Kuinka voit, suomalainen johtaja?

5.4.2017

Jatkuva kiire ja varsinkin kalenterin hallitsemattomuus tekee johtajien terveyden hoitamisesta ja aikatauluttamisesta haastavaa. Pitkiksi venyvät työpäivät ja lukuisat matkapäivät lisäävät haastetta etenkin silloin, kun akuuttia hoidon tarvetta tai sairauden tunnetta ei ole.

Yrityksen liiketoiminnan kivijalka on toimiva ja hyvinvoiva johto, joka ei tyypillisesti ole ensimmäisenä hakeutumassa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon tai hakemassa sairauslomaa. Ilmiön tunnistanee jokainen johtotehtävissä toimiva.

Johtajien ja avainhenkilöiden henkilökohtaiseen suorituskykyyn kohdistuu paljon odotuksia. Viime vuosien tiukka taloudellinen tilanne, toimintoihin kohdistuneet leikkaukset ja tehokkuuden vaatimukset näkyvät päivittäisessä työssä. Odotuksiin vastaaminen edellyttää kestävyyttä ja kykyä palautua nopeasti.

Terveystalo on ymmärtänyt johtajien tarpeet jo vuosia sitten, myös taloudellisesti parempina aikoina. Avainhenkilöille kohdennettu palvelu on ollut mukana palveluvalikoimassa jo pitkään. Premium-palvelun pisimmät asiakassuhteet ovat 12 vuoden takaa. Tämä on osoitus palvelun tarpeellisuudesta: jatkuvuus on terveydentilan seurannassa tärkeää.

Yritysjohtaja huolehtii usein henkilökunnastaan paremmin kuin omasta terveydestään, vaikka yrityksen näkökulmasta myös johtajan tulee hoitaa terveyttään. Parempi johtaja voi hyvin.

– Meillä on aidosti tavoitteena turvata avainhenkilöiden työkyky ja terveys reagoimalla terveysriskeihin jo etukäteen, ennen mahdollisen sairauden puhkeamista. Vuosittaisella seurannalla, aktiivisella henkilökohtaisella tukemisella ja valtakunnallisella osaamisella Terveystalo huolehtii nopeasta hoitoon pääsystä. Meidän Premium-henkilökuntamme järjestää aikataulut kalentereihin sopiviksi usein yhteistyössä johtajan assistentin kanssa. Paras mahdollinen lääkäri sekä sopivin toimipaikka tarjotaan vahvalla asiantuntemuksella, kertoo palvelun johtaja Terhi Ylänne-Pippingsköld.

Riskit kiinni jo ennakkoon

Säännölliset terveystarkastukset ovat koko ennakoivan hoidon perusta. Monen johtajan voi olla vaikea tunnistaa ja tunnustaa ylikuormituksensa, joka saattaa ilmetä hyvinkin erilaisina oireina. Sen tunnistaminen ja monien sairauksien ennaltaehkäisy on helpompaa säännöllisessä yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

– Jokaiselle asiakkaallemme laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka perustuu alkukartoitukseen terveyden nykytilasta. Suunnitelma sisältää säännölliset terveydentilan tarkastukset, joiden aikatauluttamisesta huolehditaan yhdessä, kuvailee Premiumista vastaava lääkäri Maarit Hillilä.

Vuosittaisten terveystarkastuksen lisäksi voidaan tarvita terveysvalmennusta, joka on suunnattu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Valmennus sisältää esimerkiksi puolen vuoden ohjelman, joka lähtee liikkeelle henkilökohtaisen tavoitteen asettamisesta. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi liikuntaa, ravitsemusohjeita ja henkistä valmennusta – eli omannäköistä, henkilökohtaista tukea.

– Valmentaja tapaa asiakkaan ja järjestää puhelin- tai videopalavereita kuukausittain. Tarvittaessa yhteydenpitoa voi olla useamminkin sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Keskeinen ajatus lähtee siitä, että osallistujalla on valmentajan jatkuva tuki, kiteyttää Hillilä.

Kalenterista aikaa terveydelle

Terveystalon keräämien tilastojen mukaan suomalaisjohtajien suurimmat työstä johtuvat terveyshaasteet ovat lyhyet yöunet, stressi, aivojen jatkuva kuormittuminen ja työmatkat. Lisäksi taustalla voivat vaikuttaa fyysisen terveyden perusongelmat, kuten ylipaino, verenpainetauti, kohonnut verensokeri sekä korkea kolesteroli. Huonoa fyysistä kuntoa selitetään usein kiireellä.

Hillilän mukaan Premiumin ovat löytäneet jo useat yritysjohtajat, jotka haluavat yksilöllistä palvelua. Kokemus on osoittanut, että palvelu toimii käytännössä.

– Olemme onnistuneet tunnistamaan jo varhaisen vaiheen signaaleja erilaisista sairauksista, kuten esimerkiksi tyypin 2 diabeteksesta. Säännöllisellä seurannalla on niissä ratkaiseva merkitys, Hillilä kiteyttää.

Myllykoski Oy:n eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Sverre Norrgård on käyttänyt Premium-palvelua jo vuosia ja jatkanut sitä yksityisesti eläkkeelle jäätyään.

– Parasta palvelussa on joustavuus ja yksilöllisyys. Terveystietoni löytyvät yhdestä paikasta ja ammattitaitoinen henkilökunta on tavoitettavissa aina tarvittaessa. Kaikki tapaamiset sovitetaan aikataulujeni mukaan ja palvelu toimii. Aina kun soitan, minut tunnetaan heti ja jatkosuunnitelmat ovat selvät.