Diabetesta ehkäistään ja hoidetaan Destiassa nyt entistä napakammin Terveystalo Etydin avulla

Kun verensokeri on koholla ja diabetes huonossa hoitotasapainossa, ei työkykykään ole potilaalla parhaimmassa vireessä. Destiassa, suuressa suomalaisessa infra- ja rakennusalan yrityksessä, tämä on tiedostettu.

Destian työkykyasiantuntija Teuvo Salolammi kertoo, että heidän työntekijöistään viidellä prosentilla on kakkostyypin diabetes ja reilulla kymmenesosalla sairastumisriski on jo huomattava.

– Diabetes tai sen esiaste linkittyvät henkilökunnassamme painonhallintaan ja vyötärölihavuuteen. Kun terveys ja fysiikka eivät ole kunnossa, liikkuminen muuttuu hankalammaksi ja esimerkiksi tapaturmariski kasvaa. Monet Destian työtehtävistä kysyvät kuitenkin ketteryyttä ja hyvää kehonhallintaa, Salolammi valottaa.

Diabetekseen ja sen ennaltaehkäisyyn on tartuttu Destiassa syksystä 2014 saakka entistä napakammin. Destian henkilöstöä hoitavat työterveystiimit ottivat käyttöön uuden Terveystalo Etydi-työkalun, jonka avulla kyetään aikaisempaa tarkemmin seulomaan henkilöstöstä muun muassa diabeteksen riskiryhmään kuuluvat työntekijät sekä ne, joilla tauti on huonossa hoitotasapainossa.

Destian suurasiakaslääkärinä toimiva työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag Terveystalosta kertoo, että asiakasyritykselle on tärkeää saada tarkkaa dataa siitä, missä diabeteksen ehkäisy- ja hoitotoimissa mennään.

– Toki diabetesta on hoidettu ennenkin hyvin, mutta Etydin avulla hoitavalla henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa tyypin 2 diabeetikoita sekä riskiryhmissä olevia.

Haag painottaa, että diabeteksen hoito ja ennaltaehkäisy säästävät työnantajalta selvää rahaa.

– Yritystasolla diabetes näkyy sairauspoissaolojen lisääntymisenä ja ennenaikaisen eläköitymisen määrissä. Tämän vuoksi hyvään työterveyshuoltoon kannattaa panostaa, hän korostaa.

Työkykyasiantuntija Teuvo Salolammi on tyytyväinen, että Etydi-diabetesseuranta on otettu Destian työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan
Työkykyasiantuntija Teuvo Salolammi on tyytyväinen, että Etydi-diabetesseuranta on otettu Destian työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

Kiinni tautiriskiin

Teuvo Salolammin mukaan Destian ja Terveystalon tavoitteena on pitää työntekijät työkykyisinä. – Puhumattakaan siitä, että diabetes tuo mukanaan liitännäissairauksia.

Myös Haag on sitä mieltä, että diabetekseen tai sen uhkaan on puututtava ajoissa. – Terveystalo huolehtii Destian työterveyshuollosta, ja Etydi-seulontatyökalun avulla on mahdollista varmistaa, että apua tarvitsevat työntekijät on tavoitettu ja että kaikki tarpeellinen tuki ja hoito on annettu.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt, jotka hoitavat Destian työntekijöitä, saavat Etydistä tarkan listauksen ja voivat varmistaa, että heidän asiakkaidensa terveydentila ja tarpeet on huomioitu.

– Katsomme, että asiakas saa häntä hyödyttävät käynnit työterveyshoitajan luona, hän on laboratorioseurannassa tai hän pääsee esimerkiksi ravitsemusterapeutin ohjaukseen.
Haag täsmentää, että Etydi on suureksi avuksi siinä, että hoidon varmistaminen ei jää yksittäisen lääkärin, hoitajan, asiakasyrityksen tai potilaan oman muistin varaan.

– Destia, kuten heidän työterveyshuoltonsakin, toimivat usealla paikkakunnalla, mutta heillä on myös valtakunnallinen vastuuterveydenhuolto. Yksi hoitaja-lääkäri -työpari katsoo Etydin avulla, että destialaisten diabeteksen hoito ja ehkäisy pysyvät ajan tasalla.

Positiivisia kaikuja

Kentältä on jo kuulunut positiivisia kaikuja entistä tehokkaammasta diabeteksen hoidosta. – Yksi on sanonut olevansa motivoituneempi työhönsä, toinen on kertonut jaksavansa paremmin. He ymmärtävät, että heidän parastaan tässä halutaan.

Destiassa aiotaan vastedeskin panostaa tyypin 2 diabeteksen hyvään hoitoon ja taudin ennaltaehkäisyyn. – Taudin kulku ja liitännäissairauksien riski pitää minimoida mahdollisimman varhain – jo entistä nuoremmilla työntekijöillä, Salolammi tiivistää.

Faktoja:

  • Suomalaisista jo puoli miljoonaa sairastaa diabetesta, heistä 250 000 tietämättään. Suurin osa sairastuneista on työikäisiä.
  • Hoitamattomana tauti johtaa elämänlaatua heikentäviin liitännäissairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja silmänpohjaa sekä munuaisia vaurioittaviin komplikaatioihin.
  • Diabeteksen tarkka seuranta ja hoito kannattavat, sillä huonossa hoitotasapainossa olevalla potilaalla voi olla jopa 10 sairauslomapäivää vuodessa enemmän kuin hyvässä hoitotasapainossa olevalla. Tämä tekee työnantajalle noin 3500 euron lisäkustannukset työntekijää kohden.
  • Terveystalo Etydi on uusi, sähköinen työkalu, joka osoittaa hoitavalle henkilölle diabetesta sairastavat potilaat, riskissä olevat henkilöt, Käypä hoito -suosituksen mukaiset toteutuneet tutkimukset sekä hyvässä ja huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat.
  • Terveystalo Etydin avulla varmistetaan, että Terveystalon asiakasyritysten työntekijät, joista peräti 9 prosentilla on diabetes tai sen esiaste, pysyvät hyvässä hoitotasapainossa tai heidän sairastumisensa ehkäistään ennalta. Vuodessa tämä säästää 200 miljoonaa euroa yritysten ja yhteiskunnan varoja.
  • Terveystalo Etydi mahdollistaa työntekijöiden terveysriskien tunnistamisen kartoittamalla paitsi diabeteksen ja valtimosairaudet, myös alkoholin käytön ja lihavuuden.

Työtulevaisuus 24/7 1-2015
Teksti: Essi Kähkönen

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista