Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

19.5.2021

Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

Koronavirus (Covid-19) lyhyesti

Koronaviruksen oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa koronavirukseen sairastuneista saa vain lieviä oireita, jolloin tauti paranee itsestään kotihoidolla. Etenkin henkilöillä, joilla on perussairauksien vuoksi heikentynyt yleiskunto, tauti voi kuitenkin kehittyä vaaralliseksi.

Koronarokotukset työterveydessä

Koronavirusinfektioon ei vielä ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, mutta taudin leviämistä voidaan ehkäistä rokotuksilla. Terveystalossa tehtävät rokotukset noudattavat kansallista rokotusjärjestystä. Terveystalossa tehtyjen rokotusten edistymistä voit tarkastella avoimen raportoinnin näkymästä.

Koska kunnat päättävät rokotuksen järjestämisestä itsenäisesti, useamman kunnan alueella toimivan organisaation työntekijät saatetaan rokottaa eri aikaan ja eri toimijan toimesta. Rokotusaikataulu on aina kuntakohtainen. Terveystalo ei voi vaikuttaa rokottamisjärjestykseen tai rokotteiden saatavuuteen.

Usealla paikkakunnalla koronarokotukset ovat jo käynnistyneet Terveystalossa. Ajantasaisen tiedon Terveystalon rokotuspaikkakunnista löydät verkkosivuiltamme.

Mahdollista henkilöstöllesi pääsy rokotuksiin terveystalossa ilman ylimääräistä viivettä

Lisää koronarokottaminen kuuluvaksi organisaationne työterveyssopimukseen viimeistään nyt täyttämällä verkkosivuiltamme osoitteesta www.terveystalo.com/koronarokotuslupa löytyvä lomake. Samalla kertaa annat Terveystalolle luvan rokottaa henkilöstösi kaikilla yrityksesi toimintapaikkakunnilla, sitä mukaa kun kunta päättää rokotuksista ja niitä on saatavilla. 

Välittömästi, kun rokotukset kussakin kunnassa käynnistyvät Terveystalossa, olemme yhteydessä kyseisellä paikkakunnalla toimiviin yritysasiakkaisiimme. Ajan Terveystalossa tapahtuvaan rokotukseen voi varata verkossa sitten, kun on rokotusvuorossa. Kutsumme koronarokotuksen sallineiden organisaatioiden henkilöstön rokotukseen Terveystaloon sitä mukaa, kun he ovat rokotusvuorossa ja rokotusaikoja on tarjolla. Jokainen Terveystalossa koronarokotuksessa käynyt saa Terveystalon rokotustodistuksen maksutta Oma Terveys -sovelluksesta, jos rokotus on kirjattu Terveystalon potilastietojärjestelmään. 

Kela korvaa rokottamisesta työnantajalle aiheutuvia kuluja työterveyshuollon korvausluokassa 1, kun rokottajana on työterveyshoitaja. Sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 10€/käynti, kun rokottajana on sairaanhoitaja. Terveystalossa rokotustyötä tekevät tehokkaan rokottamisen varmistamiseksi sekä työterveyshoitajat että sairaanhoitajat.

Koronavirustestaus yrityksille ja organisaatioille 

Terveystalon avulla varmistat, että työpaikka ja työtavat ovat poikkeusoloissakin mahdollisimman turvalliset. Tuemme yritystäsi epidemianhallinnan kaikissa eri vaiheissa; mikäli oireita tai tartuntoja esiintyy, me testaamme, jäljitämme sekä huolehdimme työntekijän hyvästä hoidosta. 

Koronaepidemian seurannassa ja hallinnassa oleellista on, että testauskapasiteettia on riittävästi, ja viive tartuntaepäilystä testaukseen ja tulokseen on mahdollisimman lyhyt. Näin saadaan varmistuneet positiiviset testitulokset mahdollisimman nopeasti tietoon ja tartuntaketjut voidaan jäljittää. 

Terveystalossa koronatestauspisteitä on runsaasti ympäri Suomea. Testitulos valmistuu usein muutaman tunnin sisällä näytteenotosta. Meiltä saat myös helposti koronatestit isommallekin ryhmälle. 

Sinun ei tarvitse olla Terveystalon työterveysasiakas koronatestausta hankkiaksesi. Lue lisää koronatestauspalveluistamme yrityksille ja organisaatioille

Koronaviruksen variantit

Terveystalo toimittaa positiivisia koronanäytteitä THL:ään sekvensoitavaksi THL:n antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Variantin tutkiminen on osa epidemian hallintaa ja seurantaa, ei potilaiden diagnostiikkaa, eikä virusvariantin toteaminen muuta potilaan hoitoa, eristyksen pituutta tai altistuneiden karanteenia.

THL toimittaa tiedon mahdollisesta variantista ao. potilaan kunnan tartuntatautiyksikköön, ja jatkossa THL tulee toimittamaan mahdollisen variantin tiedon myös laboratoriolle, minkä myötä Terveystalokin saa nämä tiedot.

Seuraamme valtakunnallisia linjauksia, miten välitämme tiedon mahdollisesta variantista potilaalle. Tieto on aina potilaan henkilökohtainen terveystieto, emmekä siten voi välittää sitä työnantajalle ilman potilaan antamaa kirjallista lupaa.

Työntekijöiden ohjeistaminen

Työnantajan on hyvä ohjeistaa henkilöstöään siitä, miten oireiden ilmentyessä tulisi toimia ja kuinka toimia jos koronavilkku ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta. Jos työntekijä epäilee sairastuneensa tarttuvaan tautiin, häntä on ehdottomasti pyydettävä jäämään kotiin ja ilmoittamaan poissaolostaan esimiehelle puhelimitse. Infektiota epäiltäessä ei tule hakeutua suoraan lääkärin tai hoitajan vastaanotolle paikan päälle. 

Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan epidemian aikana käyttöön ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännön, ellei se jo ole käytössä.

Toivomme, että työnantajat hyväksyisivät tarvittaessa etäyhteydellä, videovastaanotolla ja chatissa annettuja hoitajan ja lääkärin sairauspoissaolotodistuksia epidemia-aikana, jotta vähäoireisten henkilöiden poissaolotodistusten kirjoittaminen ei kuormittaisi terveydenhuollon resursseja.

Tämän lisäksi pyydämme työnantajia välttämään todistusten pyytämistä työterveyshuollosta oireettomien henkilöiden poissaoloista (ns. ”todistus siitä, että olen terve”), sillä se kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää tilanteessa, jossa ajat tarvitaan sairastuneille.  

Karanteeni ja eristys

Jos työntekijä joutuu karanteeniin koronavirustartunnan vuoksi, on hänelle mahdollisuus hakea tartuntatautipäivärahaa terveyskeskuksen tartuntatautilääkärin tai päivystävän terveyskeskuslääkärin todistuksella. Jos Kela myöntää työntekijälle tartuntatautipäivärahaa karanteenin johdosta, päiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahan suuruus vastaa täyttä ansionmenetystä eikä päivärahan saaminen edellytä omavastuuaikaa.

THL on laatinut 18.5.2021 uudet suositukset karanteeniin asettamisesta, joissa huomioidaan rokotukset sekä aikaisemmin sairastattu koronavirusinfektio. Tutustu uuteen ohjeistukseen täältä.

Koronavilkku

Työntekijöille voi suositella myös THL:n Koronavilkku-sovelluksen lataamista. Sen avulla käyttäjä saa tiedon, jos hän on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos työntekijä saa ilmoituksen altistumisesta, sovellus antaa toimintaohjeet jatkoa varten. Työpaikalla voi noudattaa näitä henkilöstölle suunnattuja ohjeita:

 • Jos Koronavilkku hälyttää, ole yhteydessä työnantajaasi ja kerro hälytyksestä. Noudata työnantajan antamaa ohjeistusta. 
 • Vilkun hälyttäessä suositellaan tarpeettomien kontaktien välttämistä 14 päivän ajan. Sovi työnantajan kanssa työjärjestelyistä. Voitko työskennellä etänä tai voitko tehdä työpaikalla työtä suojautuen?
 • THL suosittelee, että 4. maaliskuuta alkaen kaikki henkilöt, jotka ovat saaneet altistumisilmoituksen Koronavilkussa, hakeutuisivat koronatestiin.
 • Koronavilkkuhälytys ei aiheuta oireettomalle henkilölle sairauspoissaolon tarvetta, vaan ensisijaisesti toimintatavasta sovitaan oman esimiehen kanssa. Jos työpaikalla ei voida tehdä etätyötä ja muunlaiset työjärjestelyt eivät tule kyseeseen, ja työnantaja määrää työntekijän kotikaranteeniin, on poissaolo näissä tapauksissa palkallinen.

Koronavirustestaus on hyvä liittää mukaan työterveyssopimukseen, jotta työntekijä voi tarvittaessa hakeutua testiin Terveystaloon. 

Jos epäilet koronavirustartuntaa, toimi näin

Terveystalon työterveysasiakkaana ota yhteyttä aina ensisijaisesti Lääkäri-chat 24/7 -etäpalvelun kautta, jos etävastaanotot sisältyvät työterveyssopimukseesi. Lue tarkemmat hengitystieoireisen potilaan toimintaohjeet

Koronavirustestaus Terveystalossa

Koronavirustestaukseen tulevat potilaat ohjataan Terveystalon muusta toiminnasta erillisiin näytteenottopisteisiin etäpalvelujemme kautta. 

 • Terveystalossa lähetteen koronavirustestiin voivat saada lääkärin arvion perusteella ne potilaat, joilla on tautiin sopivia infektio-oireita (esim. kuume, yskä, hengenahdistus, ripuli). Terveystalossa voidaan testata myös täysin oireettomia henkilöitä epidemiaepäilyn yhteydessä sekä tutkittaessa todennetun koronatartunnan saaneen henkilön välitöntä lähipiiriä tai esim. matkustamista varten tarvittavaa koronatodistusta (ns. fit2fly) varten.

 • Oireettomat työterveysasiakkaat voivat saada lähetteen testiin myös työterveyshoitajalta. Oireisen henkilön lähetteen tulee aina olla lääkärin tekemä, jotta testaus oikeuttaa Kela-korvaukseen.

 • Asiakaskasvastaava työterveyslääkäri voi oman harkintansa mukaan sopia yrityksen kanssa koko yrityksen henkilöstön testaamisesta riskiarvion perusteella henkilöstön oireista riippumatta. Testauksen tarkoituksena on löytää henkilöstössä olevat oireettomat taudin kantajat.

 • Osa valtioista edellyttää todistusta negatiivisesta koronan osoitustestistä (ns. fit2fly-todistus) maahan saavuttaessa, jotta viranomaisilla olisi mahdollisuus hallita maan tartuntatilannetta. Ajankohtainen tieto eri maiden vaatimuksista löytyy IATA:n sivuilta. Terveystalossa koronatestiin pääsee jokainen, joka tarvitsee tällaisen todistuksen. Todistus toimii virallisena todistuksena henkilön matkustuskelpoisuudesta. Päätöksen todistuksen hyväksymisestä tekee aina lentoyhtiö tai kunkin maan viranomainen.
 • Terveystalossa onnistuu työterveyden kautta myös koronatestaus perheenjäsenelle.  
  Jos työnantajana haluat kustantaa työntekijän perheenjäsenen koronatestauksen lyhentääksesi kotiin jäävän vanhemman poissaoloa työstä, se onnistuu laskutussopimuksen avulla. Ota yhteyttä osoitteeseen myynti@terveystalo.com.

Koronaviruksen testauskriteerejä päivitetään tilanteen mukaan.

Koronavirustesti ja vasta-ainetesti ovat työnantajalle Kela-korvattavia 1.4.2020 alkaen. 2021 alusta Kela-korvauksen suuruus nousi 100€/testi ja työterveydessä korvaus maksetaan ensisijaisesti sairaanhoitovakuutuksesta työtulovakuutuksen sijaan. Lue lisää koronavirustestauksesta Terveystalossa

Etäasiointi, Oma Terveys ja verkkoajanvaraus

Koronavirusepidemian aikana on tärkeää, että yrityksillä on työterveyssopimuksessa sallittuna etäyhteyspalveluiden käyttö (hoitajan ja lääkärin chat-palvelu). Lääkäri-chat ja Hoitaja-chat ovat avoinna kellon ympäri ilman ajanvarausta. Lisäksi yrityksiä palvelevat videovastaanotot.

Suosittelemme asiakasyrityksiämme varmistamaan, että heillä on käytössään myös www-ajanvaraus. Näin ajanvarausta voidaan ohjata myös verkkoajanvaraukseen.

