Kuinka tehdä työelämästä inhimillisesti tehokasta ja kestävää?

Mitä työpaikoilla pitäisi tehdä toisin, jotta työntekijät jaksaisivat paremmin? Tekemisen tahti kiihtyy ja kiihtyy, mutta osataanko kovassa vauhdissa toimia enää järkevästi ja kestävästi? Miten voisimme rakentaa työelämää, joka tukee kestävällä tavalla ihmisten hyvinvointia? Näihin kaikkiin kysymyksiin haetaan ratkaisuja Terveystalon organisaatiopsykologian tiimin käynnistämässä vuoden mittaisessa hankkeessa, jossa tarkastellaan vuoden ajan suomalaisen työelämän tilaa ihmisten ja organisaatioiden hyvinvoinnin sekä inhimillisen tehokkuuden ja kestävyyden näkökulmista.

Mukana hankkeessa on 9 eri alalla toimivaa Terveystalon asiakasorganisaatiota. Jokaisella heistä on mietittynä omaa organisaatiota koskeva tutkimuskohde ja kehittämisen tarve, jota he haluavat hankkeen kautta tarkastella. Yhteisenä tavoitteena kaikilla on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä inhimillisesti tehokkaampaa ja kestävämpää. Sellaista, jossa sekä ihmiset että liiketoiminta voivat hyvin.

– Henkiseen hyvinvointiin liittyvät sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyystilastot ovat hälyttävän korkealla tasolla. Nuorempi sukupolvi, jonka tulisi jatkossa kantaa vastuuta kansantaloutemme pyörittämisestä, meinaa uupua jo ennen kuin on kunnolla päässyt kiinni työelämään. Jos haluamme varmistaa suomalaisten organisaatioiden menestyksen kilpailluilla markkinoilla, meillä ei ole varaa siihen, että työskentelyn tahti ja tavat eivät ole inhimillisesti kestävällä pohjalla, hanketta luotsaava Terveystalon organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa toteaa.

Ohjelman päätteeksi tutkimusmatkan löydökset ja havainnot julkaistaan laajemmin suomalaisten organisaatioiden hyödynnettäviksi avoimen julkaisun muodossa. Vuoden aikana tehtyjä havaintoja esitellään myös Terveystalon organisaatiopsykologian tiimin tuottamassa kaikille avoimessa inhimillistä tehokkuutta käsittelevässä webinaarisarjassa.

Katso sarjan ensimmäisen webinaari aiheesta "Kuinka rakentaa inhimillisesti tehokas organisaatiokulttuuri" 

Onko työelämästä tullut liian suorituskeskeistä?

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mukaan työn intensifikaatio ja tekemisen tahdin kiihtyminen ovat olleet merkittävimpiä muutoksia työelämässä 1980-luvulta lähtien. Muutos haastaa ihmisten hyvinvointia ja organisaatioiden toimintakykyä. Työn kognitiivinen kuorma on kasvanut ihmisen sietokyvyn rajoille ja tuonut viime vuosina työssä jaksamisen ja erityisesti työn psykososiaalisen kuormituksen vahvasti keskusteluun.  

– Teollisessa tuotantolaitoksessa on ollut loogista virittää koneet ääriasentoon työn tehostamiseksi, mutta ihmiskeskeisessä aivotyössä emme saa inhimillistä ja kestävää tehokkuutta irti ruuvia kiristämällä, vaan täysin erilaisin mekanismein - luomalla toimivaa työarkea hyvällä johtamisella ja ihmisten inhimilliset tarpeet huomioimalla. Aivan kuin mekaaniset laitteet kaipaavat huoltoa ja suojaa ylikuumentumisen estämiseksi, samaa janoavat myös ihmiset, sanoo Jaakko Sahimaa.

– Lopulta olemme työelämässä saavuttamassa tiettyjä tavoitteita, joten emme voi tulla liian allergiseksi tehokkuudelle ja suoriutumiselle. Emme kuitenkaan voi siirtää tehokkuusvaateita äärilaitaan siten, että normitilanne edellyttää venymistä ja äärimmilleen pingottumista, Sahimaa jatkaa.

Hankkeessa inhimillistä tehokkuutta tutkitaan ja edistetään mukaan lähteneiden kumppaniorganisaatioiden kanssa. Terveystalon organisaatiopsykologien kanssa organisaatiot pääsevät ainutlaatuisen syväluotaavalla tavalla kehittämään omaa toimintaansa, mutta myös oppimaan parhaita käytänteitä inhimillisen tehokkuuden edistämisestä muilta mukaan lähteneiltä organisaatioilta. Hankkeessa ovat mukana jo Scania, Kempower, Nordea Life, Oulun kaupunki, Tapaus, SOS Lapsikylä, Unicef, KEVA ja Biisoni.

– Tilaa on vielä muutamalle organisaatiolle, joten jos tutkimusmatka esimerkiksi esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen parantamiseen tai organisaatiokulttuurin kehittämiseen inhimillisesti tehokkaammaksi voisi olla paikallaan, vielä ehtii mukaan, Sahimaa kannustaa.

Tutustu hankkeeseen ja ilmoittaudu mukaan