Vaikuttavaa apua työterveyden lyhytpsykoterapiasta entistä sujuvammin

Terveystalon Näin Suomi voi- tutkimuksessa* selvisi, että vaikka mielenterveyshaasteet koskettavat yhä useampaa, niistä koituvien sairauspoissaolojen määrä on pysynyt kohtalaisen vakaana viimeiset vuodet. Tutkitusti yksi merkittävimmistä syistä mielenterveysongelmien hoidon vaikuttavuuden taustalla on hyvin toimiva ja nopea ohjaus Käypä hoito -suositusten mukaisen hoidon pariin.

Yksittäisen akuutin ongelman hoidossa, työterveyden lyhytpsykoterapialla on onnistuttu merkittävästi kasvattamaan asiakkaiden mielenhyvinvointia ja samalla vähentämään mielenterveyteen liittyviä sairauspoissaoloja. Vuosina 2020-2022 tehdyssä seurannassa havaittiin, että lyhytpsykoterapia parantaa työ- ja toimintakykyä sekä vähentää psyykkisiä oireita ja lisää psyykkistä hyvinvointia, jolloin sairauspoissaolot ovat vähentyneet jo heti hoitojakson alussa ja jopa noin 40 prosenttia. Nopea pääsy asianmukaiseen ja vaikuttavaan hoitoon on siten selkeästi vähentänyt mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen tarvetta sekä kestoa ja nopeuttanut työhön paluuta.

– Varhainen avunsaanti mielen hyvinvoinnin ongelmiin on olennaista ja auttaa vähentämään pitkittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen. Yhtenä tavoitteenamme tulevana vuonna on suoraviivaistaa hoitoon pääsyä, jotta potilaan hoidon käynnistyminen ei viivästyisi tarpeettomasti. Mitä varhaisemmin asiakkaat pääsevät Käypä hoito suositusten mukaiselle hoitopolulle, sitä tuloksellisempaa se todennäköisesti on, kertoo johtava työterveyslääkäri Kaisu Norbäck.

Oikean ja vaikuttavan hoidon toteutuminen mielenterveysongelmissa on yksi Terveystalon lääketieteellisen kehityksen painopisteistä. Lievät ja keskivaikeat masennustilat voidaan tutkitusti hoitaa hyvän ja oikea-aikaisen työterveysyhteistyön ja lyhytpsykoterapian avulla, mikä mahdollistaa sen, että työterveyden asiakkaat saavat laadukasta ja tarkoituksenmukaista hoitoa jo saman organisaation sisällä ilman välitöntä tarvetta hakeutua toisaalle mielenterveyden palveluiden piiriin.

– Hoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi olemme kouluttaneet henkilöstöämme laajasti tunnistamaan tilanteet, jolloin lyhytpsykoterapialla voidaan saavuttaa parhaat tulokset. Sujuvan ja nopean hoitoon pääsyn varmistamiseksi työterveyden lyhytpsykoterapiaan voi Terveystalossa tulevaisuudessa saada lähetteen työterveyslääkärin lisäksi myös yleislääkäriltä, työterveyshoitajalta tai työterveyspsykologilta, Norbäck sanoo.  

* Näin Suomi voi - katsaus työikäisten terveyteen

FAKTA

Työterveyden lyhytpsykoterapiaan voidaan ohjata, jos työ- ja toimintakykyä uhkaa jokin mielen hyvinvoinnin ongelma, tai jokin elämän kriisi- tai muutostilanne aiheuttaa kuormitusta. Ohjaaminen tapahtuu yleislääkärin, työterveyslääkärin, -hoitajan tai psykologin vastaanotolla. Terveystalossa lyhytpsykoterapiaa toteuttaa aina valvontaviranomaisen hyväksymä psykoterapeutti, joka on pitkälle kouluttautunut terveydenhuollon ammattilainen. Työterveyden lyhytpsykoterapia sisältää yleensä 10-20 tapaamista, jotka voidaan toteuttaa myös videovastaanottona. Psykoterapia tähtää psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen.

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Mielen hyvinvointi Työkykyjohtaminen

Mielen hyvinvointi

Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan. Samalla mielenterveyskuntoutujien osuus on kasvanut ja mielenterveydenhäiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2022 mielenterveydelliset syyt kattoivat yli kolmanneksen kaikista työeläkekuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksistä. Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Työterveystiimimme ja työnhyvinvoinnin palvelumme ovat tukenasi mielen hyvinvoinnin työkykyjohtamisessa. Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme.

Ajankohtaista työterveydessä. Työterveys

Ajankohtaista työterveydessä

Mistä työelämässä tällä hetkellä keskustellaan? Tältä sivulta löydät työterveyden ajankohtaiset uutiset, artikkelit ja tietopaketit sekä tietoa tulevista webinaareista, tapahtumista ja koulutuksista. Tutustu työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen ja työterveyden vaikuttavuuteen liittyviin aiheisiin.

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille Työterveys

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaisia puheenaiheita sähköpostiisi? Uutiskirjeemme tarjoilee luettavaa muun muassa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työterveyden vaikuttavuuteen liittyen. Uutiskirje on suunnattu yritysten edustajille, yritysjohdolle, liiketoimintapäättäjille ja yrittäjille.