Tiedätkö, miten työyhteisösi toimii ja miten sitä tulisi kehittää?

12.3.2015

Hyvässä työyhteisössä työn tekeminen palkitsee ja antaa voimavaroja. Siksi hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö on myös tuottava. Hyvä esimiestyö ja oikeudenmukainen johtaminen ovat ilmapiirin kannalta avainasemassa, mutta jokainen voi omalla toiminnallaan edistää hyvää työilmapiiriä.

Toimivassa työyhteisössä on yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimiva vuorovaikutus, joita arjen teot tukevat. Myönteistä ilmapiiriä voi rakentaa kohtelemalla muita kunnioittavasti, tukemalla työkavereita ja tarjoamalla apua tarvittaessa.

Työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä on hyvä tutkia säännöllisesti. Työyhteisön tilan mittaaminen auttaa keskittymään oikeiden asioiden kehittämiseen. Työyhteisön tilanteen hahmottaminen helpottaa siten myös kehittämisresurssien tehokasta käyttöä.

Parempi Työyhteisö -kysely (ParTy®) on luotettava ja luottamuksellinen tutkimusmenetelmä, joka soveltuu kaiken kokoisille organisaatioille ja toimialoille. Kysely auttaa arvioimaan työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Samalla henkilöstö osallistuu organisaation kehittämiseen. Kysely auttaa ohjaamaan kehittämistoimenpiteitä kustannustehokkaammin, toimien lisäksi työkaluna kehittämistyön seuraamisessa ja tuloksellisuuden mittaamisessa.

Parempi Työyhteisö -kyselyn tuloksia verrataan aina suomalaiseen vertailuaineistoon, jolloin työnantaja saa tärkeää tietoa organisaation tilanteesta suhteessa muuhun suomalaiseen työelämään. Vertailua tehdään myös organisaation sisäisesti eri ryhmien välillä, mikä auttaa löytämään hyviä käytäntöjä sekä tukemaan juuri niitä työyksiköitä, joissa on eniten haasteita. Myös edellisen kyselyn tuloksiin on mahdollista saada vertailutietoa, kun kyselyä toistetaan määräajoin.

Parempi Työyhteisö -kyselyn voi toteuttaa osana kokonaisvaltaista työterveystoimintaa, jolloin prosessiin osallistuvat organisaation tilanteen tunteva Terveystalon työterveyspsykologi sekä työterveystiimi.