Hyvällä fiiliksellä suora yhteys tulokseen

Maistuvia makuelämyksiä asiakkaille ja yksi Suomen parhaista työpaikoista – siinä Antellin resepti menestykseen. Tukemalla henkilöstön työkykyä ennaltaehkäisevästi Antellilla on onnistuttu laskemaan tekemättömän työn kustannuksia sadoilla tuhansilla euroilla parissa vuodessa.

Antell on oululainen henkilöstöravintola-, kahvila- ja leipomoalan perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1880. Oma leipomo sijaitsee Oulussa, kahvilat Oulun seudulla, Rovaniemellä ja Helsingissä, mutta noin sadan henkilöstöravintolan verkosto kattaa koko Suomen Sodankylästä Helsinkiin ja Kuopiosta Vaasaan.

Antellin tavoitteena on luoda erinomainen työyhteisö, joka tarjoaa jokaiselle työntekijälle terveellisen ja turvallisen työympäristön. Työterveyden haasteet ovat alalle tyypillisiä: seisomatyötä, paljon nostelua ja kantamista sekä ajoittain hektistä asiakaspalvelua.

– Työntekijöiden hyvällä fiiliksellä on suora yhteys tulokseen, ja se vaikuttaa suoraan myös asiakastyytyväisyyteen. Erinomainen työyhteisö – jonka osa työkykyjohtaminen on – on meille strateginen tavoite, ja johtoryhmässä puhumme siihen liittyvistä asioista lähes joka kerran. Hyvä johtaminen on avainasemassa erinomaisen työyhteisön luomisessa, ja olemme panostaneet paljon esimiesten tukemiseen ja koulutuksiin sekä kaikkien työntekijöiden työyhteisötaitoihin, Antellin henkilöstön kehittämisestä vastaava Riitta Anttila kertoo.

Riitta Anttila

Hyvä johtaminen on avainasemassa erinomaisen työyhteisön luomisessa, sanoo Antellin henkilöstön kehittämisestä vastaava Riitta Anttila.

1 300 sairauspoissaolopäivää vähemmän

Vuonna 2016 on keskitytty työtapaturmien vähentämiseen sekä jatkettu varhaisen tuen ja korvaavan työn mallien käyttöönottoa.

– Uskomme, että korvaava työ sairauspoissaolon sijaan on henkilöstöllemme hyväksi, koska työ ja työyhteisö ovat niin merkittävä osa elämää. Siksi pyrimme yhdessä Terveystalon kanssa löytämään keinoja töissä pysymiseen, vaikka tilapäisesti tehtäviä vaihtamalla. Jos työntekijä on esimerkiksi loukannut kätensä eikä pysty nostamaan mitään painavaa, hän voi ehkä työskennellä kassalla toipumisen ajan, Anttila kertoo

Jatkuva kehittäminen ja toimintatapojen järjestelmällinen vieminen käytäntöön ovat tuottaneet hyviä tuloksia.

Vuodesta 2013 sairauspoissaoloprosentti on pudonnut yhden prosenttiyksikön, ja sairauspoissaoloja on alan keskiarvoa vähemmän. Työkyvyttömyyden kustannukset ovat laskeneet 2013–2015 jopa 1,32 prosenttiyksikköä palkkasummaan suhteutettuna. Nekin ovat 1,63 prosenttia toimialan keskitasoa alemmat.

– Vaikka tulokset voivat tuntua prosentuaalisesti pieniltä, niiden euromääräinen vaikutus on iso. Meillä on noin 600 työntekijää, joten yhden prosenttiyksikön lasku sairauspoissaoloprosentissa tarkoittaa vuodessa noin 1 300 sairauspoissaolopäivää vähemmän. Se tuo satojen tuhansien eurojen säästön, Anttila huomauttaa.

Työterveyspanostuksista yli puolet ennaltaehkäisyyn

Terveystalo on ollut Antellin työterveyskumppani vuodesta 2012, ja osana strategista työkykyjohtamista yhteistyötä on tiivistetty. Tapaamisia on muun säännöllisen yhteydenpidon lisäksi entistä useammin, ja seuraavaksi aloitetaan myös yhteistyötapaamiset eläkevakuutusyhtiön kanssa.

Strategista otetta kuvastaa sekin, että työkykyjohtaminen on selvästi vastuutettu: Antellissa kokonaisuus kuuluu Anttilan tontille ja Terveystalon tiimissä asiakkuuspäällikölle ja suurasiakaslääkärille.

– Työterveyden painopiste on ennaltaehkäisyssä ja työkykyyn liittyvien ongelmien varhaisessa tunnistamisessa. Vuonna 2015 ennaltaehkäisevä toiminta kattoi työterveyden toimintakustannuksista yli puolet. Yhteistyön kehittämisessä on käytetty tukena Terveystalon Kustannusanalyysia, jonka avulla on päästy tarkemmin kiinni tekemättömän työn kustannuksiin ja niiden taustatekijöihin. Antellilla on hyvä ymmärrys siitä, mitä työterveysyhteistyöllä voidaan saavuttaa, ja meidän roolimme on toimia kehitystyön sparrauskumppanina, kertoo suurasiakaslääkäri Piritta Pylkäs-Korhonen Terveystalosta.

Myös Anttila kiittelee yhteistyön sujuvuutta ja erityisesti ennakoivaa tukea.

– Esimerkkinä työterveyslääkäri tunnisti erään työntekijämme eläkeriskin, ellemme tekisi tiettyjä kevennetyn työn toimenpiteitä. Arjen keskellä esimies ei aina huomaa työkyvyn vaarantumista, joten työterveyskumppanin aktiivisuus on tärkeää. Terveystalo voi tuoda meidän käyttöömme myös toimialaan liittyvää laajempaa näkemystä, jota heille kertyy muista asiakkuuksista.

Antellin työntekijä

Antellilla kiinnitetään erityistä huomiota tuki- liikuntaelismistöä kuormittavaan työhön.

Huomio tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

Tulevaisuudessa tavoitteena on pitää työkyvyttömyyden kustannukset alhaisella tasolla ja edelleen vähentää niitä. Yksi vuoden 2017 painopistealueista on huomionalainen työ, joka Antellilla tarkoittaa käytännössä tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavaa työtä.

– Luvassa on esimerkiksi työfysioterapeutin tiheneviä vierailuja toimipaikkoihin ja ergonomiavinkkejä. Lisäksi tiivistämme jatkossa valtakunnallisesti yhteistyötä Antellin aluepäälliköiden kanssa ja autamme heitä tukemaan työntekijöiden työkykyä työterveyden keinoin, paljastaa Pylkäs-Korhonen.

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista