Poikkeusolojen selviytymispaketti

Koronapandemia haastaa nyt suomalaista työelämää. Poikkeustilanne vaatii monenlaisia joustoja ja haluamme osaltamme olla apunasi tässä haastavassa tilanteessa.

Pandemia horjuttaa perusturvallisuuden tunnettamme. Turvallisuudentunne syntyy rutiineista, siksi onkin tärkeää jatkaa tuttuja prosesseja ja luoda näin henkilöstölle jatkuvuutta.

Olemme koonneet yrityksesi käyttöön palveluita, jotka auttavat pitämään työpaikkasi terveenä. Palvelut on jaoteltu  esihenkilöiden sekä koko työyhteisön hyvinvointiin tähtääviin palveluihin. Kaikki palvelut toteutetaan ensisijaisesti etäpalveluina. Näiden palveluiden lisäksi työterveyden moniammatillinen tiimi on tuttuun tapaan tukenasi etänä Oma Terveyden videovastaanotolla, chatissa ja puhelinvastaanotolla.

Kuvitus kuva: Koronapandemiapalvelut


Takaisin työpaikalle

Monilla työpaikoilla haaveillaan jo paluusta työyhteisöön kuukausien etätyöputken jälkeen. ​Toisaalta useilla työpaikoilla töitä on tehty paikan päällä epidemian aikanakin, työturvallisuuteen panostaen. Olipa työpaikalle paluu edessä ennemmin tai myöhemmin, Terveystalo tukee asiakasyrityksiään epidemianhallinnassa, kaikissa sen eri vaiheissa. ​Olemme koostaneet kätevään pakettiin tietoa turvallisesta töihinpaluusta sekä tulostettavia materiaaleja, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä työpaikallasi. Lue lisää ja tutustu materiaaleihin Takaisin työpaikalle -sivulla.

Panosta työntekijöidesi hyvinvointiin

Työntekijöiden hyvinvointiin on syytä panostaa myös poikkeusolojen keskellä. Kun arki on tavallista kuormittavampaa, on fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen tärkeämpää kuin koskaan.

Etätyön ergonomia -etäluento

Etätyö on lisääntynyt monessa yrityksessä. Etätyön ergonomia -luento antaa arjen työkaluja, joilla voidaan edistää henkilöstön hyvinvointia etätyössä. Työntekijän työpisteen siirtyminen konttorista kotiin saa aikaan muutoksia sekä yksilö- että yhteisötasolla. Työfysioterapeutti antaa konkreettisia työkaluja, joilla voidaan ylläpitää hyvinvointia myös etätyössä.

Vaatiko etätyön ergonomia uusia työvälineitä ja miten hyvinvointia ylläpidetään, kun fyysiset siirtymät ja sosiaaliset kohtaamiset muuttavat muotoaan? Muun muassa näihin kysymyksiin saat Etätyön ergonomia -luennolla vastauksen.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Etätyön optimointi -etäluento

Etätyöllä on sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta monia hyötyjä, kuten työtyytyväisyyden ja työn tuottavuuden paraneminen ja työajan joustavuus. Etätyöhön liittyy kuitenkin myös haasteita, esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan eron hämärtyminen sekä vähäisemmäksi koetut mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa työpaikan asioihin.

Huolellisella suunnittelulla ja itsensä johtamisella näihin haasteisiin voidaan kuitenkin vastata tehokkaasti. Tämä luento tarjoaa henkilöstölle työkaluja toimivan etätyöskentelyn puitteiden rakentamiseen, palautumisesta huolehtimiseen sekä motivoitumiseen.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Hyvä ravitsemus etätöissä -etäluento

Koronavirusepidemia on jo mullistanut normaalia arkeamme ja tämä voi haastaa myös hyvän syömisen toteuttamista. Ruoka-asioita on pohdittava ja ruokaa laitettava useamman kerran päivässä. Syöminen voi helposti typistyä helppoihin vaihtoehtoihin, kuten valmispitsoihin tai muuttua voileipäpainotteiseksi karkkien naposteluksi ravintorikkaampien ruoka-aineiden sijaan. Nyt jos koskaan on tärkeää huolehtia hyvästä ravitsemuksesta ja sitä kautta mahdollisimman hyvästä vastuskyvystä!

Ravitsemusterapeutin etäluento antaa konkreettisia vinkkejä työterveyttä edistävään ruokavalioon. Luennolla käydään läpi mm. etätyöhön sopivaa ateriarytmiä ja kauppalistan suunnittelua.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Jos työ traumatisoi -etäluento

Korona-pandemia kuormittaa kaikkia, mutta erityisen raskasta on niillä työntekijöillä, jotka työskentelevät esimerkiksi terveydenhuollossa tai palvelualoilla. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii voimia ja psyykkistä joustokykyä. Monen mielenterveys on ollut lujilla jo ennen poikkeustilannetta, sillä mielenterveyssyyt ovat yhä useammin sairauspoissaolon syy. Poikkeusolojen lisäämä kuormitus lisää riskiä mielenterveyden häiriöille.

Tällä etäluennolla keskitytään antamaan työkaluja niille työntekijöille, joilla on erityinen riski kumulatiivisen stressin syntymiseen.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Mielen chat ja Mielen sparri

Mielen chat ja sparri tarjoavat työntekijälle kanavan mielen kuorman purkamiseen mahdollisimman vaivattomasti, vaikka omalta kotisohvalta käsin. Digitaaliset palvelut ovat osa mielen hyvinvoinnin ennaltaehkäisevää tukea.

Mielen chatista voi hakea tukea esimerkiksi ahdistuneisuuteen, hermostuneisuuteen, alakuloisuuteen, stressiin tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea saa, sitä helpommin ongelmat ovat ratkottavissa. Mielen chat on mielen hyvinvoinnin tilannekatsaus ja sen jatkoksi varataan yleensä aika Mielen sparriin, joka on videovastaanotto mielen hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Miten huolehtia mielen hyvinvoinnista poikkeusoloissa -etäluento

Tällä psykologin pitämällä etäluennolla saat tietää, miten kriisitilanne vaikuttaa sekä mieleen että kehoon. Opit tunnistamaan omia ja muiden reagointitapoja sekä saat keinoja purkaa ja säädellä psyykkistä kuormitusta.

Poikkeustilanteessa eläminen ja koronaviruksen leviämisen aiheuttama huoli ja epävarmuus horjuttavat arkeamme ja aiheuttavat kuormitusta mielelle. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii voimia ja psyykkistä joustokykyä. Psyykkistä joustavuutta ja resilienssiä voidaan ennakoivasti vahvistaa mm. omia voimavaroja tunnistamalla.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Ohi on -etäluento

Poikkeustilanteessa eläminen ja koronaviruksen aiheuttama huoli ja epävarmuus horjuttavat arkeamme ja aiheuttavat kuormitusta mielelle. Moni venyy poikkeusoloissa ja toimii ikään kuin vara-akuilla. Kun tilanne rauhoittuu, on tärkeää purkaa kertynyttä kuormaa ja vahvistaa psyykkisiä voimia uudelleen.

Tältä psykologin pitämältä etäluennolta henkilöstösi saa työkaluja työkyvyn kannalta tärkeiden voimavarojen rakentamiseen.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Oma Valmentaja

Liikunnalla on tutkimusten mukaan positiivinen ja ennaltaehkäisevä vaikutus jopa 20 eri sairausryhmään. Hyvä fyysinen kunto auttaa työntekijöitä pysymään terveenä ja palautumaan arjesta, mutta vain harva yltää arjessaan minimisuosituksiin kestävyysliikunnassa ja lihaskunnossa.

Oma Valmentaja on työntekijän tukena ja turvana, kun liikuntaan tarvitaan lisäinnostusta ja sparrausta. Oma valmentaja huomioi yksilölliset kyvyt ja tavoitteet: jokainen valmennettava saa tarkan viikkosuunnitelman, joka huomioi kokonaisvaltaisesti kunkin terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Oma Valmentajan tapaaminen onnistuu etänä vaikka metsäpolulta tai kotoa käsin.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Perheen hyvinvointi poikkeusoloissa -etäluento

Poikkeustilanteessa eläminen ja koronaviruksen leviämisen aiheuttama huoli ja epävarmuus horjuttavat arkeamme ja aiheuttavat kuormitusta mielelle. Kodin ja työn yhteensovittaminen voi olla haastavaa, kun ollaan koko ajan yhdessä.

Perheessä poikkeusolojen aiheuttama kuormitus voi näkyä paitsi rajojen kokeiluna ja pinnan kiristymisenä, myös uudenlaisena läheisyytenä ja ilona. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii voimia ja psyykkistä joustokykyä kaikilta perheenjäseniltä. Vanhempien hyvinvointi vaikuttaa lasten hyvinvointiin, joten on erityisen tärkeää, että vanhemmat voivat mahdollisimman hyvin myös huolten kasautuessa. Tältä psykologin pitämältä etäluennolta saat vinkkejä poikkeusolojen perhe-elämään ja mahdollisten ristiriitojen selvittelyyn.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

 

Ravitsemusterapeutin lähi- ja etävastaanotto

Ravitsemusterapeutilla on keskeinen rooli työkyvyn edistämisessä. Ravitsemus vaikuttaa merkittävästi työkykyyn ja ennenaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien ennaltaehkäisyyn. Ravitsemusterapeutit jatkavat vastaanottojen pitämistä koronaepidemiasta huolimatta. Vastaanotot pidetään pääasiassa etävastaanottoina.

Hinta:
Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä (KL1).

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Stressinsääntely kotikonstein -etäluento

Etätyö on lisääntynyt useissa yrityksissä. Monen työpiste on siirtynyt konttorista kotiin, mikä aiheuttaa erilaisia oireita ja haasteita. Toisaalta suuri joukko suomalaisia työskentelee tällä hetkellä suuren paineen alla ja korona-altistumisriskissä. Stressi työstä ja vallitsevasta tilanteesta vaikuttaa kehoon, uneen ja jaksamiseen.

Psykofyysinen fysioterapia huomioi fyysisten oireiden ja tuntemusten taustalla olevia psykologisia tekijöitä. Fysioterapeutin etäluento antaa konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita, joilla asiakas oppii rauhoittamaan ja rentouttamaan kehon lisäksi mieltä.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Syömisellä hyvä olo -etäluento

Koronavirusepidemia on jo mullistanut normaalia arkeamme ja tämä voi haastaa myös hyvän syömisen toteuttamista, jos esimerkiksi työpaikkaruokalan lounasta ei yhtäkkiä olekaan tarjolla. Ruoka-asioita on pohdittava ja ruokaa laitettava useamman kerran päivässä. Saatamme helposti turvautua ns. helppoihin vaihtoehtoihin kuten valmispitsoihin tai syöminen muuttuu voileipäpainotteiseksi ja karkkien naposteluksi ravintorikkaampien ruoka-aineiden sijaan.

Nyt jos koskaan on tärkeää huolehtia hyvästä ravitsemuksesta ja sitä kautta mahdollisimman hyvästä vastuskyvystä! Ravitsemusterapeutin etäluennot antavat konkreettisia vinkkejä työterveyttä edistävään ruokavalioon.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Toimiva treeni kotioloissa -etäluento

Liikunnalla on tutkimusten mukaan positiivinen, ennaltaehkäisevä vaikutus jopa 20 eri sairausryhmään, sekä lisäksi myönteinen vaikutus omaan koettuun hyvinvointiin ja työkykyyn.

Tältä etäluennolta niin aloitteleva kuin kokeneempikin treenaaja saa käytännön vinkkejä erilaisten harjoittelumenetelmien ja -välineiden runsauteen. Pelkkä juoksemisen ja kotitreenin liian innokas lisääminen ei tuota tuloksia. Siksi fysioterapeutin kanssa käydään läpi myös levon ja palautumisen merkitystä osana hyvinvointia.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Tukea irtisanomistilanteeseen -etäluento

Nopea, konkreettinen apu auttaa hankalassa tilanteessa ja voi estää ongelmien kasaantumisen. Työterveyspsykologi ja työkykyvalmentaja tarjoavat työkaluja muutoksen ymmärtämiseen ja uuden alun rakentamiseen. Luennon tarkoitus on tukea yksilöllistä toipumis- ja uudistumiskykyä muutostilanteessa ja antaa konkreettista ohjausta mm. työnhakuun, toimeentuloon ja työttömyyteen liittyvissä asioissa sekä ohjata hoitamaan asioita oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti, ilman turhia viiveitä.

Luento vahvistaa ammatillista identiteettiä, työnhakutaitoja ja antaa ajatuksia uuden urapolun rakentamiseen. Työkykyvalmentaja käy lisäksi läpi työhön paluuta tukevia koulutuspolkuja sekä lisä- ja täydennyskoulutusvaihtoehtoja.

Jätä yhteydenottopyyntö

Työfysioterapeutin etäpalvelut

Henkilökunta tarvitsee yksilöllistä hoitoa, vaikka vastaanotto paikan päällä ei onnistuisikaan. Työfysioterapeutin palvelut soveltuvat hyvin etänä toteutettaviksi: näin voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia vaivoja ja hoitaa olemassa olevia kipuja.

Etävastaanotto videoyhteydellä sisältää muun muassa asiakkaan haastattelun ja tilanteen arvioinnin, asiakkaan toiminnallisen tutkimisen videoyhteyden kautta, tuki -ja liikuntaelinvaivaan ja kipuun liittyvien työkyvyttömyysriskien tunnistamisen, selvityksen fyysisestä toimintakyvystä, neuvonnan ja ohjauksen, suunnitelman luomisen yhdessä asiakkaan kanssa, käytännön hoito-ohjeet asiakkaalle, ohjeiden läpikäynnin ja ohjeistuksen ja kirjalliset ohjeet Oma Terveys -sovellukseen tai sähköpostiin.

Hinta:
Työfysioterapeutin tuntihinnan mukainen laskutus.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

Työurachat

Työ ja toimeentulo -chat on matalan kynnyksen tuki toimeentuloon, etuuksiin ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyen. Nopea, konkreettinen apu auttaa hankalassa tilanteessa ja voi estää ongelmien kasaantumisen.​ Palvelu antaa konkreettista ohjausta mm. työnhakuun, toimeentuloon ja työttömyyteen liittyvissä asioissa sekä ohjaa hoitamaan asioita oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti, ilman turhia viiveitä.​ Asiantuntijaan saa yhteyden suoraan chatilla tai ajanvarauksen kautta.​ Palvelun kesto on 15 tai 30 minuuttia ja chatin aikana on mahdollista avata myös videokeskustelu.​

Jätä yhteydenottopyyntö

Työuravalmennus

Työuravalmennus tukee asiakkaan uudelleentyöllistymistä muutoksen keskellä: se auttaa hahmottamaan uusia polkuja esimerkiksi irtisanomis- tai lomautustilanteessa, kun nykyisessä työssä jatkaminen ei välttämättä ole enää mahdollista.​

Kuudesta etäkäynnistä koostuvassa valmennuksessa kartoitetaan työ- ja koulutushistoria, nykytilanne ja rakennetaan uusi urapolku. Samalla arvioidaan tarvetta ja mahdollisuutta ammatillisen kuntoutuksen hakemiseen.

Työuravalmennuksen vaikuttavuutta seurataan kolmen kuukauden kuluttua viimeisestä tapaamisesta.​

Jätä yhteydenottopyyntö

Voi hyvin ja palaudu pilateksella -etäluento

Pilates-harjoitteet soveltuvat hyvin kotioloihin ja aloittelijakin oppii liikkeet nopeasti. Etäluennolla fysioterapeutti neuvoo pilates-harjoitteisiin perustuvia kehoa avaavia sekä palauttelevia harjoitteita, joissa hyödynnetään hengitystä. Liikunnalla on tutkimusten mukaan positiivinen, ennaltaehkäisevä vaikutus jopa 20 eri sairausryhmään, sekä lisäksi myönteinen vaikutus omaan koettuun hyvinvointiin ja työkykyyn.​ Kehotietoisuutta ja keskittymistä kehittävä pilates sopii kaikentasoisille liikkujille ja sopii liikuntamuotona erityisen hyvin vaativiin poikkeusoloihin.

Saadaksesi lisätietoja palvelusta, otathan yhteyttä oman työterveystiimin yhteyshenkilöösi.

MINDFULNESS-ETÄKURSSI

Mindfulness on tietoisen läsnäolon harjoittelua, jonka avulla stressinsäätelykykymme parantuu ja ongelmanratkaisutaitomme kehittyvät. Vahvista tiimisi voimavaroja ja auta heitä oppimaan uusia keinoja työstressin vähentämiseen ammattitaitoisen mindfulness-ohjauksen kautta. Ryhmämuotoinen kurssi pidetään syyskuussa 2020 kokonaan etäopiskeluna.

 

Anna työkaluja esimiehille ja johtajille

Poikkeusolot laittavat myös yrityksen esimiehet uudenlaiseen tilanteeseen. Työskentely helpottuu, kun käytössä on tarvittavat tiedot ja välineet.

Inhimillisen tehokkuuden valmennus

Inhimillinen tehokkuus tarkoittaa, että ihmisten psykologiset tarpeet, kuten yhteisöllisyys, luottamus, motivoituminen, tunteet sekä merkityksellisyyden kokemus huomioidaan organisaatioissa. Poikkeustilanteessa inhimillisten tekijöiden merkitys organisaation menestykselle korostuu. Valmennus tukee johtoa inhimillisesti tehokkaan organisaation vahvistamisessa kartoittamalla nykytilaa, tukien esimiesten osaamista inhimillisten tekijöiden johtamisessa sekä luoden kehittämissuunnitelmaa inhimillisen tehokkuuden vahvistamiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Tulevaisuuden kick-off -työpaja

Organisaatioiden toipuminen poikkeustilanteesta ja suuntautuminen tulevaisuuteen vaatii joustavuutta ja uusien näkökulmien löytämistä. Pitkäkestoinen poikkeustilanne ja epävarmuus on haastavat organisaatioiden toimintakykyä, ja voivat aiheuttaa pysähtyneisyyden kokemusta työyhteisö- ja yksilötasolla. Työpajassa Terveystalon kokeneet työterveys- ja organisaatiopsykologit tukevat johtoa nykytilanteen jäsentämisessä, näkökulmien laajentamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Työpaja tukee myös organisaatioiden skenaariotyötä tulevaisuuden hahmottamiseksi ja strategisten päätösten tekemiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Poikkeustilanteen johtaminen -etäluento

Kriisi- ja poikkeustilanteet asettavat organisaatioiden toimintakyvylle merkittäviä haasteita: miten turvata toiminnan jatkuvuus, miten viestiä sisäisesti ja ulkoisesti, miten selvitä tilanteesta mahdollisimman vähin vahingoin ja varmistaa toipuminen?

Esimiesten on huomioitava operatiivisten toimien ohella inhimillinen tehokkuus: miten ylläpidetään yhteisöllisyyttä, luottamusta ja huomioidaan ihmisten tunteet. Poikkeustilanteessa myös esimiehen oma jaksaminen voi olla koetuksella, ja tilanteen reflektointi asiantuntijan avulla on tärkeää.

Jätä yhteydenottopyyntö

Etätyön johtaminen -etäluento

Etätyöskentely tarjoaa organisaatioille ja henkilöstölle parhaimmillaan mahdollisuuden joustavuuden, ajanhallinnan, keskittymisen ja tuottavuuden parantamiseen. Etätyössä on kuitenkin haasteita, joita suunnitelmallisella esimiestyöllä voidaan ratkaista.

Etätyön johtamisessa ja organisoinnissa on kiinnitettävä huomiota työskentelyä tukeviin rakenteisiin ja prosesseihin: mm. palaverikäytäntöihin ja kommunikaatioon. Lisäksi etätyön johtamisessa on tärkeää huomioida henkilöstön työkyvyn tukeminen ja psykologiset tarpeet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Esimiestyön tuki poikkeustilanteessa

Poikkeustilanteessa esimiesten on kyettävä tekemään nopeasti päätöksiä puutteellisilla tiedoilla, organisoitava työtä uudella tavalla ja johtaa tehokkaasti etätyötä. Kriisin keskellä myös esimiehen oma jaksaminen voi olla koetuksella, ja tällöin tilanteen reflektointi asiantuntijan avulla on tärkeää.

Puhelinkonsultaatiossa esimies saa tukea ajankohtaisten johtamistyön kysymysten käsittelemiseen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Tiivistetty kustannusanalyysi

Tekemätön työ aiheuttaa yrityksille merkittäviä kuluja, jotka voisi hyödyntää yrityksen muuhun liiketoimintaan. Kustannusanalyysi kartoittaa, mistä tekemättömän työn kustannukset syntyvät ja kertoo, miten niihin voi vaikuttaa.

