Toimiva työterveys tuo pienyritykseen potkua

Frisbeegolf-tuotteita myyvä ja maahantuova Innova Champion Europe kasvaa vauhdikkaasti. Se tuo mukanaan haasteita työterveydelle, kun työpaikan olosuhteet muuttuvat monella tavoin.

Tamperelainen 20 hengen yritys myy ja maahantuo frisbeegolf-tuotteita. Frisbeegolf on noussut suosituksi harrastukseksi, ja viimeisen viiden vuoden aikana yrityksen liikevaihto onkin yli nelinkertaistunut ja henkilöstömäärä viisinkertaistunut. Nopea kasvu tuo mukanaan myös haasteita.

– Uusia työntekijöitä tulee taloon jatkuvasti, ja kasvavan työntekijämäärän hallinta on esimiehille haastavaa. Työpaikalla tapahtuu jatkuvia muutoksia, mikä aiheuttaa stressiä ja painetta. Keväällä laajensimme toimitilojamme ja järjestimme ne uudelleen, mikä tuo oman mausteensa työntekoon. Työntekijöiden hyvinvoinnista täytyy muutoksen keskellä huolehtia erityisen aktiivisesti, kertoo Innovan henkilöstöpäällikkö Mikko Turunen.
Mikko Turunen ja Sini Vähä-Ruohola
Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työympäristöä, työtä sekä siihen sisältyviä riskejä ja kuormitustekijöitä. Kävimme samalla yhdessä läpi myös muita yritykselle tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, kertovat työterveyshoitaja Sini Vähä-Ruohola ja henkilöstöpäällikkö Mikko Turunen.

Työpaikkakäynnillä työympäristön erityispiirteet esiin

Innova Champion Europessa tukea kasvuun ja uusiin tilanteisiin on saatu Terveystalon työterveydestä. Työterveyshoitaja Sini Vähä-Ruohola kertoo, että tilojen laajentamisen ja uudelleenjärjestelyn yhteydessä yrityksessä tehtiin työpaikkaselvitys, jonka pohjalta työterveyden toimet suunnitellaan.

– Työpaikkaselvityksen on oltava aina ajan tasalla, ja se on myös työterveyshuollon Kela-korvausten edellytys. Selvitys tehdään vähintään kolmen vuoden välein ja esimerkiksi silloin, kun työpaikan olosuhteet tai työnkuvat muuttuvat. Työpaikkaselvitystä varten kävin yrityksessä paikan päällä arvioimassa työympäristöä, työtä sekä siihen sisältyviä riskejä ja kuormitustekijöitä. Samalla kävimme yhdessä läpi Innovalle tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, Vähä-Ruohola kertoo.Innovassa työtä tehdään sekä toimistossa että varastotiloissa. Kumpaankin työympäristöön liittyy omat erityispiirteensä, jotka on huomioitava työterveyden kannalta.

Sekä toimistotyössä että varaston puolella on tärkeää huolehtia esimerkiksi työergonomiasta tuki- ja liikuntaelinvaivojen välttämiseksi: toimistossa täytyy kiinnittää huomiota oikeisiin työasentoihin ja varastossa taas painavien taakkojen nostamiseen ja siirtelyyn. Hyvän työergonomian takaamiseksi työpaikkaselvityksen yhteydessä sovittiin työfysioterapeutin käynti, jossa katsottiin pöytien ja tuolien säädöt kohdilleen.

– Työterveyshoitajan käynnillä keskustelimme myös vauhdikkaan kasvun mukanaan tuomista henkisistä haasteista, ja saammekin työterveyspsykologilta tukea tarvittaessa. Suunnitteilla on työterveyspsykologin järjestämää koulutusta, kertoo Turunen.

Pienyritykselle sopivaa palvelua

Kasvavassa pienyrityksessä yhdellä henkilöllä voi olla monia eri vastuualueita. Siksi työhyvinvoinnista huolehtiminen ja tarvittaessa nopea hoitoon pääsy on pienessä yrityksessä erityisen tärkeää.

– Kun saa hyvää hoitoa ripeästi, pääsee takaisin töihinkin nopeammin. Toimimme kausiluonteisella alalla, ja valtaosa kauden tuloksesta tehdään noin puolessa vuodessa. Jos työntekijä joutuu olemaan tänä aikana pitkään poissa, se tuo toimintaan haasteita. Kyse ei ole pelkästään kustannuskysymyksestä, vaan periaatteesta. Meille on tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin – uskomme, että kun työntekijät voivat hyvin, koko yritys voi hyvin, Turunen summaa.

Työterveyden palvelut räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeen mukaan kuunnellen ja keskustellen.

– Terveystalossa yritykselle nimetään oma tiimi, joka pysyy ajan tasalla yrityksen asioista. Meille on tärkeää, että asiakas osallistuu aktiivisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Tarkoituksena on pohtia yhdessä, miten työntekijöiden terveyttä saadaan juuri tässä yrityksessä ylläpidettyä parhaiten. Yritykselle sopivat toiminnot ja työskentelyn tavat etsitään yhteistyössä, toteaa Vähä-Ruohola.
Mikko Turunen
Terveystalon tiimin kanssa yhteistyö on sujunut saumattomasti: työntekijät kohdataan ihmisinä aidosti välittäen, ja riskeihin pyritään puuttumaan hyvissä ajoin. Olemme saaneet samassa paketissa ison toimijan laajat verkostot ja aukioloajat sekä pienen työterveystoimijan ihmisläheisen otteen, sanoo Innova Championin henkilöstöpäällikkö Mikko Turunen.

Varhainen puuttuminen tuo tulosta

Työterveydessä tärkeää on tiimityön lisäksi toiminnan ennaltaehkäisevyys. Työterveyteen panostavan yrityksen täytyy voida luottaa siihen, että henkilöstö todella voi paremmin ja jaksaa myös töissä. Kun työterveyspalvelut toimivat, kertyy sairauspoissaolojakin vähemmän.

Innovan kohdalla ennaltaehkäisevä toiminta on tuottanut tulosta: sairauspoissaolopäiviä kertyy yrityksessä noin 60 prosenttia vähemmän kuin tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla yleensä.

– Haluamme, että jokainen työntekijämme tuntee olevansa tärkeä ja tietää, että hänen hyvinvoinnistaan huolehditaan. Terveystalon tiimin kanssa yhteistyö on sujunut saumattomasti: työntekijät kohdataan ihmisinä aidosti välittäen, ja riskeihin pyritään puuttumaan hyvissä ajoin, kiittelee Turunen.

– Tunnemmekin, että olemme saaneet samassa paketissa ison toimijan laajat verkostot ja aukioloajat sekä pienen työterveystoimijan ihmisläheisen otteen, Turunen kertoo.

 

Teksti: Pauliina Harno
Kuvat: Aki Rask

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista