Henkilötietojen käsittely Terveystalossa

8.6.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Henkilötietoja käsitellään Terveystalossa lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Suomen Terveystalo Oy:n potilasrekisteri on yhteiskäytössä Terveystalon ja siellä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina. Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. 

Rekisteröidyillä on henkilötietoihinsa liittyen useita oikeuksia, kuten:

  • oikeus saada tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä jäljennös tällaisista tiedoista
  • oikeus saada oikaistua häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
  • oikeus peruuttaa suostumus tietojensa käyttöön
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyin edellytyksin
  • oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojensa käsittelyä, kuten käsittelyä sähköistä suoramarkkinointia varten

Henkilöillä on mahdollisuus tutustua omiin tietoihinsa mm. Terveystalo Oma Terveys -palvelun kautta. Palvelu kattaa henkilötiedot sekä tärkeimmät terveyteen liittyvät tiedot. Henkilöasiakkaille lähetettävät markkinointi- ja potilasviestit (mm. uutiskirjeet, ajankohtaiset uutiset ja tarjoukset palveluista, kutsut tapahtumiin sekä resepti- ja rokotusmuistutukset ym. potilasviestit) perustuvat henkilön antamaan suostumukseen, jota voi hallinnoida Oma Terveys -palvelussa.

Henkilötietoja koskevan tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella

Suomen Terveystalo Oy:n yritysasiakasrekisterissä ylläpidetään olemassa olevien tai mahdollisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden ja niiden sopimusyhteyshenkilöiden sekä muiden kontaktihenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Henkilöille lähetettävät tiedotteet ja markkinointiviestit (mm. uutiskirjeet, palveluista tiedottaminen, asiakastyytyväisyyskyselyt, kutsut tapahtumiin) perustuvat henkilön antamaan suostumukseen tai asemavaltuutukseen henkilön tehtävän perusteella. Henkilö voi hallita suostumustaan markkinointiin toimittamalla pyynnön (rekisteriin lisäys tai poisto) kirjallisena osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com tai perumalla uutiskirjeen. Mikäli henkilö toimii yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä, tietoja ei voida tänä aikana poistaa, mutta suostumuksen markkinointiin voi poistaa.

Yritysasiakasrekisterin henkilötietoja koskevan tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com

Lue Terveystalon julkinen tietosuojaseloste (rekisterit, tietojen käyttö sekä rekisteröidyn oikeudet).

Lisätietoja:

Tietosuojavastaava Milla Vihavainen-Kiuru
tietosuojavastaava@terveystalo.com