Panosta työntekijöidesi hyvinvointiin

Työntekijöiden hyvinvointiin on syytä panostaa myös poikkeusolojen keskellä. Kun arki on tavallista kuormittavampaa, on fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen tärkeämpää kuin koskaan.

Hyvinvoinnin etäpalvelut henkilöstöllesi

Etäluennot koko henkilöstölle

Etätyön ergonomia

Etätyö on lisääntynyt monessa yrityksessä. Etätyön ergonomia -luento antaa arjen työkaluja, joilla voidaan edistää henkilöstön hyvinvointia etätyössä. Työntekijän työpisteen siirtyminen konttorista kotiin saa aikaan muutoksia sekä yksilö- että yhteisötasolla. Työfysioterapeutti antaa konkreettisia työkaluja, joilla voidaan ylläpitää hyvinvointia myös etätyössä.

Vaatiko etätyön ergonomia uusia työvälineitä ja miten hyvinvointia ylläpidetään, kun fyysiset siirtymät ja sosiaaliset kohtaamiset muuttavat muotoaan? Muun muassa näihin kysymyksiin saat Etätyön ergonomia -luennolla vastauksen.

Etätyön optimointi

Etätyöllä on sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta monia hyötyjä, kuten työtyytyväisyyden ja työn tuottavuuden paraneminen ja työajan joustavuus. Etätyöhön liittyy kuitenkin myös haasteita, esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan eron hämärtyminen sekä vähäisemmäksi koetut mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa työpaikan asioihin.

Huolellisella suunnittelulla ja itsensä johtamisella näihin haasteisiin voidaan kuitenkin vastata tehokkaasti. Tämä luento tarjoaa henkilöstölle työkaluja toimivan etätyöskentelyn puitteiden rakentamiseen, palautumisesta huolehtimiseen sekä motivoitumiseen.

Hyvä ravitsemus etätöissä

Koronavirusepidemia on jo mullistanut normaalia arkeamme ja tämä voi haastaa myös hyvän syömisen toteuttamista. Ruoka-asioita on pohdittava ja ruokaa laitettava useamman kerran päivässä. Syöminen voi helposti typistyä helppoihin vaihtoehtoihin, kuten valmispitsoihin tai muuttua voileipäpainotteiseksi karkkien naposteluksi ravintorikkaampien ruoka-aineiden sijaan. Nyt jos koskaan on tärkeää huolehtia hyvästä ravitsemuksesta ja sitä kautta mahdollisimman hyvästä vastuskyvystä!

Ravitsemusterapeutin etäluento antaa konkreettisia vinkkejä työterveyttä edistävään ruokavalioon. Luennolla käydään läpi mm. etätyöhön sopivaa ateriarytmiä ja kauppalistan suunnittelua.

Stressinsäätely kotikonstein

Etätyö on lisääntynyt useissa yrityksissä. Monen työpiste on siirtynyt konttorista kotiin, mikä aiheuttaa erilaisia oireita ja haasteita. Toisaalta suuri joukko suomalaisia työskentelee tällä hetkellä suuren paineen alla ja korona-altistumisriskissä. Stressi työstä ja vallitsevasta tilanteesta vaikuttaa kehoon, uneen ja jaksamiseen.

Psykofyysinen fysioterapia huomioi fyysisten oireiden ja tuntemusten taustalla olevia psykologisia tekijöitä. Fysioterapeutin etäluento antaa konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita, joilla asiakas oppii rauhoittamaan ja rentouttamaan kehon lisäksi mieltä.

Toimiva treeni kotioloissa

Liikunnalla on tutkimusten mukaan positiivinen, ennaltaehkäisevä vaikutus jopa 20 eri sairausryhmään, sekä lisäksi myönteinen vaikutus omaan koettuun hyvinvointiin ja työkykyyn.

Tältä etäluennolta niin aloitteleva kuin kokeneempikin treenaaja saa käytännön vinkkejä erilaisten harjoittelumenetelmien ja -välineiden runsauteen. Pelkkä juoksemisen ja kotitreenin liian innokas lisääminen ei tuota tuloksia. Siksi fysioterapeutin kanssa käydään läpi myös levon ja palautumisen merkitystä osana hyvinvointia.

Miten huolehtia mielen hyvinvoinnista

Tällä psykologin pitämällä etäluennolla saat tietää, miten kriisitilanne vaikuttaa sekä mieleen että kehoon. Opit tunnistamaan omia ja muiden reagointitapoja sekä saat keinoja purkaa ja säädellä psyykkistä kuormitusta.

Poikkeustilanteessa eläminen ja koronaviruksen leviämisen aiheuttama huoli ja epävarmuus horjuttavat arkeamme ja aiheuttavat kuormitusta mielelle. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii voimia ja psyykkistä joustokykyä. Psyykkistä joustavuutta ja resilienssiä voidaan ennakoivasti vahvistaa mm. omia voimavaroja tunnistamalla.

Jos työ traumatisoi

Korona-pandemia kuormittaa kaikkia, mutta erityisen raskasta on niillä työntekijöillä, jotka työskentelevät esimerkiksi terveydenhuollossa tai palvelualoilla. Sopeutuminen tilanteeseen vaatii voimia ja psyykkistä joustokykyä. Monen mielenterveys on ollut lujilla jo ennen poikkeustilannetta, sillä mielenterveyssyyt ovat yhä useammin sairauspoissaolon syy. Poikkeusolojen lisäämä kuormitus lisää riskiä mielenterveyden häiriöille.

Tällä etäluennolla keskitytään antamaan työkaluja niille työntekijöille, joilla on erityinen riski kumulatiivisen stressin syntymiseen.

Voi hyvin ja palaudu pilateksella

Pilates-harjoitteet soveltuvat hyvin kotioloihin ja aloittelijakin oppii liikkeet nopeasti. Etäluennolla fysioterapeutti neuvoo pilates-harjoitteisiin perustuvia kehoa avaavia sekä palauttelevia harjoitteita, joissa hyödynnetään hengitystä. Liikunnalla on tutkimusten mukaan positiivinen, ennaltaehkäisevä vaikutus jopa 20 eri sairausryhmään, sekä lisäksi myönteinen vaikutus omaan koettuun hyvinvointiin ja työkykyyn.​ Kehotietoisuutta ja keskittymistä kehittävä pilates sopii kaikentasoisille liikkujille ja sopii liikuntamuotona erityisen hyvin vaativiin poikkeusoloihin.

Ohi on

Poikkeustilanteessa eläminen ja koronaviruksen aiheuttama huoli ja epävarmuus horjuttavat arkeamme ja aiheuttavat kuormitusta mielelle. Moni venyy poikkeusoloissa ja toimii ikään kuin vara-akuilla. Kun tilanne rauhoittuu, on tärkeää purkaa kertynyttä kuormaa ja vahvistaa psyykkisiä voimia uudelleen.

Tältä psykologin pitämältä etäluennolta henkilöstösi saa työkaluja työkyvyn kannalta tärkeiden voimavarojen rakentamiseen.

Työkykyvalmentaja tukee muutostilanteissa