Ikäjohtaminen huomioi työntekijöiden yksilölliset tarpeet

Onnistunut ikäjohtaminen auttaa eri-ikäisistä koostuvan tiimin yhteensovittamisessa.

Eri sukupolvia edustavien työntekijöiden ajattelumallit ja toimintatavat voivat olla hyvinkin erilaisia. Parhaimmillaan yhteistyö on hedelmällistä ja kartuttaa kaikkien osapuolten osaamista, mutta tilanne voi olla myös toisenlainen, jos tiimi ei löydä yhteistä säveltä.

Tiimin toimivuuteen vaikuttaa eniten työntekijöiden oma asenne, mutta myös tiiminvetäjällä on merkittävä rooli. Iän piikkiin saatetaan lukea asioita, jotka eivät itse asiassa ole erityisesti yhteydessä ikään. Ikäjohtamisen rinnalla olisikin hyvä puhua myös asenteiden johtamisesta.

– Hyvä esimies saa kaikista työntekijöistä esiin parhaat puolet. Yhteistyö eri-ikäisten työntekijöiden välillä toimii parhaiten, jos tiimiläiset ja esimies näkevät erilaisuuden rikkautena: esimiehen pitäisi pystyä luomaan ilmapiiri, jossa nuorten tai uusien tulokkaiden villitkin ideat uskalletaan ottaa avoimeen keskusteluun ja arviointiin. Toisaalta on tärkeää säilyttää arvostus ja pyrkiä hyödyntämään kokemuksen mukanaan tuomaa tietoa ja taitoa, kertoo työterveyspsykologi Maija Suokas Terveystalo Porista.

Ikäjohtaminen tarkoittaa työntekijän iän ja sen mukanaan tuomien tekijöiden huomioimista päivittäisessä johtamisessa. Kaksikymppisellä ja kuusikymppisellä työntekijällä on usein erilaisia tarpeita ja haasteita niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin.

Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtaja Maritta Yläranta.
Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtaja Maritta Yläranta.

Työterveydestä tukea ikäjohtamiseen

Ikäjohtamiseen panostaminen kannattaa myös taloudellisesti. Työn tuottavuus lisääntyy, kun töiden organisoinnissa ja osaamisen kehittämisessä on kiinnitetty huomiota työntekijöiden elämäntilanteisiin ja vahvuuksiin.

Tarvittaessa työnantaja saa tukea ikäjohtamiseen myös työterveyskumppanilta. Terveystalo järjestää muun muassa työkykyä ylläpitäviä ja parantavia valmennuksia erilaisille kohderyhmille.

– Valmennukset räätälöidään aina kohderyhmän tarpeita vastaavasti. Tavoitteena on tarjota tietoa ja työkaluja, joiden avulla työntekijät voivat parantaa omaa työhyvinvointiaan ja työssä jaksamista, Suokas kertoo.

Maanmittauslaitoksella ikäjohtaminen on arkipäivää

Maanmittauksesta, kiinteistötiedoista sekä kartta-aineistoista vastaavalla Maanmittauslaitoksella ikäjohtaminen tarkoittaa erityisesti työssä jaksamisen tukemista.

– Yli 50-vuotiaat naiset muodostavat meillä ison henkilöstöryhmän. Sairauspoissaolot lisääntyvät usein ikääntymisen myötä, joten halusimme tarjota erityisesti heille suunniteltua tukea, kertoo Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtaja Maritta Yläranta.

Yhteistyössä työterveyskumppaninsa Terveystalon kanssa Maanmittauslaitos on järjestänyt henkilöstölleen Parhaat työvuodet - valmennuksia. Tavoitteena on pidentää työuria vahvistamalla organisaation kokeneiden työntekijöiden psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä.

Maanmittauslaitoksen 1 800 työntekijää työskentelee 35 paikkakunnalla Maarianhaminasta Ivaloon, joten Parhaat ikävuodet -valmennuksia järjestetään useissa Terveystalon toimipisteissä ympäri Suomen.

– Monet käsiteltävistä asioista, kuten riittävän liikunnan ja oikeanlaisen ravinnon merkitys, olivat osallistujille jo ennestään tuttuja, mutta asioiden mieleen palauttamista ja keskustelumahdollisuutta pidettiin kuitenkin hyvänä, Yläranta jatkaa.

Maanmittauslaitos vahvistaa ammattimaista johtajuutta ja esimiesosaamista myös omalla koulutustarjonnalla. Kaikki esimiehet ovat suorittaneet jonkin johtamiseen liittyvän tutkinnon, ja työyhteisöjen toimivuus on jo nykyisin johtajien ja esimiesten työn keskeinen osa-alue.

Teksti: Kaisa Pennanen
Kuva: Aki Rask

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista