Näin lisäät koronarokottamisen osaksi työterveyssopimusta

19.2.2021

Valmistelemme työikäisten rokottamisen järjestämistä alueellisesti ja olemme yhteydessä työterveysasiakkaisiimme kunkin kunnan alueella välittömästi, kun rokottamisen järjestämisestä kyseisessä kunnassa on sovittu. Yhteinen tavoitteemme rokottaa väestö mahdollisimman nopeasti epidemian taltuttamiseksi.

Tämänhetkisen arvion mukaan koronarokotukset etenevät kevään aikana kattamaan myös työikäisen väestön. THL:n ohjeiden mukaan ensin rokotetaan henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava perussairaus ja sen jälkeen muu aikuisväestö. Jotta rokotukset etenisivät mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, peräkkäisiä ryhmiä voidaan rokottaa limittäin. Seuraavan ryhmän rokotukset voidaan siis aloittaa edellisen rokotusten ollessa vielä käynnissä. Rokotusaikataulu on aina kuntakohtainen. Terveystalo ei voi vaikuttaa rokottamisjärjestykseen tai rokotteiden saatavuuteen.

Mahdollista henkilöstöllesi pääsy rokotuksiin Terveystalossa ilman ylimääräistä viivettä

Lisää koronarokottaminen kuuluvaksi organisaationne työterveyssopimukseen jo nyt täyttämällä verkkosivuiltamme osoitteesta www.terveystalo.com/koronarokotuslupa löytyvä lomake. Samalla kertaa annat Terveystalolle luvan rokottaa henkilöstösi kaikilla yrityksesi toimintapaikkakunnilla, sitä mukaa kun kunta päättää rokotuksista ja niitä on saatavilla. 

Jos ette lisää koronarokotuksia sopimukseenne, ohjeistattehan koko henkilöstöänne seuraamaan rokotustiedotusta aina oman kotikuntansa kotisivuilta.

Rokottaminen etenee kuntakohtaisten ohjeiden mukaan

Organisaatiot, joilla on toimintaa usealla paikkakunnalla, rokotetaan eri paikkakunnilla aina kuntakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. On hyvin todennäköistä, että henkilöstöllesi tarjotaan mahdollisuus koronarokotteeseen eri kunnissa hieman eri aikaan. Rokotusaikatauluun vaikuttaa ennen kaikkea rokotteiden saatavuus, ja kokemuksemme mukaan tieto rokotusten käynnistymisestä saadaan vasta hyvin lähellä varsinaista aloitusta. Avaamme kuntakohtaisen ajanvarauksen rokotuksiin heti, kun rokotteita on saatavilla ja rokotusten järjestämisestä on sovittu kunkin kunnan kanssa.

Hinta työnantajalle

Rokotusaine on maksuton, mutta joissain kunnissa rokotustyö ja tarvikemaksu veloitetaan yrityksiltä, kun rokotukset annetaan työterveydessä. Koronarokotuksen työ- ja tarvikemaksu on 26,60 €/käynti, ja nykyisillä rokotteilla käyntejä tulee jokaiselle kaksi.

Jokainen Terveystalossa rokotettu henkilö saa myös todistuksen, josta selviää hänelle annettu koronarokote ja rokotuskäyntien ajankohta.

Tällä hetkellä Kela korvaa rokottamisesta työnantajalle aiheutuvat kulut työterveyshuollon korvausluokassa 1, kun rokottajana on työterveyshoitaja. Suomen hallitus on esittänyt koronarokottamisen korvauksen laajentamista työterveyshuollossa siten, että sairausvakuutuslain mukainen korvaus olisi 10€/käynti, kun rokottajana on sairaanhoitaja. Tämä lakiesitys on vielä eduskunnalla vahvistamatta.

Nopean ja tehokkaan rokottamisen varmistamiseksi Terveystalossa rokotustyötä tekevät sekä työterveys- että sairaanhoitajat.

Liitä koronarokottaminen työterveyssopimukseesi >>