Ennaltaehkäisevä työterveys vähentää tapaturmia ja pidentää työuria

Skanskan ja Terveystalon yhteinen työ ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kehittämiseksi tuottaa tulosta. Työtapaturmien määrä on vähentynyt Skanskassa 90 prosenttia yhdeksän viime vuoden aikana. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään jopa seitsemän vuotta myöhemmin kuin rakennusalalla keskimäärin.

Yksi merkittävä tekijä tulosten takana on Skanskan työterveysstrategian painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työterveystyöhön. Kumppanina työssä on Terveystalo, jolle Skanska muutama vuosi sitten ulkoisti työterveyshuoltonsa valtakunnallisesti.

Skanskassa työterveyshuoltoon käytettävästä rahasta kohdentuu tällä hetkellä ennaltaehkäisyyn jo noin 56 prosenttia.

- Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja nolla työperäistä sairautta, kertoo Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen. Hänen mukaansa on tärkeää kohdistaa työterveyshuollon toimenpiteitä merkittävimmiksi tunnistettujen riskien mukaan.

- Pyrimme torjumaan erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, koska ne aiheuttavat suurimmat työkyvyttömyyden riskit Skanskassa. Lisäksi kiinnitämme huomiota rakennusalalle tyypillisten terveysriskien ja altisteiden vähentämiseen sekä ammattitautien ennaltaehkäisyyn. Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset antavat työnantajalle ja työntekijöillemme lisätietoa altistumisen terveydellisestä merkityksestä ja suosituksia toimenpiteiksi.

Katso video

Työterveys mukana työmaiden arjessa

Terveystalon työterveystiimi on tiiviisti mukana työturvallisuuden ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon suunnittelussa. Se osallistuu säännöllisesti muun muassa Skanskan työmaiden turvallisuuden ja työterveyden aloituspalavereihin ja työsuojelutoimikuntien kokouksiin. Terveystalon työterveyshoitajat ja fysioterapeutit käyvät lisäksi säännöllisesti työmailla arvioimassa työolosuhteita ja työtapoja. Huomiota kiinnitetään myös melun, pölyn ja tärinän torjuntaan. Lisäksi työmailla järjestetään erilaisia työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä teematilaisuuksia ja turvallisuusriihiä.
- Työterveyden roolina on nostaa esille työssä terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja antaa niitä koskevia toimenpide-ehdotuksia. Hyödynnämme myös aktiivisesti työfysioterapeutin asiantuntemusta omaehtoisen harjoittelun ja työskentelyä keventävien toimintatapojen ohjaamisessa, kertoo Terveystalon suurasiakaslääkäri Helena Jussila.

- Työterveyshuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jonka tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn turvaaminen koko työuran ajan.

Lisäarvoa liiketoimintaan

Helena Pekkanen painottaa, että työturvallisuutta on johdettava samaan tapaan kuin muutakin toimintaa; suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Työkykyriskien ennaltaehkäisy ja hallinta on yhteistyötä johdon, lähiesimiesten, turvallisuusorganisaation, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kesken.

- Johdon sitoutuminen ja esimiesten rooli on aivan keskeinen. Työturvallisuutta ja työhyvinvointia tulee johtaa työn arjessa, osana työn johtamista. Olemme nähneet, että työhyvinvointi tuo liiketoiminnalle lisäarvoa, kertoo Pekkanen.

Panostukset ennaltaehkäisevään terveys- ja työturvallisuustyöhön näkyvät Pekkasen mukaan säästyneinä kuluina. Skanskan työ- ja tapaturmaeläkemaksut ovat alentuneet viime vuosien aikana selkeästi.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista