Notkeutta mastoasentajien nivusiin

Infraverkkoalan yritys Eltelissä monet työtehtävät ovat fyysisesti raskaita, joten työterveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työperäisten vaivojen ennaltaehkäisyssä avainasemassa ovat tiivis työterveysyhteistyö sekä sairauspoissaolojen seurantatyökalu, jonka avulla riskitekijöihin voidaan puuttua jo varhain.

Eltel Networks Oy suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tärkeitä sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja. Suuri osa Eltelin 1 600 työntekijästä ovat asentajia tai mastotyöntekijöitä, jotka kiipeävät pylväisiin tai korkeisiin mastoihin tai vaihtoehtoisesti laskeutuvat maakuoppaan asennustöihin. Työtä tehdään usein ulkona ja hankalissa asennoissa, joten fyysisestä työkyvystä huolehtiminen on Eltelille erityisen tärkeää.

– Työterveyslääkärin täytyy tuntea Eltel yrityksenä. Meille on iso etu siitä, että työntekijöistämme huolehtivat lääkärit ja työterveyshoitajat tietävät, mitä Eltelin työntekijät tekevät ja millaisissa olosuhteissa, toteaa Eltelin HR-päällikkö Liisa Lindfors.

Eltelillä on 70 toimipistettä ympäri Suomen, joten hyvän työterveyden ylläpitämisessä ja seurannassa on haasteensa. Tavoitteena Eltelillä on sairauspoissaolojen hallinta ja tapaturmien vähentäminen nollaan. Kun sairauspoissaoloja syntyy vähemmän, ovat myös sairastamisesta koituvat kustannukset alhaisemmat ja yrityksellä mahdollisuus matalampaan työeläkemaksuluokkaan.

Notkeutta mastoasentajien nivusiin - Terveystalo

Seuraava siirto mietitään varhaisessa vaiheessa

Eltelin ja Terveystalon kesäkuussa 2014 aloittama tiivis työterveysyhteistyö on jo tuottanut kehitysideoita. Työkykyriskien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä on auttanut etenkin Terveystalo Sirius HR -ohjausjärjestelmä. Eltelin työhyvinvointipäällikkö Anu Källman kuvailee järjestelmää selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.

– Sirius HR -järjestelmän avulla pysymme kartalla yrityksemme sairauspoissaolojen määrästä, joten voimme tukea työntekijöitämme tarvittaessa entistä tehokkaammin. Teemme yhteistyötä esimiesten, aluepäälliköiden, liiketoimintajohdon ja Terveystalon hoitavien tiimien kanssa työkykyriskien tunnistamiseksi. Yritämme olla askeleen edellä ja miettiä hyvissä ajoin sopivia toimia, jotta sairauslomat eivät pääse pitkittymään. Toisaalta on tärkeää, että työntekijät pääsevät palaamaan pitkiltäkin sairauslomilta turvallisesti töihin, kertoo Källman.

Varhaisen puuttumisen malliin on tyytyväinen myös Eltelin nimetty valtakunnallinen vastuulääkäri Terveystalossa, työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Siivola.

– Sirius HR -järjestelmän avulla varmistetaan, että työntekijät pääsevät nopeasti asianmukaiseen hoitoon. Jos työntekijän sairausloma pitkittyy, aletaan oikeaan aikaan miettiä työhön palaamista ja tukitoimia, joilla työnantaja voi keventää työtä. Eltelillä korvaavan työn käytäntö on hyvällä mallilla. Täällä raskaan työn tekijälle järjestyy kyllä kevyempiäkin tehtäviä. Jos siis työkyky riittää, ei poissa tarvitse olla niin pitkään, jos ollenkaan, selventää Siivola.

