Nopeasti suoraan fysioterapiaan kun kipu vaivaa

10.4.2019

Fysioterapeutin suoravastaanotto nopeuttaa paranemista, kun oikeanlaista apua saa heti ilman turhia välikäyntejä. Erityisesti selkävaivat haittaavat monen työkykyä ja hyvinvointia, ja aiheuttavat paljon pitkiä sairauspoissaoloja. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista koituu merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja yrityksille sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Perinteisesti tuki- ja liikuntaelimistöongelmien kanssa on joutunut ensin odottamaan pääsyä lääkärin vastaanotolle, josta sitten on mahdollisesti saanut lähetteen eteenpäin fysioterapeutille. Nyt fysioterapeutin vastaanotolle voi varata ajan Soita hoitajalle -puhelinpalvelun kautta – ilman turhaa pallottelua asiantuntijalta toiselle.

– Terveystalossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen heti ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoitaja erottelee oireiden perusteella selkeästi lääkäriä tarvitsevat ja ne, joille olisi suurin hyöty tavata vaivaan erikoistunut fysioterapeutti ensimmäisenä, kertoo johtava työfysioterapeutti Anna Gustafsson Terveystalosta.

Tavoitteena on tunnistaa potilaan tarpeet ja ohjata hänet juuri kyseiseen tuki- ja liikuntaelimistön vaivaan erikoistuneelle fysioterapeutille tai muulle ammattilaiselle, joka on tarvittaessa lääkäri. Näin voidaan reagoida potilaan ongelmiin juuri oikeaan aikaan, oikean asiantuntijan avulla.

– Tarpeet vaihtelevat eri tilanteiden mukaan: joillakin on ensimmäistä kertaa kremppaa, joka vaikuttaa kehon tukeen ja liikkumiseen, toisilla taas ongelmat ovat jo pitkittyneet. Omasta kropasta on tärkeää pitää huolta. Nyt ammattilaisten apu siihen on helpommin ja nopeammin saatavilla, Gustafsson sanoo.

Suoravastaanottokoulutuksen käyneillä fysioterapeuteilla on aikaisempaa paremmat valmiudet kohdata ja tutkia ihmisiä, joilla on kipua tai toimintakyvyn haittaa.

– Haluamme antaa heti parhaimman avun siihen, miten vaivojen kanssa on mahdollista pärjätä esimerkiksi omien harjoitteiden avulla. Tavoitteena on samalla poistaa pelkoa kivun suhteen kertomalla, mistä kipu ja toimintakyvyn alentuminen johtuvat ja mitä ne aiheuttavat. Näin myös potilas tietää olevansa turvallisissa ja parhaissa käsissä heti ensikontaktista lähtien, Gustafsson jatkaa.

Nopea apu tukee työkykyä ja töihin paluuta

Monissa yrityksissä työntekijät kärsivät erilaisista tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Näistä suurin yksittäinen sairauspoissaolojen syy viime vuonna oli selkävaivat, joista aiheutui yhteensä 900 000 sairauspoissaolopäivää ja Terveystalossa asioineiden potilaiden työnantajille 315 miljoonan euron kustannukset.*

– Fysioterapeutit ovat ammattilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitamisessa. Kyselytutkimuksemme perusteella suoravastaanotto nopeuttaa hoitoon pääsyä, parantaa potilaiden omahoitoisuutta sekä edesauttaa paranemista ja töihin työkykyisenä palaamista, kertoo Jaro Karppinen, joka toimii fysiatrian professorina Oulun yliopistossa ja erikoislääkärinä Työterveyslaitoksella.

Karppisen tutkimusryhmä jalkauttaa parhaillaan uutta biopsykososiaalista alaselkäkivun hoitomallia Suomen terveydenhuoltoon ja kouluttaa Terveystalon fysioterapeutteja. Karppisen mukaan alustavat tulokset sekä fysioterapeuttien ja potilaiden kokemukset suoravastaanotosta ovat olleet myönteisiä.

– Tulokset näyttävät erittäin lupaavilta. Suoravastaanotolla käyneet potilaat ovat käyttäneet mahdollisuutta uudelleen, kun ovat huomanneet toiminnan ammattimaisuuden, ja potilaita lähetetään vain vähän eteenpäin lääkärille. Toivon, että toimintamalli laajenee läpi suomalaisen yhteiskunnan, jotta saamme hoitojonoja lyhennettyä ja sairauspoissaolot kuriin. Tämä on win-win-tilanne niin työpaikoille kuin potilaillekin, Karppinen sanoo.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on saatavilla Terveystalosta valtakunnallisesti. Koulutuksen käyneet fysioterapeutit auttavat suoravastaanotolla selkävaivojen lisäksi kaikkien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien kanssa.

Tutustu fysioterapiapalveluihimme

* Yhden sairauspoissaolopäivän laskennallinen hinta on noin 350 euroa. Tiedot perustuvat Terveystalossa vuonna 2017 asioineen noin 1,2 miljoonan suomalaisen tietoihin. Terveystalon potilastietorekisteri on Suomen suurin yhtenäinen potilastietojärjestelmä, jossa on koottuna tietoa yli 3,6 miljoonan suomalaisen terveydestä. Terveystalo vastaa kaikista Suomen työikäisistä noin 30 prosentin työterveyshuollosta.