Päihdeongelmat työympäristössä – näihin tulee aina tarttua matalalla kynnyksellä

07. helmikuuta 2022

Päihdeongelmat ovat verrattain yleisiä, sillä eri tutkimusten mukaan jopa lähes puolet työikäisistä miehistä ja neljäsosa naisista käyttää liikaa alkoholia. Alkoholiriippuvaisista henkilöistä niinkin suuri osa kuin 70 prosenttia on mukana työelämässä. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua tilanteeseen, jos on syytä epäillä työntekijällä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma. Puuttuminen on yksilön hyvinvoinnin lisäksi tärkeää myös organisaation näkökulmasta, sillä runsas alkoholinkäyttö lisää sairauspoissaoloja, kasvattaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden riskiä ja laskee työskentelyn tuottavuutta.

Jo ennen koronapandemiaa vuonna 2018 tehdyssä Numerot puhuvat –tutkimuksessa* laskettiin, että alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron, mahdollisesti jopa yli miljardin euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Viimeiset kaksi vuotta jatkunut koronaepidemia on herättänyt paljon huolta työikäisten päihdeongelmien kehittymisestä mittaluokaltaan yhä suuremmaksi.

– Tilastojen valossa näyttää siltä, että meillä on tällä hetkellä vähemmän päihdeongelmista kärsiviä työntekijöitä työterveydessä hoidon piirissä, kuin mitä heidän määräksi voidaan väestötason tutkimusten perusteella ennustaa. Oletamme, että päihdeongelmia jää nyt paljon piiloon, eikä niihin tartuta ajoissa, kertoo Terveystalon päihdeohjelmasta vastaava työterveyslääkäri Matti Palomäki.

– Kun yhteiskuntaan asetetut rajoitukset nyt ovat lieventymässä, myös työpaikoilla tulee ajankohtaiseksi vahvemmin osallistua työyhteisön toimintaan fyysisesti. Etätyön ansiosta piilossa pysyneet päihdeongelmat voivat tulla yllätyksenä esihenkilöille, joiden olisi hyvä olla valmistautunut etukäteen näihin haastaviin tilanteisiin, Palomäki jatkaa

Terveystalossa päihdepotilaiden arviointiin ja hoitoon on kehitetty syksyn 2021 aikana toimintamalli, joka parantaa päihdepotilaiden tunnistamista ja hoitoa. Lisäksi esihenkilöille on laadittu verkkovalmennus, jossa annetaan tietoa ja työkaluja päihdeongelmien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja toimenpiteisiin tarttumiseen varhaisessa vaiheessa.

– Reagointi varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta päihdeongelmien vaikutus sekä työympäristöön, työturvallisuuteen ja yksilön työkykyyn jäisi mahdollisimman pieneksi. Päihdeasioihin tarttuminen on usein esihenkilölle haastavaa kiusallistakin, minkä vuoksi niiden hoitaminen monesti viivästyy. Asioiden kuntoon laittaminen edellyttää selkeää toimintamallia työterveyskumppanilta, minkä lisäksi esihenkilöillä on suuri merkitys hoitopolun käynnistäjänä, Palomäki sanoo.

Katso myös:

  • Aleksi Miettinen ja Elias Rantapuska: Numerot puhuvat
  • Työterveyslaitoksen uudistettu päihdeohjelmatyökalu, jonka avulla voi luoda nykyaikaisen, organisaation tarpeisiin pohjautuvan päihdeohjelman. Työkalun kehittämiseen on osallistunut Terveystalon TTL Matti Palomäki.

Tutustu myös muihin työterveyden sisältöihin

Artikkeli

Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja -rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

Artikkeli

Luulitko ettei kukaan työpaikallasi koe vähemmistöstressiä – vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin

Yhdenvertaisuutta juhlistavan Pride-tapahtuman teema tänä vuonna on Kohtaamisia. Teema korostaa Pride-tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näillä kohtaamisilla. Työpaikalla kohtaamisia syntyy runsaasti ja on esihenkilöiden vastuulla rakentaa kulttuuria, jossa nämä kohtaamiset ovat yhdenvertaisia eivätkä syrji ketään. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola on koonnut vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin.

Artikkeli

Yhdenvertainen työelämä lisää sujuvuutta, työtehoa ja sitoutuneisuutta

Työn äärellä vietetään iso osa elämästä ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus töissä on siksi erityisen tärkeää. Tuomme koko potentiaalimme töihin vain, jos koemme olevamme turvallisessa ympäristössä ja että töissä saa olla kokonainen oma itsensä. Jos arjessa kokee joutuvansa piilottelemaan itseään se nakertaa myös jaksamista. Yhdenvertaisuudella ja monimuotoisuudella ja näiden edistämisellä on näin suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola kertoo, millaisilla teoilla työyhteisöissä voidaan varmistaa ja vaalia yhdenvertaisuutta.

Artikkeli

Loma on parasta aikaa palautumiselle – näin valmistaudut lähestyvään lomaan

Loma lähestyy, ihanaa! Tauko ja hengähdys työelämästä on kuormittavan vuoden jälkeen tarpeen itse kullekin. Loman suunnittelua ei kuitenkaan kannata liikaa aikatauluttaa, jotta loma pysyy palauttavana.

Artikkeli

Tulisiko vettä juoda kolme litraa päivässä?

Vedenjuontiin liittyy monenlaisia harhakäsityksiä. Ravitsemusterapeutti Henna Piippo kertoo, kuinka paljon nestettä tulisi nauttia hellepäivän aikana.

Artikkeli

Millaisia ohjeita ravitsemusterapeutti antaisi vuorotyötä tekevän ateriarytmiin?

Ravitsemusterapeutti Marika Pyykönen vastaa Ravitsemuksen uutiskirjeen lukijoiden kysymyksiin ateriarytmistä.