Työkaluja esihenkilöille ja johtajille

Poikkeusolot laittavat myös yrityksen esihenkilöt uudenlaiseen tilanteeseen. Työskentely helpottuu, kun käytössä on tarvittavat tiedot ja välineet. Tutustu alta esihenkilöille suunnattuihin poikkeustilanteen palvelukokonaisuuksiimme.

Tutustu esihenkilöiden valmennuksiin ja luentoihin

Inhimillisen tehokkuuden valmennus

Inhimillinen tehokkuus tarkoittaa, että ihmisten psykologiset tarpeet, kuten yhteisöllisyys, luottamus, motivoituminen, tunteet sekä merkityksellisyyden kokemus huomioidaan organisaatioissa. Poikkeustilanteessa inhimillisten tekijöiden merkitys organisaation menestykselle korostuu. Valmennus tukee johtoa inhimillisesti tehokkaan organisaation vahvistamisessa kartoittamalla nykytilaa, tukien esimiesten osaamista inhimillisten tekijöiden johtamisessa sekä luoden kehittämissuunnitelmaa inhimillisen tehokkuuden vahvistamiseksi.

Lue lisää valmennuskokonaisuudesta >>

Tulevaisuuden kick-off-työpaja

Organisaatioiden toipuminen poikkeustilanteesta ja suuntautuminen tulevaisuuteen vaatii joustavuutta ja uusien näkökulmien löytämistä. Pitkäkestoinen poikkeustilanne ja epävarmuus on haastavat organisaatioiden toimintakykyä, ja voivat aiheuttaa pysähtyneisyyden kokemusta työyhteisö- ja yksilötasolla. Työpajassa Terveystalon kokeneet työterveys- ja organisaatiopsykologit tukevat johtoa nykytilanteen jäsentämisessä, näkökulmien laajentamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Työpaja tukee myös organisaatioiden skenaariotyötä tulevaisuuden hahmottamiseksi ja strategisten päätösten tekemiseksi.

Esihenkilötyön tuki poikkeustilanteessa

Poikkeustilanteessa esihenkilöiden on kyettävä tekemään nopeasti päätöksiä puutteellisilla tiedoilla, organisoitava työtä uudella tavalla ja johtaa tehokkaasti etätyötä. Kriisin keskellä myös esimiehen oma jaksaminen voi olla koetuksella, ja tällöin tilanteen reflektointi asiantuntijan avulla on tärkeää.

Puhelinkonsultaatiossa esihenkilö saa tukea ajankohtaisten johtamistyön kysymysten käsittelemiseen.

Poikkeustilanteen johtaminen -etäluento

Kriisi- ja poikkeustilanteet asettavat organisaatioiden toimintakyvylle merkittäviä haasteita: miten turvata toiminnan jatkuvuus, miten viestiä sisäisesti ja ulkoisesti, miten selvitä tilanteesta mahdollisimman vähin vahingoin ja varmistaa toipuminen?

Esihenkilöiden on huomioitava operatiivisten toimien ohella inhimillinen tehokkuus: miten ylläpidetään yhteisöllisyyttä, luottamusta ja huomioidaan ihmisten tunteet. Poikkeustilanteessa myös esihenkilön oma jaksaminen voi olla koetuksella, ja tilanteen reflektointi asiantuntijan avulla on tärkeää.

Etätyön johtaminen -etäluento

Etätyöskentely tarjoaa organisaatioille ja henkilöstölle parhaimmillaan mahdollisuuden joustavuuden, ajanhallinnan, keskittymisen ja tuottavuuden parantamiseen. Etätyössä on kuitenkin haasteita, joita suunnitelmallisella esimiestyöllä voidaan ratkaista.

Etätyön johtamisessa ja organisoinnissa on kiinnitettävä huomiota työskentelyä tukeviin rakenteisiin ja prosesseihin: mm. palaverikäytäntöihin ja kommunikaatioon. Lisäksi etätyön johtamisessa on tärkeää huomioida henkilöstön työkyvyn tukeminen ja psykologiset tarpeet.

Terveystalo Premium

Terveystalo Premium on korkealaatuinen, kokonaisvaltainen ja yksilöllinen terveyspalvelu, joka on suunnattu erityisesti yritysten johdolle ja muille avainhenkilöille.

Keskeisten henkilöiden työkyky ja terveys turvataan tukemalla hyvinvointia, ennakoimalla mahdollisia terveysriskejä ja tarjoamalla nopea hoitoon pääsy, tarvittaessa Terveystalon verkostoon koko Suomessa.

Terveydentilan kartoituksessa hyödynnetään laboratoriotutkimuksia, digitaalisia kyselyitä ja keskusteluja. Millään organisaatiolla ei ole varaa siihen, että avainhenkilöt eivät ole työkunnossa.

Lue lisää Premium-palvelusta >>