Notkeutta nivusiin

Sirius HR -järjestelmän avulla löydettiin Eltelissä uusi alue, johon työterveydessä on kiinnitettävä huomiota. Eltelin työterveyslääkärinä toimiva Siivola huomasi sairauspoissaoloja läpikäydessään, että mastotyöläisillä on keskimääräistä enemmän nivusvaivoja. Nivustyrä aiheuttaa mastoasentajille paljon poissaoloja, ja myös nivustyräleikkauksia tehdään keskimääräistä enemmän.

– Lähdimme tekemään löydöksestä tilastoa ja tutustumaan siihen tarkemmin. Työfysioterapeutin kanssa totesimme, että mastotyössä työasento on ongelmallinen, sillä jalkojen varassa joudutaan roikkumaan tuntikausia joka päivä. Tällainen työasento saattaa altistaa tyrille, sanoo Siivola.

Nivusvaivojen välttämiseksi voidaan lonkan rakenteita ja liikkuvuutta vahvistaa työfysioterapeutin avustuksella. Siivola kehitti työfysioterapeutin kanssa nivusvaivojen ennaltaehkäisyä varten myös lisätestin, jolla testataan lonkan toimintakykyä.

– On hienoa, että asiaan on nyt osattu kiinnittää huomiota. Nivusvaivojen ennaltaehkäisyksi Eltelin sisäisessä viestinnässä on tiedotettu tilanteesta ja lähdetty markkinoimaan omatoimista venyttelyä. Mikäli vaivoja ilmenee, rohkaisemme työntekijöitämme kääntymään työterveyden puoleen ajoissa, Lindfors kertoo.

Terveystalon ja Eltelin yhteinen projekti kulkee nimellä "Norjat nivuset". Työntekijöiden nivusten notkeuden edistämiseksi on muun muassa otettu valokuvia ja kuvattu videoita venytysliikkeistä. Mitattavia tuloksia saadaan vielä odottaa, mutta pohjatyö vaivojen ennaltaehkäisemiseksi on nyt käynnissä.

Työhyvinvointia eläkkeelle asti

Eltelin ja Terveystalon ennaltaehkäisevään yhteistyöhön kuuluvat myös työhöntulotarkastukset, lakisääteiset terveystarkastukset sekä ikäkausitarkastukset. Tulevaisuudessa yhteistyökumppanit uskovat panostavansa varsinkin ikäohjelman kehittämiseen.

– Eläkeiän noustessa on haastavaa saada ihmiset pysymään työkykyisinä riittävän pitkään. Fyysisesti raskas työ vaatii työterveydeltä erityisen kovia ponnisteluja. Tätä asiaa tulemme jatkossakin miettimään yhdessä Terveystalon ja eläkeyhtiömme kanssa, sanoo Lindfors.

Tulevaisuuden työterveyshaasteisiin valmistautuessa toimiva yhteistyö on korvaamatonta. Terveystalon laaja toimipisteiden verkosto on Anu Källmanin mukaan Eltelille ehdoton etu.

– Terveystalo on valtakunnallinen toimija kuten Eltelkin. Se vaikutti kohdallamme yhteistyökumppanin valintaan ja tekee toiminnasta helppoa. Esimerkiksi Sirius HR:stä näemme kaikkien toimipisteidemme tiedot kätevästi. On myös tärkeää, että työntekijämme pääsevät tarvittaessa vaivattomasti hoitoon kaikkialla Suomessa, hän toteaa.

Liisa Lindforsin mukaan arvokkainta yhteistyössä on ollut se, että Terveystaloa on ollut helppo lähestyä.

– Meillä on yksi valtakunnallinen vastuulääkäri, joka koordinoi omalta osaltaan asioita eteenpäin Terveystalossa, ja me taas pidämme huolen siitä, että asiat hoituvat Eltelin päässä. Pidämme yhteyttä säännöllisesti ja olemme voineet keskustella avoimesti alusta asti. Avoimuus ja helposti lähestyttävyys onkin tehnyt yhteistyöstämme hyvää ja toimivaa.

Teksti: Pauliina Harno

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista