 5-10 kilon painonnousun vuodessa, Partinen toteaa.

Väsyneenä tai stressaantuneena kehon immuunipuolustusjärjestelmä heikkenee, koska kaikki energia kuluu vireystilan ylläpitämiseen.

– Univajeen on havaittu heikentävän vastustuskykyä jopa kolmannekseen siitä mitä immuniteetti on hyvin nukutun yön jälkeen. Jo se, että nukkuu 5-7 vuorokautta huonosti tai liian vähän heikentää verensokeritasapainoa ja nostaa stressihormoneita.  Näin univaje lopulta altistaa 2-tyypin diabetekselle.  Vastaavasti hyvin nukuttu yö tasoittaa verensokereita, mikä madaltaa diabetekseen liittyvää riskiä, kertoo Partinen.

Univaje kasvattaa myös sydän- ja verisuonitautien riskiä suoraan lisäämällä kehon tulehdustekijöiden määrää ja epäsuorasti nostamalla verenpainetta.

Valmennuksesta vaikuttavaa apua uniongelmiin 

Uniongelmat ovat kohtalaisen yleinen haaste nykyhetken työikäisille ja vaikuttavat luonnollisesti henkilöiden työtehoon ja sitä kautta myös organisaatiossa tehtävän työn tuottavuuteen. Yksilölle koituvien hyötyjen lisäksi investoinnit hyvään uneen maksavat itsensä takaisin myös yrityksille, kun työteho nousee ja unihäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät.

Unettomuuden taustalla voi olla useita syitä. Uniongelmat myös harvoin ovat ainoa vaiva, minkä vuoksi hoitoon hakeudutaan. Ensin onkin tärkeä varmistaa, ettei unihäiriön taustalla ole mitään hoitoa vaativaa sairautta, minkä jälkeen voidaan löytää univalmentajan avulla keinoja parantaa unen laatua lääkkeettömästi, Partinen neuvoo.

Tällä hetkellä vaikuttavimmat kansainväliset tulokset uniongelmien hoidossa on saatu Terveystalossakin käytössä olevalla univalmennuksilla mikä pohjautuu kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan (CBT-I). Tämän unettomuuden lääkkeettömän hoitomuodon avulla potilas oppii taitoja, joita hän voi käyttää itsenäisesti unen laadun parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Meillä on Suomessa noin 200 unettomuuden lääkkeettömiin hoitoihin erikoistunutta univalmentajaa, jotka osaavat tukea uneen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa. Moni univalmentajista on myös työterveyden ammattilainen, jolloin he voivat tarkastella uniongelmia laajemmin ja huomioida myös mahdolliset työhön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat unen laatuun ja löytää ratkaisuja, jotka tukevat parempaa unta ja työkykyä, Partinen vinkkaa.

* Vaikuttaako uni immuniteettiin?https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/4/duo11497?keyword=univaje
Univajeen rooli immuunijärjestelmään liittyvien sairauksien riskiin: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34795404/ 

Yritykset – Nightingale-verianalyysi osaksi työterveystarkastuksia

Nightingalen verianalyysi integroidaan osaksi työterveydessä tehtävien säännöllisten terveystarkastusten laboratoriokokeita ja ennaltaehkäisevän työkyvyn tukea. Verianalyysillä selviää alttius sairastua kahdeksaan tavanomaiseen elintapasairauteen. Kyseessä on eri palvelu kuin kuluttajatuotteena myytävä Nightingale-terveysmittaus.

Tutustu uudistuvaan terveystarkastukseen

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Miten vaihdevuodet vaikuttavat unen laatuun? Artikkeli

Miten vaihdevuodet vaikuttavat unen laatuun?

Työterveyslääkäri Vilho Ahola ja Terveystalo Helsingin Uniklinikan yleislääkäri Eevert Partinen vastaavat helmikuun Unen uutiskirjeeseen tulleisiin kysymyksiin.

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä Artikkeli

Terveystalon uusi liikennelääketieteen keskus edistää ammattikuljettajien työkykyä

Kuljetus- ja logistiikka-ala on pitkien välimatkojen Suomessa merkittävä työllistäjä. Ammattikuljettajien hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen edellyttää erityisosaamista heidän tarpeistaan ja työn luonteesta johtuen. Tästä syystä Terveystalo perustaa nyt moniammatillisen liikennelääketieteen keskuksen palvelemaan kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. Uudessa keskuksessa pyritään löytämään keinot vaikuttaa ammattikuljettajien suurimpiin terveysriskeihin, jotka altistavat tuki- ja liikuntaelinvaivoille sekä elintapasairauksille.

Mies ja kaksi naista ovat kahvitauolla ja nauravat Artikkeli

Työpaikoilla toistuvat samat ystävyyden ilmiöt kuin lapsilla kouluissa

Haluamme tuntea itsemme hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenämme, olemme sitten lapsia tai aikuisia. Parhaan ystävän kanssa tätä voi kokea vahvemmin kuin isossa ryhmässä, mutta työpaikoilla sydänystävyydet voivat aiheuttaa myös haasteita.

Aiheuttaako jatkuva unilääkkeiden käyttö univajetta? Artikkeli

Aiheuttaako jatkuva unilääkkeiden käyttö univajetta?

Yleislääkäri Ulla Paakkunainen vastaa tammikuun Unen uutiskirjeeseen tulleisiin kysymyksiin.

Ari Väänänen, kuvaaja Annukka Pakarinen Artikkeli

Terveystalossa kehitetään uusia lähestymistapoja mielenterveyden hoitoon Vaikuttavuussäätiön tuella

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen on saanut Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Professor -rahoituksen (TIA) tutkiakseen yhteistyössä Terveystalon kanssa uudenlaisia lähestymistapoja mielenterveyden tutkimiseen koneoppimisen mallien ja monipuolisten tietovarantojen avulla. Vuosina 2024-2026 toteutettava tutkimus valottaa myös mielenterveyden erilaistuneita konteksteja, joissa erilaiset työntekijäryhmät toimivat ja rakentavat työkykyään. Poikkeuksellisen laajaan aineistokokonaisuuteen perustuva monitieteinen tutkimus tuottaa tuoretta tietoa, joka on laajasti hyödynnettävissä.

Onko melatoniinista apua vuorotyössä? Artikkeli

Onko melatoniinista apua vuorotyössä?

Työterveyslääkäri Joona Jokela vastaa Unen uutiskirjeen lukijoiden kysymyksiin unesta ja vuorotyöstä.