Työterveyttä keskellä merta

Luotsin työ on kaukana siististä sisätyöstä: luotsattavaan alukseen kiivetään liikkuvasta veneestä köysitikkaita pitkin, usein keskellä yötä ja säässä kuin säässä pahimpia myrskyjä lukuun ottamatta. Vaativat työolosuhteet ja ikääntyvä henkilöstö vaativat paljon myös työterveydeltä.

Finnpilot Pilotage Oy:n henkilöstö luotsaa aluksia turvallisesti satamaan ja sieltä ulos yli 25 000 kertaa vuodessa. Työ painottuu aamuyöhön tai myöhään iltaan, kun alukset joko saapuvat satamaan purkamaan lastia tai lähtevät lastauksen jälkeen.

– Meillä työskentelee yli 300 luotsauksen ammattilaista: luotseja, luotsikutterinhoitajia, luotsinvälittäjiä ja hallintoa. Toimimme koko Suomen rannikolla ja Saimaalla vuoden jokaisena päivänä kellonajasta riippumatta, kertoo henkilöstöjohtaja Kati Virtanen..

Luotsi on aluksen päällikön neuvonantaja, jonka on tunnettava paitsi erilaiset alukset ja merenkulun olosuhteet, myös paikalliset erityispiirteet. Koska tehtävään vaaditaan erittäin vankkaa kokemusta merenkulusta, Finnpilotin henkilöstön keski-ikä on noin 50 vuotta.

– Työssä jaksamisen kannalta suurin haaste on henkilöstön ikääntyminen. Luotsin eläkeikä on 63 vuotta ja nousee vastaavasti yleisen eläkeiän noustessa. Fyysisen kunnon, palautumisen ja henkisen jaksamisen täytyy tässä työssä olla hyvällä tasolla, Virtanen painottaa.

– Ikääntyneenä esimerkiksi valvominen on fyysisesti raskaampaa ja palautuminen kestää kauemmin. Työterveydessä olennaista on kokonaisvaltainen työkyvyn tukeminen, työterveyslääkäri Merja Ahto Terveystalosta täydentää.

Katso video

Ennaltaehkäisyä työterveystarkastuksilla

Finnpilotin ja Terveystalon yhteistyö on jatkunut jo pitkään. Sen kulmakiviä ovat vaativan turvallisuustyön tuntemus ja pysyvät henkilökohtaiset suhteet terveydenhoitohenkilöstöön Finnpilotin toimintapaikkakunnilla. Finnpilotin työntekijöillä on käytössään laajat hoito- ja tutkimuspalvelut, joiden oikea-aikainen käyttö nopeuttaa työhön paluuta.

– Työterveyden pääpaino on ennaltaehkäisyssä, kuten säännöllisissä terveystarkastuksissa ja toimintakykytesteissä. Olemme saaneet henkilöstön sairauspoissaolot hyvin hallintaan koko maassa. Terveysprosenttimme oli 50 vuonna 2015, eli puolet henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauslomalla vuoden aikana, sanoo Finnpilotin henkilöstövastaava Anne Jänisvaara.

Luotsauksen ammattilaisilta vaaditaan laivaväen lääkärintodistus, jota varten käydään laajassa terveystarkastuksessa joka toinen vuosi.

– Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työfysioterapeutin tutkimukseen, jossa testataan lihaskunto, tasapaino ja aerobinen kunto. Kuntotestaus on vapaaehtoinen, mutta siitä on saatu hyvää palautetta, koska se osaltaan tsemppaa ihmistä pysymään hyvässä kunnossa, Ahto kertoo.

Terveenä eläkkeelle

Fyysisen kunnon lisäksi työ kysyy henkistä kanttia ja keskittymiskykyä. Käytännössä luotsikutterinhoitaja ajaa luotsin alukselle joko veneellä tai autolla. Lisäksi veneessä on toinen luotsikutterinhoitaja, jonka tehtävä on varmistaa, että luotsi pääsee turvallisesti luotsattavaan alukseen. Kun tehtävä on käynnissä, jokaisen pitää jo turvallisuussyistä olla virkeä ja keskittyä siihen, mitä ollaan tekemässä – myös keskellä yötä.

Työterveyden lisäksi jaksamiseen ja palautumiseen on kiinnitetty huomiota Finnpilotin työhyvinvoinnin kehitysprojekteissa, joissa Terveystalo on ollut aktiivisesti mukana. Palautumista ja unen laatua tutkittiin vuonna 2015 esimerkiksi Työterveyslaitoksen Yö väylällä -hankkeessa.

– Tänä vuonna pyrimme kehittämään tutkimuksessa tunnistettuja haasteellisia osa-alueita, jotta työntekijät pysyisivät työssä virkeämpinä. Tässä ovat mukana Terveystalon työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit sekä ravitsemusterapeutit, jotka antavat opastusta yötyöhön sopivasta ruokailurytmistä, Ahto kertoo.

– Yhteinen tavoitteemme on saada Finnpilotin henkilöstö pysymään terveenä eläkeikään saakka – ja tietysti vielä sen jälkeenkin, painottaa Kati Virtanen.

 


Finnpilotin henkilöstöjohtaja Kati Virtanen

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista