Työnantajan sairauspäivärahahakemusten teko helpottuu – Terveystalosta A-todistukset välitetään jatkossa sähköisesti Kelaan

22.4.2021

Terveystalon sairauspoissaolotodistuksia kirjoittavat lääkärit voivat todistuksen laatimisen yhteydessä jatkossa välittää tiedon suoraan Kelalle sähköisesti. Tämä sujuvoittaa työnantajan sairauspäivärahahakemusten tekoa. Toiminnallisuus on otettu käyttöön 14.4.2021 Oulun alueella ja laajenee kaikkiin Suomen Terveystaloihin 27.4.

Kun Terveystalosta on toimitettu Kelaan A-lääkärintodistus sähköisesti, työnantajan ei enää tarvitse liittää sitä omaan sairauspäivärahahakemukseensa. Tämä helpottaa yrityspäättäjien asiointia Kelan kanssa, sillä he voivat jatkossa tehdä hakemuksen verkossa ilman A-todistusten skannausta.

Todistuksen välitykseen tarvitaan aina potilaan lupa, joka Terveystalossa kysytään suullisesti vastaanottokäynnillä. Lupa kattaa todistuksen toimituksen ainoastaan Kelaan. Työntekijän vastuulla on toimittaa tieto sairauspoissaolosta työnantajalleen.

Jos yrityksessäsi on korvaavan työn malli tai tilapäiset työjärjestelyt käytössä, samalla A-todistuksella otetaan kantaa myös näihin. Lisäksi todistuksessa on myös valmiina maininta siitä onko se välitetty Kelaan. 

Lisätietoa varsinaisen hakemuksen tekemisestä saat Kelan Työnantajat –sivustolta.