Palvelu tarjoaa kokonaiskuvan yrityksen omista tekemättömän työn kustannuksista ja niiden kehityssuunnasta. Kokonaiskuva syntyy neljän eri kustannusmittarin seurannasta: sairauspoissaolot, työkyvyttömyysmaksu, työtapaturmavakuutusmaksu ja työterveyspanostukset vuositasolla. Analyysin tekeminen on helppoa yrityksellesi, sillä tiedonkeruuta on yrityksen osalta kevennetty.

Kuvitus kuva: Koronapandemiapalvelut

Terveystalo Premium

Terveystalo Premium on korkealaatuinen, kokonaisvaltainen ja yksilöllinen terveyspalvelu, joka on suunnattu erityisesti yritysten johdolle ja muille avainhenkilöille.

Keskeisten henkilöiden työkyky ja terveys turvataan tukemalla hyvinvointia, ennakoimalla mahdollisia terveysriskejä ja tarjoamalla nopea hoitoon pääsy, tarvittaessa Terveystalon verkostoon koko Suomessa.

Terveydentilan kartoituksessa hyödynnetään laboratoriotutkimuksia, digitaalisia kyselyitä ja keskusteluja. Millään organisaatiolla ei ole varaa siihen, että avainhenkilöt eivät ole työkunnossa.

Lue lisää Premium-palvelusta

 

Tue koko työyhteisöä poikkeustilanteessa

Koronapandemian kaltainen kriisitilanne koskettaa koko työyhteisöä. Haasteista selvitään, kun niihin reagoidaan hyvissä ajoin, kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioiden.

Etäluennot henkilöstölle ja esimiehille

Tunnin mittaisilla etäluennoilla voidaan käsitellä esimerkiksi etätyötä, psykologista tukea, muutostukea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikki etäluennot ovat tunnin pituisia ja järjestetään osallistujamäärästä riippuen joko Skype/Teams-videojärjestelmällä tai webinaarijärjestelmällä. Jos valmiista luennoista ei löydy sopivaa, halutessasi räätälöimme luennon sisällön vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Valmiit etäluentovaihtoehdot:

  • Sujuvaa etätyötä: Etätyön ergonomia, Etätyön optimointi, Etätyön johtaminen, Perheen hyvinvointi poikkeusoloissa, Hyvä ravitsemus etätöissä
  • Psykologista tukea: Jos työ traumatisoi, Ohi on – keinoja kasata voimat uudelleen ja purkaa kertynyttä kuormaa
  • Apua muutoksiin: Tukea irtisanomistilanteeseen, Miten pitää huolta mielen hyvinvoinnista poikkeusoloissa
  • Kokonaisvaltaista hyvinvointia: Syömisellä hyvä olo, Stressinsääntely kotikonstein, Toimiva treeni kotioloissa, Voi hyvin ja palaudu pilateksella
Lisätietoa luentojen sisällöstä löytyy Hyvinvointia työntekijälle -osiosta

Jäsennetty keskustelutilaisuus

Poikkeustilanne vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan ja ihmisten hyvinvointiin. Organisaation resilienssin vahvistaminen yhteisellä jäsennetyllä keskustelulla tukee työyhteisön selviytymistä kriisistä: alkuvaiheen järkytyksestä päästään etenemään toipumiseen ja vahvistumiseen. Samalla henkilöstön ja esimiesten hyvinvointi paranee ja työn tuottavuus säilyy poikkeustilanteessakin.

Jätä yhteydenottopyyntö

Hyvinvointi poikkeustilanteessa -etätyöpaja

Poikkeustilanteen pitkäkestoisuus kuormittaa monia tehden vireystilan, energisyyden ja tulevaisuuteen suuntautuneisuuden ylläpitämisestä haastavaa. Työpaja tukee henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista poikkeustilanteessa. Työpajassa käsitellään poikkeustilanteen herättämiä reaktioita, ajatuksia ja tunteita sekä vahvistetaan itsensä johtamisen taitoja: omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta huolehtimista, motivoitumista ja tulevaisuuteen suuntautumista. Työpajassa harjoitellaan menetelmiä oman mielen rauhoittamiseen ja vireystilan ylläpitämiseen mm. mindfulness-harjoitusten ja kognitiivisten strategioiden avulla.

Jätä yhteydenottopyyntö