”Säästöt työterveydestä tulisivat kalliiksi”

Turun Seudun Vedelle toiminnan luotettavuus ja jatkuvuus on ykkösprioriteetti – häiriöt vedentuotannossa tuntuisivat nopeasti 300 000 asukkaan arjessa. Siksi työterveyden tärkein tehtävä on pitää henkilöstö terveenä ja työkykyisenä.

Turun Seudun Vesi Oy on tukkuvesiyhtiö, joka toimittaa Turun seudun kaupungeille kaiken niiden asukkailleen myymän talousveden. Yhtiössä työskentelee muun muassa tekopohjavesilaitoksen operaattoreita, prosessi- ja automaatioinsinöörejä, sähköasentajia ja toiminnan kehittämisestä vastaava johtoryhmä. Omilla palkkalistoilla on vuodessa keskimäärin 23 työntekijää.

– Organisaatiomme on pieni, mutta meillä on vastuu 300 000 ihmisen vedensaannista. Tehtävien vastuualueet saattavat olla hyvin laajat, joten yhdenkin ihmisen puuttuminen näkyy nopeasti, huomauttaa Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Työterveyden ykköstavoite onkin pitää työntekijät työkykyisinä ja ehkäistä pitkiä poissaoloja sekä toisaalta varmistaa tarvittaessa nopea hoitoon pääsy. Sitä tukevat Terveystalon kanssa luotu varhaisen tuen malli ja laaja sairauskuluvakuutus, joka täydentää työterveyspalveluja.

– Vakuutuksen kautta on pystytty järjestämään esimerkiksi leikkauksia ilman turhia viiveitä. Mitä nopeammin hoitoon pääsee, sen nopeammin myös toipuminen alkaa, Artimo sanoo.

Aki Artimo Turun Seudun Vesi

Yhdenkin työntekijän puuttuminen näkyy nopeasti, ja siksi työterveyden ykköstavoite on pitää henkilöstö työkykyisenä, toteaa Turun Seudun Veden tomitusjohtaja Aki Artimo.

Ikä ei lisää sairauspoissaoloja

Terveysongelmien ennaltaehkäisy on painottunut säännöllisiin työterveystarkastuksiin sekä käytännön tukeen. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen välttämiseksi työterveysfysioterapeutti on esimerkiksi käynyt toimistossa opastamassa oikeaan ergonomiaan.

Lisäksi suurimmalla osalla toimistotyötä tekevistä on käytössään sähköpöydät, joiden ansiosta työasentoa voi vaihdella päivän mittaan. Kolmivuorotyötä tekevillä laitosoperaattoreilla on omat työterveystarkastuksensa, muu henkilöstö kutsutaan tarkastuksiin iän mukaan.

Työn tulokset näkyvät sairauspoissaolojen hyvänä kehityksenä.

– Operatiivisissa tehtävissä työskentelevät ovat keskimäärin hieman iäkkäämpiä, mutta meillä ikä ja sairauspoissaolot eivät kulje käsi kädessä. Kuusikymppisillä, eläkeikää lähestyvillä työntekijöillä ei välttämättä ole vuodessa yhtään sairauspäivää. Meillä on yleisesti ottaen poikkeuksellisen vähän sairauspoissaoloja, Artimo sanoo.

Hän uskoo, että työterveyden lisäksi tähän on vaikuttanut yhtiön itse järjestämä työkykyä ylläpitävä toiminta.

– Kannustamme liikkumaan ja kiinnittämään yleistä huomiota fyysiseen jaksamiseen. Tyky-toiminta tukee samaa tavoitetta työterveyden kanssa. Siinä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään yhtiön edusta vaan ihmisten elämänlaadun ja työmotivaation parantamisesta.

Aki Artimo Turun Seudun Vesi

Turun Seudun Vedellä työntekijöitä kannustetaan liikkumaan ja pitämään huolta fyysisestä jaksamisestaan. Tulokset näkyvät sairauspoissaolojen hyvänä kehityksenä.

Hammaslääkäripalvelut edistävät kokonaisterveyttä

Turun Seudun Vesi on toiminut nykymuodossaan 2000-luvun alusta. Myös yhteistyö Terveystalon kanssa on jatkunut koko yhtiön olemassaolon ajan.

– Yhteistyö on ollut hyvää ja asioihin on pystytty tarvittaessa tarttumaan nopeasti. Myös meidän aikataulumme otetaan huomioon: esimerkiksi syksyllä työterveyshoitaja antoi influenssarokotteet kerralla, jotta jokaisen ei tarvinnut yksitellen käyttää työaikaa rokotuksen hakemiseen.

Uusi osa-alue yhteistyössä on työterveyshammashoito, joka lisättiin työterveyden palveluihin vuonna 2016. Jokainen työntekijä voi käydä kerran vuodessa suuhygienistillä ja hammaslääkärillä.

– Hammasvaivat on järkevää hoitaa työterveydessä, sillä hampaiden hyvä kunto edistää kokonaisterveyttä ja ylläpitää sitä kautta myös työkykyä. Lisäksi säännölliset käynnit voivat säästää isommilta remonteilta, jotka aiheuttaisivat poissaoloja, Artimo sanoo.

Hän korostaa, että heillä on aina mietitty työterveyspalvelut sen mukaan, mikä edistää työntekijöiden hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Samalla pitkäjänteisyydellä kehitetään myös yhtiön liiketoimintaa.

– Puhtaan veden tuottaminen on myös hyvinvoinnin luomista kaupunkien asukkaille, ja yhtä lailla haluamme tuottaa hyvinvointia omalle henkilöstölle. Kaikki työntekijät ja heidän työpanoksensa ovat meille tärkeitä ja erottamaton osa toimintaa. Tässä kuviossa toimiva työterveys on osa toimivaa työyhteisöä. Siihen tehdyt säästöt tulisivat kyllä myöhemmin kalliiksi.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista