Sairaanhoitajan etävastaanotolla hoitopolut tukevat potilaan ongelman ratkaisua

Sairaanhoitajan etävastaanotolla, joka Terveystalossa tunnetaan Digihoitajapalveluna, hoitaja pyrkii auttamaan asiakasta heti arvioimalla työntekijän tarvitseman hoidon ja sen kiireellisyyden sekä antamalla oireiden mukaista hoitoa, kotihoito-ohjeita ja tarvittaessa poissaolosuosituksen. Alkukevään aikana Digihoitajapalveluun tulevien yhteydenottojen ratkaisuaste ja hoidon vaikuttavuus on noussut entisestään käypä hoito -suosituksiin perustuvien hoitopolkujen käyttöönoton myötä.

Digihoitaja Terveystalossa

Ensimmäisenä käyttöönotetut hoitopolut kattavat kolme yleisintä yhteydenottokategoriaa, jotka aiheuttavat myös eniten sairauspoissaoloja. Uudet hoitopolkukokonaisuudet ovat tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitopolku, mielenterveyden hoitopolku ja infektioiden hoitopolku. 

– Hoitopoluilla varmistamme, että asiakkaat saavat oikea-aikaista hoitoa, oikeassa kanavassa ja oikealta ammattilaiselta. Olemme vasta alkuvaiheessa, mutta jo nyt saadun palautteen mukaan, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja saaneet nopeasti hoitoa sekä ratkaisun omaan ongelmaansa, kertoo Terveystalon johtava työterveyslääkäri, digityöterveys Silja Komulainen. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat hoituvat yhä useammin työfysioterapeutin vastaanotolla 

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito on tutkimusten mukaan vaikuttavinta fysioterapeutin toimesta*, joista erityisesti fysioterapeutin suoravastaanotolla onnistutaan hoitamaan sekä akuutit, että krooniset vaivat kaikkein tehokkaimmin. 

– Lyhytaikaiset oireet ratkeavat monesti jo suoraan Digihoitajapalvelussa, jossa hoitajan on mahdollista samanaikaisesti myös arvioida kevennetyn työn tarve. Kokeneet ja asiantuntevat hoitajamme tunnistavat nopeasti myös tarpeen jatko-ohjaukselle, joka yhä useammin johtaa fysioterapeutin suoravastaanotolle. Hoidon vaikuttavuuden lisäksi tällä toimintamallilla varmistetaan, että niille potilaille, jotka hoitajan arvion mukaan tulisi ohjata lääkärille, on riittävästi lääkärinaikoja tarjolla, Komulainen lisää. 

Infektioihin hoito-ohjeet jo ensikontaktissa 

Akuuteissa sairastapauksissa työntekijän tarve ratkeaa tavanomaisesti suoraan sairaanhoitajan etävastaanotolla. 

– Yli puolet infektioyhteydenotoista ratkeaa yhdellä kertaa. Hoitajien on mahdollista yhteydenoton aikana konsultoida lääkäriä esimerkiksi tilanteissa, joissa suositeltavissa kotihoito-ohjeissa tulee huomioida yhteensopivuus asiakkaan muun mahdollisen lääkityksen kanssa. Kaikki kotihoito-ohjeet toimitetaan lisäksi Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluun, mistä asiakas pääsee tarkistamaan ne myöhemminkin, sanoo Komulainen. 

Mielenterveyden hoitopolku varmistaa työkykyä 

Toisinaan Digihoitajapalveluun otetaan yhteyttä vaivasta tai ongelmasta, jonka taustalta paljastuu tarve ohjata asiakasta vahvemmin mielenhyvinvointia tukeviin palveluihin. 

– Digihoitajapalvelussa työskentelevillä hoitajilla on kaikilla useamman vuoden kokemus kliinisestä asiakastyöstä, sillä työssä vaaditaan hyvin laajaa osaamista. Osa hoitajiemme ammattitaitoa onkin tulkita keskustelussa asiakkaan kertomaa ja tilannetta oikein. Toisinaan fysiologisten vaivojen taustalla voi olla psyykkisestä kuormituksesta johtuvia syitä, jolloin hoitoa on tarkoituksenmukaista jatkaa psykologin vastaanotolla, Komulainen kertoo.

*Lääkärilehti: Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki-ja liikuntaelinvaivojen hoidossa

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Tällaisia väärinkäsityksiä hierontaan edelleen liitetään Artikkeli

Tällaisia väärinkäsityksiä hierontaan edelleen liitetään

Terveystalon Rela-hierojien Marcus Frangén kertoo, miten ymmärrys hieronnan fysiologisista vaikutuksista on muuttunut ja millaisia väärinkäsityksiä hierontaan sitkeästi liitetään.

Nuorten odotukset työelämän yhdenvertaisuudesta Artikkeli

Nuorten odotukset työelämän yhdenvertaisuudesta

Monella alalla pohditaan keinoja ratkaista osaajapula. Erityisesti Suomessa, missä suuret ikäluokat ovat siirtymässä pois työelämästä, organisaatioissa pohditaan keinoja rekrytoida ja sitouttaa nuoria osaajia, jotka odottavat organisaatioilta vahvaa arvojohtamista. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja nykyaikaisessa työelämässä, ja ne ovat avainasemassa myös nuorten työntekijöiden hyvinvoinnin, motivaation, tuottavuuden kannalta.

Terveystalo ja Syömishäiriöliitto yhteistyöllä kohti vastuullisia ja tuloksellisia ratkaisuja Artikkeli

Terveystalo ja Syömishäiriöliitto yhteistyöllä kohti vastuullisia ja tuloksellisia ratkaisuja

Terveystalo ja Syömishäiriöliitto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on vaikuttaa häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle altistaviin rakenteisiin terveydenhuollossa sekä työelämässä ja tarjota asiakkaille moniammatillista hoitoa syömishäiriösensitiivisellä työotteella.

”Luota, että jalat kantavat” – päivä Terveystalon sairaalassa Artikkeli

”Luota, että jalat kantavat” – päivä Terveystalon sairaalassa

Mitä yksityisessä sairaalassa tapahtuu ja kenen käsissä siellä ollaan? Seurasimme päivää yhdessä Terveystalon monista sairaaloista.

Joonas Haataja kertoo eturistisiteen repeämän korjanneesta polvileikkaukestaan Artikkeli

”Epäilin heti, että nyt sattui pahasti” – päivän viimeinen lasku vei leikkauspöydälle

Täydellinen talvipäivä tunturissa päättyi rusahdukseen polvessa. Joonas Haataja uskoo pääsevänsä ammattilaisten avulla pian takaisin töihin ja ensi talvena taas laskettelurinteeseen.

Henrik Forssenin kertoo kokemuksistaan nivustyräleikkauksesta Artikkeli

Kivuliaasta nivustyrästä eroon – Viikossa leikkauspöydälle ja kuukaudessa kuntoon

Henrik Forssenin diagnoosista ei ollut kulunut kuukauttakaan, kun nivustyrä oli jo hoidettu. Nyt hän pystyy taas liikkumaan, reissaamaan ja hakkaamaan mökillä halkoja kuten ennenkin.