Sairaanhoitajan etävastaanotolla hoitopolut tukevat potilaan ongelman ratkaisua

12.4.2023

Sairaanhoitajan etävastaanotolla, joka Terveystalossa tunnetaan Digihoitajapalveluna, hoitaja pyrkii auttamaan asiakasta heti arvioimalla työntekijän tarvitseman hoidon ja sen kiireellisyyden sekä antamalla oireiden mukaista hoitoa, kotihoito-ohjeita ja tarvittaessa poissaolosuosituksen. Alkukevään aikana Digihoitajapalveluun tulevien yhteydenottojen ratkaisuaste ja hoidon vaikuttavuus on noussut entisestään käypä hoito -suosituksiin perustuvien hoitopolkujen käyttöönoton myötä.

Digihoitaja Terveystalossa

Ensimmäisenä käyttöönotetut hoitopolut kattavat kolme yleisintä yhteydenottokategoriaa, jotka aiheuttavat myös eniten sairauspoissaoloja. Uudet hoitopolkukokonaisuudet ovat tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitopolku, mielenterveyden hoitopolku ja infektioiden hoitopolku. 

– Hoitopoluilla varmistamme, että asiakkaat saavat oikea-aikaista hoitoa, oikeassa kanavassa ja oikealta ammattilaiselta. Olemme vasta alkuvaiheessa, mutta jo nyt saadun palautteen mukaan, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja saaneet nopeasti hoitoa sekä ratkaisun omaan ongelmaansa, kertoo Terveystalon johtava työterveyslääkäri, digityöterveys Silja Komulainen. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat hoituvat yhä useammin työfysioterapeutin vastaanotolla 

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito on tutkimusten mukaan vaikuttavinta fysioterapeutin toimesta*, joista erityisesti fysioterapeutin suoravastaanotolla onnistutaan hoitamaan sekä akuutit, että krooniset vaivat kaikkein tehokkaimmin. 

– Lyhytaikaiset oireet ratkeavat monesti jo suoraan Digihoitajapalvelussa, jossa hoitajan on mahdollista samanaikaisesti myös arvioida kevennetyn työn tarve. Kokeneet ja asiantuntevat hoitajamme tunnistavat nopeasti myös tarpeen jatko-ohjaukselle, joka yhä useammin johtaa fysioterapeutin suoravastaanotolle. Hoidon vaikuttavuuden lisäksi tällä toimintamallilla varmistetaan, että niille potilaille, jotka hoitajan arvion mukaan tulisi ohjata lääkärille, on riittävästi lääkärinaikoja tarjolla, Komulainen lisää. 

Infektioihin hoito-ohjeet jo ensikontaktissa 

Akuuteissa sairastapauksissa työntekijän tarve ratkeaa tavanomaisesti suoraan sairaanhoitajan etävastaanotolla. 

– Yli puolet infektioyhteydenotoista ratkeaa yhdellä kertaa. Hoitajien on mahdollista yhteydenoton aikana konsultoida lääkäriä esimerkiksi tilanteissa, joissa suositeltavissa kotihoito-ohjeissa tulee huomioida yhteensopivuus asiakkaan muun mahdollisen lääkityksen kanssa. Kaikki kotihoito-ohjeet toimitetaan lisäksi Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluun, mistä asiakas pääsee tarkistamaan ne myöhemminkin, sanoo Komulainen. 

Mielenterveyden hoitopolku varmistaa työkykyä 

Toisinaan Digihoitajapalveluun otetaan yhteyttä vaivasta tai ongelmasta, jonka taustalta paljastuu tarve ohjata asiakasta vahvemmin mielenhyvinvointia tukeviin palveluihin. 

– Digihoitajapalvelussa työskentelevillä hoitajilla on kaikilla useamman vuoden kokemus kliinisestä asiakastyöstä, sillä työssä vaaditaan hyvin laajaa osaamista. Osa hoitajiemme ammattitaitoa onkin tulkita keskustelussa asiakkaan kertomaa ja tilannetta oikein. Toisinaan fysiologisten vaivojen taustalla voi olla psyykkisestä kuormituksesta johtuvia syitä, jolloin hoitoa on tarkoituksenmukaista jatkaa psykologin vastaanotolla, Komulainen kertoo.

*Lääkärilehti: Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki-ja liikuntaelinvaivojen hoidossa

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Lasten terveys ennen ja nyt: Urheilusta saatu rasitusvamma on nykyään yleinen vaiva

Niin terveellistä kuin urheilu onkin, siitä voi seurata rasitusvammoja varsinkin kasvupyrähdyksen aikana. Silloin luut sekä lihasten ja jänteiden kiinnittymiskohdat ovat hauraimmillaan, sanoo lasten ja nuorten ortopedi, professori Jaakko Sinikumpu Terveystalosta.

Artikkeli

6 tehokkainta vinkkiä johtajille työkyvystä huolehtimiseen

Yritykset huoltavat tietokoneitaan, remontoivat toimitilojaan ja käyttävät autojaan määräaikaishuolloissa. Nämä ovat kaikille itsestään selviä välttämättömyyksiä. Työntekijöiden työkyvyn hoito puolestaan ei useinkaan saa samanlaista huomiota osakseen. Jos Terveystalon johtavan työterveyspsykologi Antti Aron pitäisi antaa yritysjohtajille vain yksi neuvo, hän kehoittaisi heitä katsomaan asioita työntekijöiden näkökulmasta.

Äiti ja tyttölapsi katselevat sohvalla yhdessä puhelinta Artikkeli

Vanhemmuus on intensiivinen ja tunnepitoinen matka, johon saa kuulua myös haparointia

Kun kantaa vastuuta toisesta, tarvitsee aika ajoin myös itse kannatelluksi ja hoivatuksi tulemista. Psykologi kehottaa tänä äitienpäivänä pysähtyä kuulostelemaan, mitä kaipaisi juuri nyt ja miten voisi olla itselleen armollisempi.

Töitä tehdään yhdessä tietokoneella Artikkeli

Mielen pahoinvointi lisääntyy vauhdilla työelämässä – varhainen puuttuminen on osa vahvaa yrityskulttuuria

Mielenterveyden ongelmien aiheuttamat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys ovat lisääntyneet vauhdilla. Työnantajan on yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi.

Ihmisiä palaverissa toimistolla Artikkeli

Mikään määrä terapiaa ei riitä, jos työperäisiä syitä ei ratkaista

Jotta työ tuottaa tekijöilleen hyvinvointia, on pidettävä huolta työyhteisöstä. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, mitä esihenkilö voi tehdä terveen työelämän mahdollistamiseksi.

Iäkäs nainen ja nuori mies työpaikalla Artikkeli

Työturvallisuuslain päivitykset voimaan 1.6.2023 – mitä työnantajan tulee huomioida?

Työturvallisuuslain päivityksen myötä työpaikkojen tulee kesäkuun alusta alkaen entistä järjestelmällisemmin arvioida työn kuormitustekijöitä. Päivitys selkiyttää työnantajan huolehtimisvelvollisuutta täsmentämällä, minkälaisia työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä työnantajan on otettava huomioon. Jotta työelämästä saadaan kestävämpää, on päivityksessä kiinnitetty erityistä huomiota työuupumukselle altistaviin psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, jotka liittyvät työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Lisäksi laissa otetaan kantaa työnantajien velvollisuuksiin tehdä toimenpiteitä työurien pidentämisen ja työssä jaksamisen eteen.