Tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018

16.8.2017

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Terveystalo on varautunut asetuksen voimaanastumiseen hyvissä ajoin.

Terveystalo on pitkään kehittänyt tietosuoja-asioita osana laatua ja potilasturvallisuutta. Kehitykseen kuuluu myös oman henkilöstön kouluttaminen ja alan trendien seuraaminen. Digitalisaation kiihtyessä huomiota kiinnitetään entistä enemmän tietojärjestelmien toimivuuteen ja turvallisuuteen. Ensi kevät on tietosuojasääntelyn uudistuksen kannalta merkittävä, mutta kehitys ei lopu asetuksen voimaantuloon. Terveystalo haluaa olla tietosuojan ja tietoturvallisuuden osalta kehityksen kärjessä.

Tuleva muutos ei kuitenkaan lisää merkittävästi sääntelyn määrää terveydenhuollolle, sillä toimialalla on totuttu entuudestaan kattavaan tietosuojasääntelyyn. Myös alalle ominainen työntekijöiden vaitiolovelvollisuus on korostanut tietojen suojaamista aikojen saatossa. Tiesitkö muuten, että Terveystalon jokaista työntekijää koskee erityinen vaitiolovelvollisuus huolimatta siitä, onko työntekijä potilastyössä mukana?

Terveystalossa tietosuojan toteutumista valvotaan huolellisesti. Valvonnan ja kehityksen seuranta ja tavoitteet käydään läpi säännöllisesti Terveystalon tietosuojaryhmässä, johon kuuluu Terveystalon johtava ylilääkäri, tietosuojavastaava, laatujohtaja sekä lakimies.

Johtava ylilääkäri Juha Tuominen pitää tietosuojasääntelyä tärkeänä:

– Luottamus ja yksityisyyden suoja ovat laadukkaan ja turvallisen terveydenhuollon perusedellytys ja siksi henkilötietojen oikea ja laillinen käsittely on meille hyvin tärkeää. Olemme käyneet tarkasti läpi asetuksen uusia vaatimuksia, mutta myös tutkineet uusia mahdollisuuksia. Asetuksen tuloon on valmistauduttu pitkään ja nyt voimme ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Työterveyshuolto tarvitsee jatkossakin työnantajalta perustiedot työntekijöistä ja työsuhteesta. Uudet tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet tullaan huomioimaan sopimuksissa ensi kevääseen mennessä.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Terveystalon tietosuojavastaava Marita Touru, tietosuojavastaava@terveystalo.com