Näin toimii työterveystarkastus etänä

25.3.2020

Työntekijän tarpeeseen kohdennettu työterveystarkastus on vaikuttava väline työntekijöiden terveyden edistämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Koronapandemian aikana etäterveystarkastus on myös turvallinen tapa asioida sekä yrityksesi työntekijöiden että asiantuntijoidemme näkökulmasta. Työntekijä voi osallistua terveystarkastukseen helposti vaikka kotoa käsin.

Työterveystarkastus auttaa työntekijää tunnistamaan hänen omia terveyshaasteitaan sekä ohjaamaan kohti terveempiä elämäntapoja. Työterveystarkastuksen tärkein tavoite liittyy työkyvyn johtamiseen: sen avulla työterveyden palveluita voidaan yksilöllisesti kohdistaa tukemaan työntekijän työkykyä ja -virettä.  

- Tarkastuksen tavoite on motivoida työntekijää oman terveyden kehittämisessä tai ylläpitämisessä. Fyysisten tutkimusten sijaan terveystarkastus onkin pohjimmiltaan työntekijän terveyden ohjausta ja neuvontaa, joten se sopii hyvin etänä toteutettavaksi, johtava työterveyshoitaja Suvi Kuosmanen kertoo.  

Mitä työterveystarkastus etänä tarkoittaa?  

Etäterveystarkastus tehdään videovastaanottona, johon asiakas pääsee liittymään tietokoneen selaimella. Ennen tarkastusta asiakas saa vastattavakseen digitaalisen Terveyskyselyn, jonka esiintuomiin tarpeisiin tarkastuksessa keskitytään.  

Tärkeää on, että asiakas osallistuu terveystarkastukseen rauhallisessa ympäristössä, esimerkiksi kotoa käsin, jotta hän voi rauhassa puhua omista terveysasioistaan.  

Jos Terveyskyselyn tai keskustelun pohjalta huomataan tarve fyysiselle tutkimukselle, ohjataan asiakas normaalisti lähivastaanotolle. Esimerkiksi epäilyssä kuulon alenemasta etäterveystarkastuksessa ensin kartoitetaan asiaa ja annetaan ohjeita esimerkiksi korvien puhdistuksen suhteen. Tämän perusteella asiakas ohjataan kuulon tutkimukseen.  

Kun terveystarkastus tehdään etänä, toimii se hyvänä jatkumona muuhunkin etäasiointiin. Terveystarkastuksen perusteella tehtävä digitaalinen terveyssuunnitelma, Oma Suunnitelma, kannustaa työntekijää kohti omia terveystavoitteita Oma Terveys -sovelluksessa. Sovelluksesta työntekijä löytää myös eri etäasiointikanavamme, laboratoriotutkimustulokset sekä oman käyntihistoriansa. 

Tukea työntekijöille etänä  

Turvallisuuden tunne syntyy tutuista arkirutiineista. Koronaviruspandemian aikana työntekijöiden terveyden tukeminen ennaltaehkäisevästi nousee entistäkin tärkeämpään rooliin.  

- Kun liikuntapaikat ja henkilöstöravintolat ovat kiinni, voi terveyden ammattilainen tukea terveistä elintavoista kiinni pitämisessä. Terveystarkastuksessa voidaan esimerkiksi keskustella vireystilan hallinnasta tai terveellisestä ruokavaliosta etätöiden keskellä, Kuosmanen ehdottaa.  

- Terveystarkastus on avuksi myös siinä, että päästään ajattelemaan perusterveyteen liittyviä asioita ja ei vain vellota korona-asioissa. Tai jos työntekijän tarve keskittyy henkisen kuormittuneisuuden tunteisiin, voidaan tarkastuksessa käsitellä koronan tuomaa ahdistusta tai muita tunteita, Kuosmanen summaa. 

Lue myös