Terve Työpaikka Pulssi -kysely auttaa työyhteisön ja johtamisen kehittämisessä

15.4.2019

Osana Terve Työpaikka -toimintamallia Terveystalo tarjoaa toukokuusta 2019 lähtien yritysasiakkailleen maksuttoman mahdollisuuden seurata työntekijöidensä kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen aktiivisuudesta. Tilannekuva rakentuu kevyen, yhdeksän kysymystä sisältävän Terve Työpaikka Pulssi -kyselyn avulla. Kyselyn ovat rakentaneet Terveystalon työterveyspsykologit.

Onko sinulla jo Terve Työpaikka?

Pulssi-kysely lähetetään työntekijätietojen mukana Terveystalolle ilmoitettuun sähköpostiin neljä kertaa vuodessa. Työntekijä saa henkilökohtaisen palautteen heti vastaamisen jälkeen. 

Kyselyn tuottamia tietoja tarkastellaan organisaatiotasolla, nimettömänä ja yksityissuoja huomioiden. Työnantaja saa ohjausryhmässä käsiteltävän ryhmäraportin, mikäli vastanneita on vähintään 20 kpl. 

Mitä hyötyä kyselystä on työnantajalle?

  1. Saat käyttöösi maksuttoman palvelun, jolla voit parantaa työntekijöiden kokemusta työyhteisöön vaikuttamisen mahdollisuuksista.
  2. Kysely tuottaa sinulle paremman ymmärryksen työyhteisön ja johtamisen nykytilasta ja kehityssuunnasta.
  3. Palvelulla voit tukea työntekijöiden työyhteisötaitojen kehittymistä. Työntekijä saa vastaamisen jälkeen vastauksiinsa perustuvan henkilökohtaisen palautteen, joka herättelee myös pohtimaan omaa rooliaan suhteessa tiimiin ja esimieheen.
  4. Tiedon perusteella sinulla on parempi mahdollisuus perustella toimintasuunnitelman painotuksia myös työsuojelulle ja organisaation muille sisäisille sidosryhmille (esim. luottamusmiehet).
  5. Tulosten perusteella voit paremmin arvioida myös Terveystalon kanssa tehtävän yhteistyön tuloksellisuutta työyhteisön ja johtamisen kehittämisen osalta.

Sinulla on mahdollisuus kieltää kyselyn lähettäminen työntekijöillesi y-tunnustasolla, yksittäisiä osastoja ei voi sulkea pois kyselyn piiristä. 

Jos haluat estää kyselyn lähettämisen, lähetä sähköposti osoitteeseen terveyskysely@terveystalo.com. Ilmoita sähköpostissa sen yrityksen nimi ja y-tunnus, jonka työntekijöille kyselyä ei saa lähettää.