Henkilöstöä kannattaa ohjeistaa lataamaan Oma Terveys -sovellus ja asioimaan Terveystalon asiantuntijoiden kanssa sitä kautta. Sovelluksessa työntekijä voi olla yhteydessä työterveyteen tietoturvallisesti Viestit-toiminnon kautta, tai ottaa yhteyttä etälääkäriin, jos yritys on sisällyttänyt tämän työterveyssopimukseen. 

Oma Terveys -sovellus on ladattavissa Apple App Store tai Google Play Store -sovelluskaupoista. Palveluun voi rekisteröityä joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella.

Lisätietoja etäpalveluista

Sairastuminen ja poissaolot

Koronaviruksen aiheuttamat oireet ovat tyypillisiä flunssaoireita. Kausi-influenssaa sekä muita flunssaviruksia on nyt runsaasti liikkeellä, joten valtaosa flunssaoireista on jonkin muun kuin koronaviruksen aiheuttamia. Myös influenssakausi on alkamassa. Oireiden perusteella ei voi kuitenkaan päätellä, onko kyse koronavirusinfektiosta vai muusta sairaudesta.

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoivointi tai ripuli. Oireena voi olla myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa koronavirusepidemian tilannetta Suomen osalta. Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektion saaneita potilaita eristysolosuhteissa. Terveystalossa noudatamme THL:n ohjeistuksia koronavirus Covid-19-tapauksia epäiltäessä. Seuraamme tiiviisti kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntija-arvioita tilanteesta.

Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hengitystie-eritteiden välityksellä pisaratartuntana. Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee tai aivastaa lähiympäristöön. Tartunta voi olla mahdollinen myös kosketustartuntana pintojen kautta. Yskimis- ja käsihygienia on tärkeää tartuntojen välttämiseksi.

Tartunnan saanut voi levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista. Tartuttavimmillaan sairastunut on silloin, kun hänellä on eniten oireita. WHO:n mukaan nykytiedolla valtaosan tartunnoista aiheuttavat oireiset henkilöt. 

Ohjeita koronavirustartunnan torjuntaan

 • Pidä kädet puhtaana. Pese kädet usein ja huolellisesti lämpimällä vedellä ja nestesaippualla vähintään 20 sekunnin ajan esim. aina töihin tultuasi, ennen ruokailua, tupakointia, nuuskaamista ja poistuessasi työtehtävistäsi.
 • Jos pesu vedellä ja nestesaippualla ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, ellei työssäsi ole ohjeistettu käyttäytymään toisin.
 • Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi kauttaaltaan.
 • Jos käytät työssäsi kertakäyttöisiä suojakäsineitä, riisu ne koskematta käsineiden ulkopintaan. Pese kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
 • Älä koskettele suojakäsineillä tai likaisilla käsillä kasvojasi suun ja nenän alueelta.
 • Jos yskittää tai aivastuttaa, yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, älä kämmeneesi. Laita nenäliina heti roskiin.
 • Suu-nenäsuojuksen käyttö on yksi keino ehkäistä tartuntoja. Maskia kannattaa käyttää tilanteissa, joissa riittävien etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista. Riskialttiimpia paikkoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, jossa ollaan pitkiä aikoja lähekkäin. Työpaikoilla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskiarvioon. Koronavirustilanteessa ensisijaisia riskinhallintatoimia ovat työn järjestäminen uudella tavalla sekä turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Lisätietoa maskien käytöstä työpaikoilla löydät Työterveyslaitoksen sivuilta.

Virustartunnan nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta viruksen leviämistä voidaan estää.

Lisätietoa:

Seuraa aktiivisesti THL:n verkkosivuja, jossa on ajankohtaista lisätietoa koronaviruksesta, epidemiatilanteesta ja ohjeistusta tartunnan torjuntaan. Työterveyslaitos on laatinut yrityksille koronavirukseen varautumisesta muistilistan, jonka avulla yritys saa oman varautumissuunnitelmansa laatimisen hyvin käyntiin.

Lue myös:

Oletko kiinnostunut koronavirustestauksesta yrityksellesi tai organisaatiollesi? Tutustu täällä koronavirustestaukseen yrityksille