Yrityspäättäjät valitsivat Terveystalon suosituimmaksi työterveyskumppaniksi

Kantarin yritysmielikuvatutkimuksessa* työterveyspalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöstöjohtajat ja liiketoimintajohtajat arvioivat eri palveluntarjoajien tunnettuutta ja preferenssiä, sekä arvottivat hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan Terveystalo on ensimmäinen mieleen tuleva palveluntarjoaja ja suosituin valinta työterveyskumppaniksi.

 

– Olen erittäin iloinen tuloksista, jotka kertovat meidän onnistuneen sekä asiakkaidemme palvelemisessa että välittämään potentiaalisille asiakkaillemme positiivisen kuvan kumppanuudesta kanssamme. Kiitos tästä työterveystoimijoiden välisestä ykkösasemasta kuuluu kaikille terveystalolaisille, jotka tekevät päivittäin työtä lunastaakseen lupauksemme terveemmän työelämän rakentamisesta, kertoo Terveystalon yritys- ja julkisterveyttä johtava Ulla Saarenoksa.

Työterveyspäättäjien valintapäätökseen vaikuttaa erityisesti aktiivinen ja aidosti kuunteleva rooli työterveyden kumppanina. Työterveyskumppanuuden lisäksi päättäjät nimesivät Terveystalon vahvuuksiksi myös ennaltaehkäisevän terveyden hoidon osaamisen, modernit työterveyden johtamiseen ja raportointiin liittyvät digitaaliset työkalut sekä sujuvan hoitoon pääsyn. Hinta-laatusuhteen merkitys kumppania valitessa on toimialalla yleisesti kasvanut vuoden takaiseen mittaustulokseen nähden kaikkein eniten.

– Terveystalossa uskomme tulosten esittämiseen avoimesti ja läpinäkyvästi, ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti tietoa laajasti hyödyntäen. Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet merkittävästi tiedolla johtamiseen esimerkiksi kehittämällä asiakkaillemme uuden Terve Työpaikka™ -raportin työterveysyhteistyön kehittämisen ja toimintasuunnitelman pohjaksi ja tulemme jatkossa hyödyntämään sitä entistä laajemmin. Lisäksi olemme uudistaneet ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ennakkoluulottomasti muun muassa integroimalla Nightingalen kehittämän verianalyysiteknologian osaksi työterveyden terveystarkastuksia. Nämäkin uudistukset todentavat työnantajille palveluidemme tarkoituksenmukaisuutta ja siten linkittyvät vahvasti hinta-laatusuhteeseen, Saarenoksa toteaa.

*Työterveyspalveluiden mielikuvatutkimus, Kantar. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina loppuvuodesta 2023. Haastatteluihin osallistui yhteensä 300 työterveyspalveluiden hankinnasta vastaavaa henkilöä henkilöstöhallinnosta ja liiketoimintajohdosta.