Nopea hoitoonpääsy säästää aikaa ja rahaa

Jos työntekijälle sattuu esimerkiksi tapaturma, nopea hoitoonpääsy ja työhön paluu ilman korvauspäätöksen odottelua tai leikkausjonoja on tärkeää. Hoidon odottelu voi kasvattaa epätietoisuutta omasta tulevaisuudesta ja jopa pysyvän työkyvyttömyyden riskiä. Työnantajille työterveyden nopea hoitoketju puolestaan tuo merkittäviä säästöjä.

Työntekijän sairauden tai vamman nopea hoito on kaikkien osapuolten etu. Esimerkiksi tapaturmatilanteessa on tärkeää saada diagnoosi ja tarvittavat hoidot käynnistettyä mahdollisimman pian.

– Tapaturmassa ollut ihminen on usein muuten terve, ja parantumisen viivästyminen vaikuttaa selkeästi toimintakykyyn ja työhaluun. Leikkauksen odottelu lisää tutkitusti työkyvyttömyyden uhkaa, koska se on yksilölle hyvin raskasta ja lisää epätietoisuutta omista voimavaroista. Ihmisen epävarmuus omasta tulevaisuudesta pahentaa sairastumista ja rapistaa uskoa tulevaan työkykyyn, kertoo Terveystalon työterveyden ylilääkäri, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Esa Asikainen.

Terveystalo ja Lassila & Tikanoja ovat kehittäneet yhdessä organisaatio- ja ammattirajat ylittävää hoidon kokonaisuutta eli hoitoketjun toimivuutta työterveydessä asiakasnäkökulmasta.

– Nopean hoitoketjun merkitys korostuu kaikkialla terveydenhuollossa. Työterveyden erityispiirteenä ovat maksusitoumusjärjestelyt vakuutusyhtiöiden kanssa ja sopimukset hoitojen kattavuudesta työterveyden ja työnantajan välillä, kertoo Terveystalon palvelukehityksestä vastaava johtaja Pasi Papunen.
Lassila & Tikanoja on laskenut nopean hoitoketjun merkitystä ja nähnyt kattavat panostukset työkykyyn kannattavana investointina.

– Toimintaamme ohjaa ajatus sairauspoissaolojen välttämisestä viimeiseen asti. Se on myös työterveysyhteistyömme lähtökohta. Jos työntekijöillämme on terveydellisiä ongelmia, niihin puututaan välittömästi ja ne hoidetaan kuntoon nopeasti, kertoo Lassila & Tikanojan työhyvinvointipäällikkö Hanna Kankainen.

Tapaturmien hoitoketjuja seurataan tarkasti

Lassila & Tikanojassa työkykyinvestointien tuottavuutta seurataan tarkasti. Yrityksen työntekijöiden sairauskassalla on Terveystalon kanssa yhteistyösopimukset, jotka kattavat esimerkiksi kuvantamiset ja leikkaukset. Hoitoketju on nopeampi, kun korvauspäätöksiä ei tarvitse odottaa erikseen.

– Esimerkiksi tapaturmien hoitoketjussa seurataan tarkasti, kuinka nopeasti työntekijät palaavat takaisin töihin tapaturman sattumisesta. Terveystalon kanssa olemme kehittäneet mallin, jonka avulla nopea hoitoonpääsy ja kuntoutus esimerkiksi leikkauksen jälkeen varmistavat nopean töihin paluun. Sairauskassayhteistyön ansiosta hoito voidaan aloittaa nopeasti ilman maksusitoumuksien odottelua. Nopean hoitoketjun säästöt syntyvät siitä, että sairastunut ihminen ei ole sairauslomalla odottamassa hoitoa, ja hän toipuu nopeasti leikkauksen jälkeen takaisin töihin, Kankainen kertoo.

Kankainen antaa esimerkin henkilöstä, jonka vamma voidaan työterveydessä hoitaa leikkauksella. Hoitamalla leikkauksen korvaukset sairauskassan kautta vältetään julkisen puolen odotusajassa noin kaksi kuukautta aikaa. Jos sairauspäivän kustannus on Lassila & Tikanojassa noin 300 euroa, säästöä syntyy 44 työpäivän perusteella yli 13 000 euroa. Lassila & Tikanojalla tehdään fyysisesti hyvin raskaita töitä ja terveysongelmat painottuvat etenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, joiden hoidossa leikkaukset ovat usein tarpeen.

Pitkät sairauspoissaolot kuriin

Pitkien sairauspoissaolojen riskien kuriin saaminen on ollut tärkeää Lassila & Tikanojalle, koska pitkittyessään sairauspoissaolot lisäävät masentuneisuutta, vaikeuttavat työhön paluuta, ovat riskitekijä uusille sairauspoissaoloille, madaltavat kynnystä ajautua ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ja alentavat työn tuottavuutta. Nopea hoitoketju on tässä avainasemassa.

– Parhaimmillaan vakuutusyhtiön maksusitoumukset saadaan hoidettua päivän sisällä. Potilas pääsee nopeasti kuvantamiseen ja tarvittaessa leikkaukseen. Myös työkuntoutus alkaa heti leikkauksen jälkeen. Esimerkiksi leikatun olkapään käyttöä harjoitellaan yhdessä työfysioterapeutin kanssa, Esa Asikainen sanoo.

Kokonaisuudessaan L&T on saavuttanut vuonna 2007 alkaneen työkykyhankkeensa avulla myönteisiä tuloksia sekä yrityksen että henkilöstön näkökulmasta. Sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2005 huipussaan 7,5 prosenttia, mutta on nyt laskenut 5,4 prosenttiin. L&T:n keskimääräinen eläköitymisikä on noussut työkykyjohtamisen ansiosta 59,3 vuodesta jo 62,9 vuoteen. Lisäksi euromääräiset työkyvyttömyyseläkekustannukset ovat vähentyneet 70 prosenttia. Kankainen laskee L&T:n saavuttaneen investoinneillaan miljoonien eurojen säästöt.

Hoitoketjujen nopeudessa suuret erot

Työterveyden hoitoketjujen toimivuutta arvioidaan ja vertaillaan usein leikkausta vaativien tapaturmavammojen hoidon läpimenoajoilla, koska niillä on selkeä alkuhetki ja päätöskohta työntekijän palatessa töihin.

Terveystalossa potilas kulkee tapaturmahetkestä hoitoketjun läpi takaisin töihin noin 40 päivässä. Julkisella saman hoitoketjun läpivienti voi viedä jopa noin 10 kuukautta. Pidemmän hoitoketjun aiheuttavat jonot erikoislääkärille, magneettikuvauksiin ja leikkauksiin sekä maksusitoumusten käsittely.

– Hoitoketjumme nopeus perustuu yhtenäisten toimintatapojemme lisäksi yhteistyömalleihin työnantajien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrkineet eroon hoitoketjun pullonkauloista. Esimerkiksi maksusitoumuspyynnöt saadaan jopa saman päivän aikana, Terveystalon palvelukehityksestä vastaava johtaja Pasi Papunen kertoo.

Terveystalon hoitoketju tapaturmassa:

  • työterveyden vastaanotolle samana tai seuraavana päivänä
  • erikoislääkärille samana tai seuraavana päivänä
  • kuvantamistutkimukseen (esimerkiksi magneettikuvaukseen) samana tai seuraavana päivänä
  • leikkaukseen noin kahdessa viikossa

Teksti: Kyösti Knuuttila
Kuva: Aki Rask

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista