Miksi yrittäjän pitäisi panostaa työntekijöidensä terveyteen?

5.2.2018Blogi

Miksi yrittäjän pitäisi maksaa työntekijänsä terveydenhoito? Tätä kysymystä pohtii edelleen usea suomalainen yrittäjä ymmärtämättä työterveyden hyötyjä työkyvyn ylläpitämiseen ja työn tuloksen edistämiseen. Työterveydellä on merkittävä rooli yrityksen liiketoiminnan tukemisessa ja siksi keskustelua olisi hyvä jo suunnata enemmän yhteistyön kumppanuuden kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi ovat yrityksen kilpailukyvyn ja tuottavuuden perusta. Työterveyden rooli on tukea työkykyä sekä edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuolto on Suomessa tarkasti ohjeistettu ja säädetty lainsäädännöllä. Se kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Iso osa yrittäjistä kuitenkin edelleen haastaa sen merkityksen.

- Tämä askarruttaa erityisesti yrittäjiä, jotka eivät ole saaneet kokemusta siitä, mitä työterveys ja siihen liittyvä yhteistyö voisivat parhaimmillaan olla ja mitä ne voisivat tuottaa. Tämä voi johtua siitä, että työterveyttä ei ole järjestetty ollenkaan, tai kumppanin kanssa ei ole päästy sellaiselle tasolle, jossa hyödyt saadaan irti, kertoo Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri Kyösti Nurminen.

Ja se kysymys, miksi työntekijöiden hyvinvoinnista kannattaa maksaa?

Peruspilarina on, että terve hyvinvoiva työntekijä on tuottoisa työpaikalle. Sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset ovat suoraan pois yrityksen tuloksesta. Keskimäärin työntekijän sairauspoissaolo maksaa noin 350 euroa per päivä. Kustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin, jos poissaoloja on paljon. Työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin panostamalla työkykyyn kohdistuvat riskit voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti, jolloin sairauspoissaoloista johtuvat kustannukset jäävät alemmaksi. Sairastumisen tai tapaturman sattuessa merkittävään rooliin nousee työhön paluun tukeminen.

- On hyvä muistaa, että kustannuksia työnantajalle alkaa muodostua, kun asiat eivät ole kunnossa. Työntekijän pitkä sairauspoissaolo tai yllättävä työtapaturma voi maksaa tuhansia euroja sairauspoissaoloina tai lisäkustannuksia tulee töiden viivästyksistä ja korvaavien resurssien palkkaamisesta. Selkeät toimintatavat, nopeat hoitopolut ja kuntoutus tulevat useimmiten halvemmaksi, sanoo Nurminen.

- Toisinaan pienissä yrityksissä autamme myös miettimään, onko ihmisen urapolku jossakin muualla kuin juuri tässä yrityksessä. Suuremmissa yrityksissä on helpompaa löytää hyvät ratkaisut yrityksen sisältä, jos työkyvyn suhteen tulee haasteita, Nurminen huomauttaa.

Työterveys on myös työnantajalle rekrytointi- ja sitouttamisvaltti. Yhä useammat työnhakijat ovat kiinnostuneet työterveyssopimuksen laajuudesta, joka parhaimmillaan tuo työntekijälle turvaa ja vähentää stressiä, mutta myös kertoo työnantajan arvomaailmasta ja työntekijöiden arvostuksesta.

Askel eteenpäin yhteistyössä

Työterveyden järjestäminen työntekijöille on lakisääteinen velvollisuus, mutta voisiko tästä pakkolähtöisestä ajattelusta siirtyä jo askeleen eteenpäin? Me kaikki haluamme työskennellä turvallisissa olosuhteissa ilman, että siitä kohdistuu terveydellemme vaaraa. Työterveystiimin asiantuntemukseen ja tehtäviin sisältyy juuri työkykyyn liittyvien riskien ennaltaehkäisy, työkyvyn ylläpitoa painottava terveydenhoito sekä työn terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä tiedon antaminen, neuvonta ja ohjaus. Yrittäjän ei tarvitse itse olla kaiken asiantuntija.

Parhaimmillaan työterveys on kuitenkin sujuvaa kumppanuutta, jossa yhteistyö ja luottamus ovat avaintekijöitä, ja yrittäjä voi luottaa siihen, että asiat hoituvat. Myös yrittäjän oma terveys ja jaksaminen tulee muistaa.

- Kumppanuus rakentuu nimenomaan aktiivisessa yhteydenpidossa. Työterveystiimin on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, olipa sitten kyse muutoksista tai kehityksestä joka vaikuttaa työntekijöiden ja yrityksen toimintaan. Näin pystytään yhdessä suunnittelemaan ja suhteuttamaan jo ennalta tarvittavat toimenpiteet juuri siihen tilanteeseen. Parhaimmillaan yrityksen kanssa ollaan symbioosissa, jossa on sovittu sujuvat yhteistyön muodot ja menettelytavat. Myös esimiehet ovat ratkaisevassa roolissa, sillä heillä on paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää työyhteisön ja työn tekemisen edistämisessä.

- Jokainen toimiala, yritys ja työpaikka ovat erilaisia. Terveystalon Millainen työ, sellainen Terveystalo -slogan onkin lupaus arjen yhteistyössä kehittyvään tuntemukseen ja sen perusteella työterveyden toimintojen sopeuttaminen. Taustalla on Terveystalon asiantuntijoiden kokemuksen ja laajan datan muodostama vankka tuntemus toimialoista, sanoo Nurminen.

Kyösti Nurminen kehottaakin yrittäjiä suuntaamaan keskustelua siihen, miten oman työterveyden kanssa vaikuttava ja juuri omalle yritykselle sopiva yhteistyömalli saadaan rakennettua.

Työterveys ja työhyvinvointi vaikuttavat positiivisesti:

  • työntekijän terveyteen, työssä jaksamiseen ja työn tehokkuuteen
  • yksilön työkyvyn edistämiseen ja säilyttämiseen koko työuran ajan
  • työyhteisön ja johtamisen aktiiviseen kehittymiseen
  • sairauspoissaolojen vähenemiseen
  • organisaation tuottavuuteen – työyhteisön tuottavuuteen voisi olla yksinkertaisempi
  • työntekijöiden rekrytointiin ja sitouttamiseen
Kyösti Nurminen
Kyösti Nurminen Työterveyden erikoislääkäri, Terveystalo

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista