Suunnitelmallisella työkykyjohtamisella miljoonasäästöt

Palveluyritys Empower on tunnistanut henkilöstönsä terveyden ja hyvinvoinnin keskeiseksi menestys-tekijäksi voidakseen toimia edelläkävijänä alallaan. Jo pelkästään työterveyden suunnitelmallisuus ja ennaltaehkäisyn painottaminen ovat tuoneet nopeasti satojen tuhansien eurojen säästöt.

Empower on palveluyritys, joka rakentaa, asentaa ja huoltaa sähkö- ja televerkkoja, rakentaa ja pitää kunnossa voimalaitoksia ja tehtaita sekä toimittaa ICT-ratkaisuja. Yhtiön 1 600 työntekijää työskentelee Suomessa 50 paikkakunnalla.

– Empowerin tärkein voimavara on henkilöstömme asiakkaille tekemä palvelutyö. Siksi työterveystoiminnalla on suuri rooli tavoitteidemme saavuttamisessa, kertoo Empowerin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Heliste.

Empowerin ja Terveystalon yhteistyötä tiivistettiin, kun henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jatkaminen asetettiin yhdeksi koko konsernin strategisista tavoitteista. Vuodelle 2013 määriteltiin ensimmäistä kertaa Terveystalon kanssa konkreettiset tavoitteet, joiden pohjalta rakennettiin työterveyden toimintasuunnitelma.

– On ensiarvoisen tärkeää, että toimintasuunnitelma lähtee yrityksemme tämänhetkisestä tilanteesta ja on aidosti arjessa toteutettava. Toimintasuunnitelman laatimisen aloitimme käymällä läpi yrityksemme strategian, josta johdimme sitä tukevat tavoitteet työterveysyhteistyölle, Heliste kertoo.

Yrityksen talouden vakauttamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi työterveysyhteistyön tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat sairauspoissaolojen, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen.

Katso video

Selkeät tavoitteet näkyvät arjessa

– Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme kirjanneet työterveyden toimintasuunnitelmaan hyvin konkreettisesti, mitä teemme saavuttaaksemme tavoitteemme. Suurimmat muutokset aiempaan olivat vahvat panostukset ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, tuki esimiehille ja työkykyriskien tunnistaminen, kertoo Heliste.

Työterveyden näkökulmasta empowerilaisten työn erityispiirteitä ovat pääosin ulkotyönä tehtävät asennukset ja huollot, joissa tapaturma-alttius on toimistotyötä korkeampaa. Työ on myös fyysisesti vaativaa. Työkykyriskien tunnistamiseksi koko yrityksessä toteutettiin Terveystalo Terveyskysely, jonka avulla työntekijöitä ohjattiin työterveyspalvelujen pariin.

– Terveyskyselyn avulla voimme kartoittaa niin yksilötason kuin tietyn riskiryhmän terveydentilaa ja ennakoida työkykyriskejä. Osana työkykyriskien hallintaa panostimme viime vuoden aikana varhaisen tuen mallin jalkauttamiseen. Kävimme esimiesten roolit ja toimintamallit tarkasti läpi. Halusimme varmistaa ymmärryksen varhaisen puuttumisen ja esimiestyön suuresta merkityksestä, kertoo Terveystalon suurasiakaslääkäri Silja Loukiainen.

Vuoden 2013 aikana esimiesten, työntekijöiden ja työterveyslääkärin yhdessä käymien työkykyneuvottelujen määrä kasvoi, ja yrityksessä otettiin käyttöön korvaava työ eli sairasloman sijaan työntekijän työnkuvaa pyrittiin tilapäisesti muokkaamaan hänen työkykyään vastaavaksi.  Sairauspoissaolojen määrä saatiin laskemaan vuodessa 10 %:lla ja runsaalla 4 000 päivällä, mikä tuotti Empowerille yli miljoonan euron säästöt sairauspoissaoloissa. Työkyvyttömyyden ehkäisyyn ja ammatilliseen kuntoutukseen panostamalla säästettiin arviolta 500 000 euroa.

- Tavoitteellisella ja tiiviillä yhteistyöllä voidaan saavuttaa tuloksia ja kustannussäästöjä nopeastikin. Kun perustat on luotu hyvin voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa suurempia kustannussäästöjä ja myös mitata toimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstötuottavuuteen, sanovat Heliste ja  Loukiainen.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista