Tue koko työyhteisöä poikkeustilanteessa

Koronapandemian kaltainen kriisitilanne koskettaa koko työyhteisöä. Haasteista selvitään, kun niihin reagoidaan hyvissä ajoin, kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioiden. Jättämällä yhteydenottopyynnön, voimme keskustella kuinka voimme auttaa työyhteisöäsi.

Tutustu työyhteisön etäluentoihin

Hyvinvointi poikkeustilanteessa -etätyöpaja

Poikkeustilanteen pitkäkestoisuus kuormittaa monia tehden vireystilan, energisyyden ja tulevaisuuteen suuntautuneisuuden ylläpitämisestä haastavaa. Työpaja tukee henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista poikkeustilanteessa. Työpajassa käsitellään poikkeustilanteen herättämiä reaktioita, ajatuksia ja tunteita sekä vahvistetaan itsensä johtamisen taitoja: omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta huolehtimista, motivoitumista ja tulevaisuuteen suuntautumista. Työpajassa harjoitellaan menetelmiä oman mielen rauhoittamiseen ja vireystilan ylläpitämiseen mm. mindfulness-harjoitusten ja kognitiivisten strategioiden avulla.

Jäsennetty keskustelutilaisuus

Poikkeustilanne vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan ja ihmisten hyvinvointiin. Organisaation resilienssin vahvistaminen yhteisellä jäsennetyllä keskustelulla tukee työyhteisön selviytymistä kriisistä: alkuvaiheen järkytyksestä päästään etenemään toipumiseen ja vahvistumiseen. Samalla henkilöstön ja esihenkilöiden hyvinvointi paranee ja työn tuottavuus säilyy poikkeustilanteessakin.

Etäluennot henkilöstölle ja esihenkilöille

Tunnin mittaisilla etäluennoilla voidaan käsitellä esimerkiksi etätyötä, psykologista tukea, muutostukea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikki etäluennot ovat tunnin pituisia ja järjestetään osallistujamäärästä riippuen joko Skype/Teams-videojärjestelmällä tai webinaarijärjestelmällä. Jos valmiista luennoista ei löydy sopivaa, halutessasi räätälöimme luennon sisällön vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.