Analyysi paljasti työkykyjohtamisen vahvuudet ja kipukohdat

Barona-konsernin palkkalistoilla on Suomessa yli 3 000 työntekijää. Terveystalo Kustannusanalyysi osoitti yhtiölle, mistä löytyvät organisaation työkykyjohtamisen kipukohdat – ja mitä asioita tulee vaalia jatkossakin.

Barona on valtakunnallinen monialayritys, jonka työntekijöistä suurin osa toimii työvoimavaltaisilla aloilla. Konsernin yritysten toimialoihin kuuluvat johdon suorahaku, majoituspalvelut, henkilöstöpalvelut sekä palveluratkaisut.

– Oli arvokasta, että Terveystalon asiantuntijat keräsivät ja tulkitsivat yhtiömme avainlukuja pitkältä aikaväliltä ja suhteuttivat niitä toisiin suomalaisiin yrityksiin. Toki meillä olisi kaikki tämä tilastotieto myös omassa käytössämme, mutta ei samanlaista kykyä analysoida ja nähdä numeroiden taakse, Baronan henkilöstöjohtaja Marita Paajaste kiittää.

Analyysi teki Paajasten mukaan näkyväksi asioita, joita yrityksen tulisi vaalia jatkossakin, ja toisaalta paljasti myös kehityskohdat. Yhtiön tekemättömän työn kustannukset ovat 5,8 prosenttia palkkasummasta, ja vastaavat toimialan keskiarvoa. Tulosten yksityiskohtainen läpikäynti on Baronassa meneillään, ja ensimmäiset kehitysaskeleet on jo otettu:

Marita Pajaste
Baronan tavoitteellinen työkyvyttömyysriskin hallinta on kantanut hedelmää.

– Kustannusanalyysi paljasti, että joissain yhtiöissämme tapaturmien määrä ja niistä aiheutuvat vakuutusmaksut ovat jokseenkin korkeat. Vakuutusmaksuista aiheutuu konsernille vuosittain kohtuullisen suuret kustannukset. Istuimme alas tapaturmavakuutusyhtiön kanssa miettimään tilannetta, ja paikansimme taustalta tiedonkulun ongelmia, joita olemme nyt lähteneet kehittämään.

Paajaste muistuttaa, että työkykyriskien hallinta ei ole pehmeää asiaa, vaan sisältää paljon taloudellisia mahdollisuuksia. Analyysi on myös konkreettinen väline HR:lle viedä henkilöstöasioita johtoryhmätasolle.

– Talouden lisäksi nämä ovat myös jokaisen työntekijän kannalta merkittäviä asioita.

– Tehtävämme työterveyden kumppanina on edistää Baronan kilpailukykyä. Parhaiten teemme sen tukemalla Baronan henkilöstön työ- ja toimintakykyä oikea-aikaisin toimenpitein, sanoo Terveystalon työkykyjohtamisen palveluista vastaava kehitysjohtaja Hanna Puhakka.

– Ymmärtämällä asiakkaan liiketoimintariskit, jotka henkilöstön tekemättömään työhön liittyvät, voidaan työterveyden toimet kytkeä osaksi asiakasyrityksen tavoitteita henkilöstöjohtamisessa, esimiestyössä, työsuojelussa tai vakuutuslaitosyhteistyössä, kiteyttää Puhakka.

Niskalenkki työkyvyttömyysriskistä

Baronan ja Terveystalon vuonna 2008 alkanut työterveyden tiivis yhteistyö on kantanut hedelmää. Viimeisen kolmen vuoden ajan Baronan toiminnassa on panostettu merkittävästi työkyvyttömyysriskien hallintaan, mikä näkyy positiivisena kehityksenä myös tutkimustuloksissa ja konsernin kustannuksissa – konsernin työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiset työkyvyttömyysmaksut henkilötyövuotta kohden ovat lähes puolittuneet vuoden 2008 tasosta.

– Työkyvyttömyysriskien minimointi on meille todella tärkeää, aina ensimmäisistä sairauspoissaoloista eläkeriskien hallintaan. Eläköitymisvaarassa olevia henkilöitä paikannetaan systemaattisesti, ja asian hoitaminen on esimiehen sijaan vastuutettu konsernissa toimiville työkyvyttömyysriskin asiantuntijoille – he kontaktoivat työntekijän, työterveyshuollon sekä työeläkeyhtiön ja vievät prosessia eteenpäin, sanoo Paajaste.

Tärkeässä roolissa työntekijöiden työkykyjohtamisessa ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemisessä Paajaste näkee kuitenkin esimiestyön ja arjessa kohtaamisen.

– Työkykyjohtaminen alkaa esimiestasolta, ja tässä tulisi esimiehiä myös tukea. Nykyään esimiehelläkin on monta eri roolia, ja esimiestyölle ja työkyvyn johtamiselle on myös allokoitava aikaa.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista