Terveystarkastuksesta terveyspolulle

11.6.2018Blogi

Digitaalisten työkalujen avulla työterveystarkastukset voidaan kohdistaa niistä eniten hyötyville työntekijöille ja tarjota henkilökohtaista tukea terveystavoitteiden saavuttamiseen.

Työterveystarkastus Terveystalossa

Työterveystarkastukset auttavat ennakoimaan työntekijöiden terveysriskejä ja tukemaan työntekijöiden hyvinvointia. Työhyvinvointi näkyy yrityksen tuloksessa viivan alla: tavoitteisiin on helpompi päästä, kun työntekijät pysyvät terveinä ja tuottavina.

Kaikkien työntekijöiden kutsuminen määräaikaistarkastuksiin tietyin väliajoin on kuitenkin vanhentunut ajatus. Tätä päivää ovat kohdennetut työterveystarkastukset, jotka perustuvat riskitekijöiden kartoituksen perusteella tehtyyn profilointiin. Kun työterveystarkastuksiin kutsutaan vain ne, joilla on tunnistettu kohonnut terveysriski, terveyttä edistävät toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein ja vaikuttavammin.

Uupumusoireet varhain kiinni

Digitaaliset työkalut ovat tuoneet työterveystarkastusten kohdentamiseen uutta tehokkuutta. Terveystalossa koko prosessi on vuodesta 2017 ollut pitkälti digitaalisesti automatisoitu ja käynnistyy kohderyhmälle suunnitellulla sähköisellä terveyskyselyllä. Uuden digitaalisen terveyskyselyn on tehnyt jo 57 000 henkilöä, joista 27 prosentilla on havaittu työkykyä uhkaava terveysriski. Esimerkiksi toimintakykyyn vaikuttavia tuki- ja liikuntaelinoireita on 12 prosentilla vastaajista, uneen ja vireystilaan liittyviä ongelmia taas 11 prosentilla.

Riskit voivat kertoa esimerkiksi työn liiallisesta kuormittavuudesta, joka saattaa johtaa uupumukseen ja altistaa masennukselle. Suomessa mielenterveysongelmat ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja: Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2017 jopa 42 prosenttia suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutui mielenterveyden häiriöistä.

Monet mielenterveysongelmat olisivat kuitenkin ennaltaehkäistävissä, jos ne havaittaisiin ja hoidettaisiin varhaisessa vaiheessa. Terveystarkastukseen sisältyvällä terveyskyselyllä ja erityisesti tietotyön kuormitusta mittaavalla TyöOptimi -kyselyllä psyykkinen kuormitus voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanteeseen voidaan puuttua ennen kuin se aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Tämä on sekä työntekijän että työnantajan etu, sillä lieväkin työuupumus heikentää työmuistia, ja siitä palautuminen kestää kuukausia.

Terveystavoitteet osaksi arkea

Työterveystarkastus silloin tällöin – sama se, vaikuttaa ajattelevan moni työntekijä. Autoa kyllä huolletaan ja katsastetaan säännöllisesti, mutta oman terveyden katsastaminen jää helposti vähäiseksi.

Taustalla voi vaikuttaa aiempi kokemus siitä, ettei tarkastuksesta ole koettu olevan itselle pidempiaikaista hyötyä. Vastaanotolla sovitut asiat kun unohtuvat herkästi oven sulkeuduttua, eikä motivaatiota omassa arjessa tehtäviin muutoksiin ole helppo säilyttää yksin. Tätäkin käsitystä on syytä päivittää.

Kun henkilökohtaiset riskitekijät ovat työterveystarkastukseen tullessa jo tiedossa, päästään itse tarkastuksessa siirtymään suoraan asiaan: miettimään yhdessä asiantuntijan kanssa, mitä omassa elämäntilanteessa voi tehdä terveyden tai hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveystalossa tavoitteet kirjataan digitaaliseen terveyssuunnitelmaan eli Oma Suunnitelmaan, joita on tehty jo yli 100 000 henkilölle. Uutta on se, että myös asiakkaalla itsellään on pääsy Oma Suunnitelmaan verkko- tai mobiilisovelluksen kautta. Muistutukset avoimista tehtävistä sekä asiantuntijalta saatu säännöllinen palaute tekevät oman edistymisen seuraamisesta helppoa ja pitävät motivaatiota yllä.

Kun työterveystarkastukset kohdennetaan järkevästi ja terveellisemmän elämän tavoitteluun on tarjolla tukea, työntekijät voivat paremmin. Se näkyy myös yrityksen tuloksissa: kun työkykyä uhkaavat tekijät huomioidaan ajoissa ja niihin puututaan, ovat vaikutukset työkykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin kiistattomat.

Unto Palonen
Työterveyden ylilääkäri, Terveystalo

Unto Palonen
Unto Palonen Työterveyden ylilääkäri, Terveystalo