Kerro, kehu ja kiitä – näin hyödynnät Pulssi-kyselyn tuloksia

18.11.2019Blogi

Osana Terve Työpaikka -toimintamallia tehtävä kvartaalittainen Pulssi-kysely luotaa työyhteisön toimivuutta ja johtamisen aktiivisuutta sekä näiden vaikutusta työkykyyn. Osallistavaan kyselykulttuuriin kuuluu, että tuloksia tulkitaan ja kehityskohteita suunnitellaan yhdessä.

Kerro

Saat työterveystiimiltäsi tietoa oman organisaatiosi Pulssi-kyselyn tuloksista ohjausryhmätapaamisessa. Kokonaiskuvan lisäksi tiimin kanssa kannattaa keskustella yksittäisten kysymysten tasolla vastausten antamista signaaleista. Työterveystiimi pystyy peilaamaan vastauksissa tärkeiksi kehityskohteiksi nostettujen teemojen ja vastaanotoilla esille nousseiden huolien välistä yhteyttä.

Käy tulokset läpi johtoryhmässä ja lähiesimiesten kanssa ennen koko organisaation laajuista käsittelyä. Taustatyöstöllä varmistat, että kaikilla on riittävän samankaltainen käsitys tilanteesta. Taustakäsittelyn yhteydessä voitte jo sopia kehityskohteiden priorisoinnista. Nyrkkisääntö on, että kannattaa valita korkeintaan kaksi asiaa, joita kehitetään aktiivisesti. 

Kehu

Työyhteisöön ja johtamiseen liittyvien kyselyiden purkutilaisuus saattaa herättää vahvojakin tunteita. Jokainen työntekijä tulkitsee tilannetta omien voimavarojen ja asenteiden ohjaamana. Työnantajan edustajan onkin tärkeä osata rajata keskustelua: keskitytään siihen, mihin voimme yhdessä vaikuttaa. Myönteiset asiat kannattaa laittaa työntekijöiden piikkiin ja kielteiset asiat ottaa työnantajan vastuulle.

Oman organisaation Pulssi-dataa koko Terveystalon dataan vertailemalla voi löytää oman organisaation ”kuumat perunat”. Työyhteisöön ja johtamiseen liittyvissä asioissa ratkaisut voivat löytyä yllättävänkin helposti työnteon rakenteita tai työn sisältöä muokkaamalla. Lohduttavaa on myös se, että vaikka organisaatiokulttuuri muuttuu suhteellisen hitaasti, on jokaisella Pulssin kysymyksellä yhteys toisiinsa. Vaikuttamalla yhteen osa-alueeseen, voit saada aikaan myönteisen lumipalloefektin myös muissa osa-alueissa.

Kiitä

Työntekijöiden motiivina kyselyihin vastaamisessa on usein asioihin vaikuttaminen. Jokainen haluaa tulla kuulluksi. Kyselyn purkutilaisuudessa kannattaa kiittää vastaamisesta ja osoittaa, että vastaamiseen käytetty aika ei ole mennyt hukkaan. Monia motivoi jo se, että huomaa työnantajan ottavan tuloksen tosissaan ja että kehityskohteisiin tartutaan. 

Jututtamalla työntekijöitä kyselyn esille nostamista kehityskohteista löydät todennäköisesti tulosten alle kätkeytyviä asioita. Jos Pulssi-tulokset kertovat, että esimerkiksi oman työn kannalta tärkeisiin päätöksiin ei pysty vaikuttamaan tarpeeksi, voi tiimin kanssa käydä keskustelua siitä, miten tämä asia parantuisi arjessa. Vaikka varsinaisia päätöksentekoprosesseja ei voi muuttaa, voi monesti muuttaa tapaa, jolla asioita valmistellaan tai jolla asioista kerrotaan. Keskustelun yhteydessä moni hoksaa myös oman roolinsa tärkeyden ja oppii uusia työyhteisötaitoja.

Vinkit Terve Työpaikka Pulssi -kyselyn hyödyntämiseen antoi Terveystalon johtava työterveyspsykologi Jyrki Talvitie. Terveystalon työterveyspsykologit ovat työyhteisöjen kehittämisen ammattilaisia ja auttavat mielellään kyselyn tulosten tulkinnassa ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa.