Työterveys uudistuu: Millainen työ, sellainen Terveystalo

11.2.2016

Me Terveystalossa haluamme auttaa työnantajaa pitämään huolta työntekijöiden ja työyhteisön terveydestä, työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Hyvän työterveystoiminnan lähtökohtana ovat aina sekä työnantajan että työntekijän tarpeet. Parhaat tulokset saavutetaan, kun työterveys tuntee toimialan, työn ja liiketoiminnan vaatimukset. Tähän perustuu uusi lupauksemme: Millainen työ, sellainen Terveystalo.

Asiakkailtamme saadun palautteen myötä olemme kehittäneet työterveyspalveluita ja toimintamalliamme entistä tarvelähtöisemmäksi ja aktiivisemmaksi asiakkaan suuntaan. Vuoden 2016 aikana uudistamme ennaltaehkäisevän työterveyden ydintoimintoja. Esimerkiksi terveystarkastusta ja työpaikkaselvitystä uudistetaan, ja niiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Työterveys Extranetin raportointiominaisuudet kehittyvät pitkin vuotta. Lisäksi keskiössä ovat asiointia sujuvoittavat mobiilipalvelut, kuten etävastaanotto ja Oma Terveys -palvelun uudistus. Ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat vakiinnuttaneet paikkaansa osana työterveyttä, ja palvelun valtakunnallinen saatavuus laajenee. Panostamme myös entistä enemmän uusiin psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistäviin valmennuspalveluihin sekä asiakkaalle lisäarvoa tuoviin kumppanuuksiin.

Haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa suomalaisen työelämän menestystä ja ihmisten hyvinvointia. Uusin Tekemättömän työn vuosijulkaisu -tutkimus sekä tulokset yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa osoittavat, että terveyteen ja työhyvinvointiin panostaminen kääntyy hyvinvoinniksi ihmisille ja tuotoksi työnantajalle. Yhteiseksi tavoitteeksi nostammekin sen, että työterveysinvestoinnit tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen.

Tutustu uudistuneeseen työterveyteen täällä.

Työterveyden ylilääkäri
Minna Pihlajamäki