Sairaanhoitajan etävastaanotolla hoitopolut tukevat potilaan ongelman ratkaisua

12.4.2023

Sairaanhoitajan etävastaanotolla, joka Terveystalossa tunnetaan Digihoitajapalveluna, hoitaja pyrkii auttamaan asiakasta heti arvioimalla työntekijän tarvitseman hoidon ja sen kiireellisyyden sekä antamalla oireiden mukaista hoitoa, kotihoito-ohjeita ja tarvittaessa poissaolosuosituksen. Alkukevään aikana Digihoitajapalveluun tulevien yhteydenottojen ratkaisuaste ja hoidon vaikuttavuus on noussut entisestään käypä hoito -suosituksiin perustuvien hoitopolkujen käyttöönoton myötä.

Digihoitaja Terveystalossa

Ensimmäisenä käyttöönotetut hoitopolut kattavat kolme yleisintä yhteydenottokategoriaa, jotka aiheuttavat myös eniten sairauspoissaoloja. Uudet hoitopolkukokonaisuudet ovat tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitopolku, mielenterveyden hoitopolku ja infektioiden hoitopolku. 

– Hoitopoluilla varmistamme, että asiakkaat saavat oikea-aikaista hoitoa, oikeassa kanavassa ja oikealta ammattilaiselta. Olemme vasta alkuvaiheessa, mutta jo nyt saadun palautteen mukaan, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja saaneet nopeasti hoitoa sekä ratkaisun omaan ongelmaansa, kertoo Terveystalon johtava työterveyslääkäri, digityöterveys Silja Komulainen. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat hoituvat yhä useammin työfysioterapeutin vastaanotolla 

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito on tutkimusten mukaan vaikuttavinta fysioterapeutin toimesta*, joista erityisesti fysioterapeutin suoravastaanotolla onnistutaan hoitamaan sekä akuutit, että krooniset vaivat kaikkein tehokkaimmin. 

– Lyhytaikaiset oireet ratkeavat monesti jo suoraan Digihoitajapalvelussa, jossa hoitajan on mahdollista samanaikaisesti myös arvioida kevennetyn työn tarve. Kokeneet ja asiantuntevat hoitajamme tunnistavat nopeasti myös tarpeen jatko-ohjaukselle, joka yhä useammin johtaa fysioterapeutin suoravastaanotolle. Hoidon vaikuttavuuden lisäksi tällä toimintamallilla varmistetaan, että niille potilaille, jotka hoitajan arvion mukaan tulisi ohjata lääkärille, on riittävästi lääkärinaikoja tarjolla, Komulainen lisää. 

Infektioihin hoito-ohjeet jo ensikontaktissa 

Akuuteissa sairastapauksissa työntekijän tarve ratkeaa tavanomaisesti suoraan sairaanhoitajan etävastaanotolla. 

– Yli puolet infektioyhteydenotoista ratkeaa yhdellä kertaa. Hoitajien on mahdollista yhteydenoton aikana konsultoida lääkäriä esimerkiksi tilanteissa, joissa suositeltavissa kotihoito-ohjeissa tulee huomioida yhteensopivuus asiakkaan muun mahdollisen lääkityksen kanssa. Kaikki kotihoito-ohjeet toimitetaan lisäksi Terveystalon sovellukseen ja verkkopalveluun, mistä asiakas pääsee tarkistamaan ne myöhemminkin, sanoo Komulainen. 

Mielenterveyden hoitopolku varmistaa työkykyä 

Toisinaan Digihoitajapalveluun otetaan yhteyttä vaivasta tai ongelmasta, jonka taustalta paljastuu tarve ohjata asiakasta vahvemmin mielenhyvinvointia tukeviin palveluihin. 

– Digihoitajapalvelussa työskentelevillä hoitajilla on kaikilla useamman vuoden kokemus kliinisestä asiakastyöstä, sillä työssä vaaditaan hyvin laajaa osaamista. Osa hoitajiemme ammattitaitoa onkin tulkita keskustelussa asiakkaan kertomaa ja tilannetta oikein. Toisinaan fysiologisten vaivojen taustalla voi olla psyykkisestä kuormituksesta johtuvia syitä, jolloin hoitoa on tarkoituksenmukaista jatkaa psykologin vastaanotolla, Komulainen kertoo.

*Lääkärilehti: Fysioterapeutin suoravastaanotto tuki-ja liikuntaelinvaivojen hoidossa

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Tekoäly oppi ennustamaan mielenterveyden diagnooseja, tuloksia voi hyödyntää ennaltaehkäisyyn

Tekoäly oppi tunnistamaan terveyttä ja hyvinvointia arvioivan työterveyskyselyn vastauksista piirteitä, jotka voivat ennustaa tulevaa mielenterveysdiagnoosia, selviää Terveystalon ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Tulos valottaa tekoälyn potentiaalia mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Tavis Amanda -patsas nostaa tavallisuuden jalustalle Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät käynnit ovat lisääntyneet merkittävästi Terveystalossa: Tavis Amanda -patsas muistuttaa kasvavista suorituspaineista

Naisten osuus masennus- ja ahdistuneisuusdiagnooseissa on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna, mutta mielenterveysongelmat jatkavat kasvuaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Terveystalo on mukana kampanjassa, joka nostaa huomioon erityisesti naisten kasvavat suorituspaineet.

Artikkeli

Miten voi erottaa murtuman ja venähdyksen? Lääkäri kertoo ainoan oikean vastauksen

Talvikuukausina ranne- ja nilkkamurtumia sekä aivotärähdyksiä sattuu yli tuplasti enemmän kuin muina vuodenaikoina. Terveystalon tapaturmapäivystyksen vastuulääkäri Jarkko Pajarinen kertoo, miten murtuman voi tunnistaa ja voiko oikeanlaista kaatumistekniikkaa harjoitella.

Artikkeli

TPS Jalkapallon Riku Riski kuntoutumisestaan: "Ilman fysioterapeuttia palaisin kentälle liian aikaisin"

Fysioterapeutti on yksi loukkaantuneen urheilijan tärkeimmistä tukihenkilöistä. Miten kaksikko pelaa yhteen kuntoutumisen aikana? TPS Jalkapallon laitahyökkääjä Riku Riski ja Terveystalon fysioterapeutti Marko Grönholm kertovat.

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.