Mitä työpaikan ristiriidat kertovat?

5.1.2017Blogi

Työpaikkojen konfliktit saatetaan kokea hankaliksi ja jopa kieltää: täällä meillä eivät fiksut ihmiset riitele. Vaikka kärhämät voivat olla rasittaviakin, niistä kannattaa kiinnostua – pienetkin yhteenotot voivat viitata tärkeisiin työn haasteisiin.

Yhteentörmäyksiin liittyy joskus käytöksen ongelmia. Hyökkäävyys, vetäytyvyys tai henkilöiden erilaisuus voi häiritä yhteistyötä. Vain harvoin työpaikan kiistat koskevat kuitenkaan vain ihmisiä. Niiden taustalla vaikuttaa lähes aina myös työn kova ydin: työolosuhteiden ongelmat tai ratkaisua vaativat, työtä koskevat näkemyserot.

Työn epäkohdat voivat olla monenlaisia; epäsopivia vaatimuksia, epätasaisesti jakautunutta työkuormaa, vastuiden epäselvyyksiä tai muita sujuvan työn esteitä. Vielä suurempi on mahdollisten näkemyserojen määrä, onhan etenkin yhä yleistyvä asiantuntijatyö nimenomaan näkemysten muodostamista.

Haasteellisia näkemyserot ovat siksi, että niiden käsittely voi olla ongelmienkin ratkontaa vaativampaa ja vaatii kiireenkin keskellä monipuolista pohdintaa ja päätösten loppuun viemistä – työtä koskevat erimielisyydet kun eivät ole vain yhteiseloa rikastavaa moniäänisyyttä, vaan yhteen sitomista odottavia eriävien ajatusten langanpäitä.

Kiistojen viesti ei aina ole yksinkertainen: Onko kyseessä ongelma vai uuden luominen? Mikä on olennaista? Mihin tarttua juuri nyt? Miten? Asia selviää parhaiten keskustelemalla yhdessä asianomaisten kesken. Keskusteluyhteyden jumiuduttua tai kokonaisuuden ollessa epäselvä myös ulkopuolinen apu voi olla tarpeen.

Työterveyshuolto on hyvä auttajataho riippumattoman asemansa ja laajan palvelurepertuaarinsa vuoksi. Työterveydessä voidaan neuvoa, sovitella, arvioida ja tukea.  Ristiriitojen ratkonnasta vastaavat esimiehet ja niinpä keskeistä on työskentely heidän kanssaan – akuutteja ongelmia setvien tai koulutuksin niitä ehkäisten. Mutkikkaissa tilanteissa soveltuvin apu voi olla työyhteisön tilaa kartoittava tutkimus. Hyvin toteutettuina myös perustyöpaikkaselvitykset auttavat hallitsemaan konflikteja.

Laadukas työ edellyttää työnkulkua salpaavien erimielisyyksien käsittelyä. Silloinkaan kun tätä ei huomata, riitojen ratkonta ei ole perusteluja vaativaa luksusta, vaan lain vaatima velvoite. Lait ovat tarpeen siksi, että ongelmiksi muuttuneina ristiriidat uhkaavat myös ihmisten terveyttä.

Vaikka vakavat konfliktit voivat olla haitaksi, voi ristiriitojen puuttuminenkin olla pulma. Asiat ovat lamassa, mikäli mikään ei liiku, kiiku eikä häiriköi. Kehittymishakuisessa organisaatiossa erimielisyyksiä ei pelätä, vaan voidaan jopa kysyä: Milloin kiistelimme viimeksi? Mitä opimme yhteenotosta? Mitä sen pohjalta syntyi? Mistä voisimme väitellä seuraavaksi?

Avoin ja rehellinen pohdinta voi toteutua vain turvallisuuden ilmapiirissä; luottamuksessa siihen, että kiistanalaisistakin asioista voidaan keskustella, koska mahdollisiin erimielisyyksiin suhtaudutaan asiallisesti. Sellaisen voi luoda vain työpaikan johto.

Sanna Aulankoski
Työterveyspsykologi

Kirjassa Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa Terveystalon työterveyspsykologi Sanna Aulankoski kuvaa työterveyshuollon tarjoaman avun eri muotoja työyhteisön henkilösuhteisiin liittyvissä haasteissa.

Sanna Aulankoski
Sanna Aulankoski Työterveyspsykologi