Niskalenkki tuki- ja liikuntaelinsairauksista, ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt

Lassila & Tikanoja otti systemaattisen niskalenkin fyysistä työtä tekevien työntekijöidensä tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaoloista. Yhdessä Terveystalon kanssa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ansiosta 125 hankkeeseen osallistuneen siivoustyöntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 40 %, mikä toi työnantajalle yli 75 000 euron säästöt – sekä terveemmät työntekijät.

Lassila & Tikanojan ja Terveystalon työterveyden yhteistyötä tiivistettiin entisestään vuosina 2012–2013, kun organisaatiot alkoivat systemaattisesti kehittää keinoja Lassila & Tikanojan tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) vähentämiseksi. TULE-oireet ovat yrityksessä suurin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyysriskin aiheuttaja, ja ne korostuvat erityisesti suurimman työntekijäryhmän, siivoustyöntekijöiden joukossa.

TULE-oireiden ennaltaehkäisyyn keskittyneeseen pilottiin ja vuoden mittaiseen seurantajaksoon osallistui yhteensä 169 tuki- ja liikuntaelinoireista kärsinyttä pääkaupunkiseudun siivoustyöntekijää, joista 75 varsinaiseen työpaikkainterventioon ja loput kontrolliryhmään. Oireilevat työntekijät paikannettiin intervention kohteeksi pääkaupunkiseudun organisaatiolle kohdennetun Terveystalo Terveyskyselyn kautta. Lisäksi tuki- ja liikuntaelinoireista kärsiviä valikoitui hankkeeseen työterveyslääkärin vastaanotolla paljastuneen oireilun perusteella. Pilotin suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi Terveystalossa asiakkuuspäällikkö, terveystieteiden maisteri Päivi Tyni osana Turun yliopistolle tekemäänsä pro gradu -tutkimusta.

TULE-oireita ennaltaehkäisevä hanke on yksi monista Terveystalon ja Lassila & Tikanojan strategisen työterveysyhteistyön hankkeista, joilla on tuotu Lassila & Tikanojalle säästöjä vähentämällä yrityksen työntekijöiden sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyysriskiä.
Terveystalon asiakkuuspäällikkö Päivi Tyni (vas.) ja oikealla Lassila & Tikanojan työhyvinvointipäällikkö Hanna Kankainen (oik.) ovat tyytyväisiä TULE-hankkeessa saavutettuihin tuloksiin.
Terveystalon asiakkuuspäällikkö Päivi Tyni (vas.) ja oikealla Lassila & Tikanojan työhyvinvointipäällikkö Hanna Kankainen (oik.) ovat tyytyväisiä TULE-hankkeessa saavutettuihin tuloksiin.

Lisää ergonomiaa, lisää arvostusta

Keskeisessä osassa interventiota oli työfysioterapeutin toteuttama ergonomiakäynti oireilevan työntekijän työpisteellä. Työpaikkakäynnillä käytiin läpi työntekijän työvälineet ja työtavat, sekä etsittiin uusia ergonomisempia ratkaisuja työvälineiden ja oman kehon käyttöön työssä. Ergonomiakäyntiin osallistui työfysioterapeutin lisäksi työntekijä ja hänen esimiehensä, jolloin tieto ja vastuu mahdollisista työhön, työvälineisiin tai työympäristöön kohdistuvista suosituksista siirtyi suoraan esimiehelle.

– Työntekijät kokivat esimiehen läsnäolon ergonomiakäynneillä myös huolenpitona ja arvostuksena tekemäänsä työtä kohtaan, kertoo Lassila & Tikanojan työhyvinvointipäällikkö Hanna Kankainen.

Kolmen kuukauden jälkeen toteutetussa ensiseurannassa huomattiin hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentyneen 40 %:lla. Puolen vuoden seurannassa sairauspoissaoloja esiintyi edelleen 32 % vähemmän kuin ennen interventiota, mikä tarkoitti työnantajalle yli 50 000 euron säästöjä 75 työntekijän pilottiryhmässä. Vielä vuosi hankkeen jälkeen toteutettu seuranta osoitti sairauspoissaolojen vähentyneen viidenneksellä. Verrokkiryhmässä vastaavia muutoksia ei tapahtunut.

Aitoa ennaltaehkäisyä

Euromääräisten säästöjen lisäksi ennaltaehkäisevä malli kirvoitti positiivista palautetta läpi Lassila & Tikanojan organisaation.

– Työntekijät kiittivät erityisesti esimiehen osoittamaa kiinnostusta työhyvinvointiaan kohtaan ja mahdollisuutta kehittää omia työolojaan. Toisaalta esimiehet arvostivat yhteistyön tiivistymistä entisestään työterveyspalveluiden kanssa, Hanna Kankainen kertoo.

Terveystalon Päivi Tyni muistuttaa, että tuloksekas yhteistyö edellyttää ergonomiakäyntien lisäksi muutoksia työssä ja työpaikalla sekä esimiesten aitoa sitoutumista yhteistyöhön.

– Työnteon tueksi tehdyt muutokset eivät kuitenkaan usein vaadi isoja euromääräisiä investointeja. Lähinnä kyseessä on jo olemassa olevien työkalujen ja oman kehon toimivammasta käytöstä.

Pääkaupunkiseudulla toteutetun pilotin jälkeen TULE-hanketta on kokeiltu tuloksellisesti 50 työntekijälle Lassila & Tikanojan Tampereen ja Turun siivousyksiköissä, joissa sairauspoissaolot ovat ensiseurannassa vähentyneet samassa suhteessa kuin pääkaupunkiseudulla. Hankkeeseen toistaiseksi osallistuneiden 125 siivoustyöntekijän sairauspoissaolojen vähenemisestä on kolmen kuukauden seurannassa kertynyt yli 75 000 euron säästöt. Lassila & Tikanojan suunnitelmissa onkin edelleen laajentaa toimintamallia muihin ammattiryhmiin ja useammalle paikkakunnalle.

– Monesti organisaatioissa vain katsotaan peräpeiliin arvioimalla sairauspoissaoloja ja hoidetaan jo oireilevia sairauksia, Hanna Kankainen muistuttaa.

– Nyt käänsimme katseen tulevaisuuteen ja aidosti ennaltaehkäisevillä työterveyden toimenpiteillä saavutimme konkreettisia säästöjä – ja mikä parasta, terveemmät työntekijät.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista