Eroon kehoa rasittavista työasennoista

Panostukset ennaltaehkäisevään fysioterapiaan ovat vähentäneet henkilöstön sairauspoissaoloja ja lisänneet työterveyden tehokkuutta autokonserni Vehossa. Tavoitteellinen tuki- ja liikuntaelinten vaivojen ennakointi on tuonut yritykselle yli miljoonan euron säästöt.

Suomessa ja Baltian maissa toimiva, autokauppaan keskittyvä Veho-konserni työllistää noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. Suuri osa Vehon henkilöstöstä työskentelee fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä, joissa työasennot ja -välineet voivat rasittaa erityisesti tuki- ja liikuntaelimiä.

– Meillä on perinteinen miesvaltainen tuotanto-organisaatio, jossa osa töistä on fyysisesti hyvin vaativia, kuten raskaan kaluston huolto. Työasento voi olla ajoittain hankala ja työ voi vaatia voimaa. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia työterveydelle ja sen kehittämiselle, , kertoo Vehon henkilöstöjohtaja Juha Poikajärvi.

Fysioterapialla poissaolot kuriin

Terveystalo ja Veho aloittivat yhteistyön vuonna 2012. Työterveysyhteistyön tärkeimmiksi tavoitteiksi määriteltiin sairauspoissaolojen sekä niitä eniten aiheuttavien tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen.

– Käytännössä olemme esimerkiksi käyneet Vehon toimipisteissä opastamassa työntekijöille oikeita työasentoja sekä vasta- ja elpymisliikkeitä. Tavoitteena on, että työfysioterapeutti käy korjaamolla säännöllisesti ohjaamassa työntekijöitä henkilökohtaisella tasolla. Säännöllisten käyntien avulla tuemme työntekijöitä uusien työtapojen sisäistämisessä, kertoo työfysioterapeutti Johanna Jaatinen Terveystalo Vantaanportista.

Ennaltaehkäisevä fysioterapia on tuottanut tulosta: tuki- ja liikuntaelinten vaivoista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet, minkä ansiosta henkilöstön sairauspoissaoloprosentti on laskenut vuoden 2015 aikana 4,1 prosentista 3,4 prosenttiin. Tämä vastaa noin 3 200 työpäivää ja yli miljoonaa euroa, kun mittarina käytetään EK:n laskeman yhden sairauspoissaolopäivän keskimääräistä kustannusta, 350 euroa.

– Sairauspoissaolojen vähentyminen on eri asioiden summa, jossa ennaltaehkäisevä hoito on yksi iso osatekijä. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, että ihmiset pitävät itse parempaa huolta terveydestään esimerkiksi liikkumalla, johon mekin kannustamme, Poikajärvi kertoo.

Suunnitelmallisuus laski kuluja

Korkeiden sairauspoissaolojen lisäksi yksi Vehon tavoitteista on vähentää työterveyden kustannuksia.

– Työterveyden kulujen tulee pysyä kohtuullisena, ja tässä suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat tärkeässä asemassa. Henkilöstön terveyteen täytyy panostaa, sillä talous ja terveys kulkevat käsi kädessä: kun sairauspoissaolot ovat alhaisia, ovat myös työterveyskustannukset pienempiä, Poikajärvi perustelee.

Hänen mukaansa Vehossa työterveyskulut ovatkin pysyneet halutulla tasolla ja henkilöstön hyvinvointi on näkynyt myös tehokkuuden nousussa.

– Kun henkilöstö pysyy terveenä ja toimintakykyisenä ja heidän hyvinvointiinsa panostetaan, he todennäköisesti viihtyvät töissä paremmin ja tekevät työtä tehokkaammin. Silloin myös tuottavuutemme kasvaa.

Paikallinen yhteistyö on työterveyden perusta

Veho toimii yli 20 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Laajan toiminta-alueen ja useiden toimipisteiden vuoksi myös työterveyskumppanilta vaaditaan kattavaa toimintaverkostoa.

– Tarvitsemme kumppanin, joka pystyy palvelemaan meitä Hangosta Ivaloon. Yhteistyön haasteena onkin, kuinka voimme taata koko henkilöstöllemme tasalaatuisen palvelun kaikkialla. Yhteistyö Terveystalon kanssa onneksi toimii ja voimme yhdessä kehittää kumppanuutta, Poikajärvi sanoo.

Työterveyden tavoitteet luodaan Vehossa konsernitasolla, mutta Poikajärven mukaan paikallinen, toimipisteissä tapahtuva työ on yhtä lailla tärkeää.

– Työterveyttä ei voida parantaa vain pääkonttorissa, vaan yhteistyön täytyy toimia myös kentällä. Siksi onkin tärkeää, että myös paikallisissa toimipisteissämme on hyvät yhteydet paikalliseen Terveystaloon. Oleellisinta on, että kumppani tuntee paikallisen toimipisteen työolosuhteet ja työn vaatimukset.

Vehon Huomionalainen työ -hanke

  • Terveystalo ja Veho haluavat puuttua työstä aiheutuviin vaivoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jopa ennen oireiden ilmaantumista. Tätä varten Vehossa aloitettiin 2014 Huomionalainen työ -hanke.
  • Hankkeessa Terveystalon työfysioterapeutit vierailevat säännöllisesti Vehon toimipisteissä neuvomassa työntekijöitä, kuinka huomioida työn aikana tuki- ja liikuntaelimiä, kuten olkapäitä, selkää ja niska-hartiaseutua.
  • Hankkeessa keskitytään erityisesti autojen huoltotyötä tekevään henkilöstöön ja työasentoihin, jotka kuormittavat tuki- ja liikuntaelimiä.
  • Toimipisteiden työntekijöille annetaan vinkkejä työasentoihin ja työssä tehtäviin elpymis- ja vastaliikkeisiin sekä kotiharjoitteisiin.
  • Hanke on vaikuttanut osaltaan siihen, että Vehon henkilöstön tuki- ja liikuntaelinten vaivoista johtuvat sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden 2014 ja 2015 välillä noin 38 prosenttia.

 

Teksti: Elli Antikainen
Kuvat: Aki Rask

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista