Terveystalo lahjoittaa Turun yliopistolle työterveyden ja työlääketieteen työelämäprofessuurin

Suomen Terveystalo Oy lahjoittaa Turun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle määräaikaisen työterveyden ja työlääketieteen työelämäprofessuurin. Professuuri on kolmivuotinen ja lahjoituksen arvo on yhteensä 150 000 euroa.

Lahjoitus on jatkumoa lääketieteellisen tiedekunnan ja Terveystalon pitkäaikaiselle yhteistyölle, ja sen tavoitteena on lisätä työterveyden ja työlääketieteen tutkimusta ja koulutusta sekä näihin liittyvää julkista keskustelua. 
Tulevan työterveyden ja työlääketieteen työelämäprofessorin tutkimus painottuu erityisesti työterveyshuollon, työterveysyhteistyön sekä niihin liittyvien toimintatapojen vaikuttavuuteen.

– Työterveyshuollon akateemisen tutkimuksen avulla alalle voidaan luoda parempia käytäntöjä, tehokkaampia interventioita ja todentaa työterveyden vaikuttavuutta. Suomen suurimpana työterveyspalveluiden tarjoajana haluamme lahjoituksella tukea arvojemme mukaista terveydenhuollon uudistamiseen tähtäävää toimintaa. Tulevasta tieteellisestä yhteistyöstämme hyötyvät ennen kaikkea suomalaiset työikäiset henkilöt, joiden terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta parantavia toimenpiteitä työelämäprofessuurin avulla tunnistetaan ja kehitetään, kertoo Terveystalon terveydenhuollon palveluiden ja työterveyden johtava ylilääkäri Jukka Pitkänen.

– Jo aiemmin hyvin toimiva yhteistyö on keskittynyt koulutus- ja opetusyhteistyöhön ja sen tuloksena on syntynyt muun muassa Suomen ensimmäinen etälääketieteen valinnaiskurssi lääketieteen opiskelijoille. Nyt tehdyn lahjoituksen turvin perustettava työelämäprofessuuri lääketieteellisessä tiedekunnassa tarjoaa erinomaiset edellytykset työterveyden uusien toimintamallien ja innovaatioiden vaikuttavuuden tutkimiselle sekä edistää jatkuvaa uudistumista ja kansainvälistä edelläkävijyyttä työterveyden alalla, kertoo Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono.

– Lääketieteellinen tiedekunta on jo pitkään tehnyt Terveystalon kanssa koulutuksellista ja tutkimuksellisesta yhteistyötä työterveyden ja työlääketieteen saralla. Tämä lahjoitus vahvistaa edelleen osaamistamme ja tuottaa uutta tutkimusta ja keskustelua työterveyteen liittyen, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

Työelämäprofessorit ovat määräaikaisia opettajia ja tutkimuksen ohjaajia, joilla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joka hyödyttää yliopiston toimintaa. Työelämäprofessorit myös vahvistavat yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Kuvassa vasemmalta oikealle kehittämisasiantuntija Laura Kopu, Turun yliopisto; Jukka Pitkänen, Terveystalo; Pekka Hänninen, Turun yliopisto; Petri Bono, Terveystalo, yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors Turun yliopisto
Kuvassa vasemmalta oikealle kehittämisasiantuntija Laura Kopu, Turun yliopisto; Jukka Pitkänen, Terveystalo; Pekka Hänninen, Turun yliopisto; Petri Bono, Terveystalo, yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors Turun yliopisto