Irtisanottujen oikeus työterveyspalveluihin

23.1.2017

Vuoden alusta voimaan tullut laki velvoittaa työnantajan tarjoamaan työterveyspalvelut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomilleen työntekijöille. Velvollisuus on voimassa kuusi kuukautta työntekovelvollisuuden päättymisestä. Lue, mitä työnantajan pitää tässä tilanteessa tietää.

Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki ovat muuttuneet 1.1.2017. Muutos koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Mtä uudistuneesta laista pitää tietää?

 • Vuoden alusta alkaen työnantajan velvollisuus on järjestää työterveyspalvelut taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden loppumisesta.
 • Velvollisuus koskee työntekijöitä, joiden työsuhteen kesto on ollut vähintään viisi vuotta.
 • Irtisanotun työntekijän työterveys tulee järjestää saman tasoisena ja laajuisena kuin yrityksen työntekijöiden työterveys.
 • Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta järjestetystä työterveyshuollosta sairausvakuutuslain mukainen korvaus.
 • Työnantajan velvollisuus työterveyden järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä aloittaa toistaiseksi voimassa olevan tai vähintään kuusi kuukautta kestävän määräaikaisen työsuhteen toisen työnantajan palveluksessa. Työntekijän vastuulla on ilmoittaa uudesta työsuhteesta entiselle työnantajalleen.

Mitä työnantajan tulee tehdä?

 • Työnantajan tehtävä on päivittää työterveyden palveluihin oikeutettujen työntekijöiden tiedot työterveyshuoltoon. Työntekijätietojen siirtäminen työterveyshuoltoon on aina lähtökohtaisesti yrityksen toimintaa ja vastuu on työnantajalla.
 • Työnantajan tulee ilmoittaa työsopimuksen, työolosuhteiden ja työterveyshuollon käyttöoikeuden muutokset työterveyteen sovitusti.
 • Työnantajan vastuulla on ilmoittaa, milloin irtisanotun työntekijän oikeus työterveyden palveluihin päättyy. Ilmoitusta ei tehdä etukäteen, vaan vasta silloin, kun oikeus palvelujen käyttöön loppuu.

Mitä odottaa työterveydeltä?

 • Työterveys tuottaa työterveyshuoltosopimuksen mukaiset palvelut.
 • Työterveys pitää työntekijärekisterin ajan tasalla työnantajan ilmoitusten perusteella.
 • Tarvittaessa työterveys tarjoaa koko työyhteisölle tukea muutostilanteeseen. Tukea voivat saada niin irtisanotut kuin työsuhteen säilyttäneet työntekijät. Toimista sovitaan yhdessä yrityksen/organisaation kanssa. Tukitoimia tarjoavat työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit ja työkykyvalmentajat.

Kuinka työterveyden työntekijätiedot päivitetään?

 • Työtekijärekisteritietoja voidaan toimittaa Terveystalon työterveyshuoltoon yrityksesi sopimalla tavalla.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi.